Nazilli’den Aziz Arıçam: “Elektrikli ısıtıcılara karşı namaz kılınır mı?”

Mecûsîlerin ateşe tapmalarını hatırlatır biçimde büyük alevli ateşlere karşı namaz kılmak mekruhtur. Fakat soba veya elektrikli ısıtıcılarda açıkta yanan alev bulunmadığından, bu ısıtıcıların namazda önde bulunması namaza zarar vermez.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Namaz vakitleri
63
Sakarya’dan Ramazan Gündoğdu: “Namaz vakitleri nasıl ve ne ile bilinir?” (daha&helliip;)
Malî ibadette vekâlet
71
Erkan Bey: “Anne veya babası adakta bulunup yerine getirmezlerse, oğlu bu görevi yapabilir mi? Anne veya babanın sağ veya ölü durumuna göre cevap yazabilir misiniz?” (daha&helliip;)
Hayvanlara Göre Haram Helâl Ölçüleri
137
  Orhan Tulay: “28. Lem’a 3. Nükte’de anlatılan âkilü’l-lahm (et yiyici) hayvanların helâl rızkları vefat etmiş hayvanların etleridir. Hayatta olan hayvanların etleri onlara haramdır. Eğer yeseler cez...
Allah Vehhab’dır
76
  “İz” rumuzlu okuyucumuz: “Mektûbât’ta geçen ‘Vermek istemeseydi, istemek vermezdi’ sözünü açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Cennette gençlik herkesin hakkıdır
102
Gebze’den Ahmet Uğur: “Cennet hayatında anne, baba ve büyüklerimizle beraber olacağız. Hepimiz aynı yaşta olacağımız için, onlara nasıl saygı göstereceğiz? İnsan kendi yaşındaki birine anne...
Kurbanın önemi nedir?
104
Almanya/Köln’den Abdullah Efe: “Kurbanın önemi nedir? Neden kurban kesiyoruz?” (daha&helliip;)
Zihayat, Ziruh ve Zişuur
79
Ali Karakaş: “Risale-i Nur’da zihayat, ziruh ve zişuur kimlere denmiştir?” Muzaffer Durak: “Üstad Hazretleri 10. Sözde ve 28. Mektupta hayvanat için zişuur ifadesini kullanıyor. Bu cümleleri açar mısı...
Tebbet Sûresi üzerine
76
İstanbul’dan okuyucumuz: “Tebbet Sûresinin iniş sebebini, açıklamasını ve tefsirini yapar mısınız?” (daha&helliip;)
Esmâü´l-Hüsna´nın Sırasındaki Hikmet
176
Orhan Bey: “Esmâü’l-Hüsna’nın ‘Allah (c.c.), Rahman...’ diye devam eden, bilinen bir sırası var. Bunun hakkında bilgi verebilir misiniz? Kim, ne zaman ve neye göre yapmış.” (daha&helliip;)...
Namazda iyi örnek olmak
74
İzmir Işıkkent’ten bayan okuyucumuz: “Çocukları namaza alıştırırken nelere dikkat etmeliyiz ve nasıl bir yol izlemeliyiz? Ödül vererek yaptırmak ileride bir sorun teşkil eder mi?” (daha&helliip;)...