Dil yarası dünyada da, mahşerde de mahcup eder

Eskişehir’den Özgür Yavuz: “Dine, imana, Allah’a, Peygamber’e hiçbir düşmanlığı olmadığı, hatta dine, Nur hizmetine taraftar olduğu halde bir kişi kötü bir ağız alışkanlığı sebebiyle ve sinirlendiği bir anda dine imana sövse imanı gider mi ve dinden çıkar mı? Dolayısıyla nikâhı düşer mi? İmanını tecdit etmesi gerektiği gibi nikâhını da tazelemeli mi?”

EĞER ALLAH’A İŞİNİZ DÜŞECEKSE…

Böyle dildeki densizlikle iman çıkmaz, nikâh da gitmez. Ancak dili dine ve imana sövmek gibi bir densizlikten derhal kurtarmalı ve terbiye etmelidir. Bu böyle gitmemelidir. Dilin bu kötü alışkanlığına sürekli seyirci kalmak ve sürekli yenik düşmek hiç hayra alâmet değildir. Halk deyimiyle meymenetsizliktir, hayırsızlıktır. Tövbe etmezse dilinin belâsını çok çeker.

Bu kişinin eğer Allah’a ihtiyacı varsa derhal tövbe etmeli ve dilini böyle gaflardan temizlemelidir.

Gazneli Mahmud bir Hindistan seferinde çok direnişle karşılaştı. Ordu zor durumda kalmıştı.

Şöyle duâ etti: “Allah’ım! Eğer muzaffer olursam bütün ganimetleri yoksullara dağıtacağım.”

Nihayet savaştan zaferle çıktı. Yığınla mücevher ganimet olarak alındı.

Sultan ganimetleri yoksullara dağıtmaya başlamıştı.

Ancak subaylar karşısına dikildiler:

“Aman sultanım! Ne yapıyorsunuz? Bunca değerli altınlar, inciler fakir fukaraya dağıtılır mı? Hem onlar, bunların kıymetini ne bilecek? Üstelik devletin bu ganimetlere ihtiyacı var!” dediler. Sultan’ın kafası karışmıştı. Etrafına, “bir çıkış yolu, bir fetvası var mı?” diye sormaya başladı.

Devrin âlimi dedi ki:

“Sultanım! Eğer Allah’a bir daha işiniz düşmeyecekse adamlarınızın dediğini yapın! Ama eğer Allah’a yine işiniz düşecekse adağınızı yerine getirin!”

Bu âlimin sözüyle diyelim ki: Eğer Allah’a işimiz düşecekse dilimizi, amelimizi güzelleştirelim.

BİN DÜŞÜN, BİR SÖYLE!

Atalarımız, “Bin düşün, bir söyle!” demişlerdir. Keza “Bıçak yarası geçer; dil yarası geçmez” diyen de atalarımızdır. Dil yarası dünyada da, mahşerde de mahcup eder.

Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Şu altı şeyi koruyacağınıza dair garanti verin; ben de sizin Cennete gireceğinize kefil olayım:

1- Namaz. 2- Zekât. 3- Emanet. 4- Namus. 5- Mide. 6- Dil.”1

Peygamber Efendimiz’in (asm) bir duâsı da şöyledir: “Allah’ım! Kulağımın şerrinden, gözümün şerrinden, dilimin şerrinden, kalbimin şerrinden ve şehvetimin şerrinden Sana sığınıyorum.”2

Keza Peygamberimiz (asm) bir diğer hadislerinde buyuruyorlar ki: “Cesedin hiçbir organı yoktur ki, dilin kötü konuşmalarından şikâyetçi olmasın.”3

İnsan ne çekerse dilinden çeker; dünyada da, ahirette de!

Batın-ı kalp, vesveselerden ve şüphelerden arındırılmadığında, bu manevî kirlilik, imanı zedeler, dilin zevk-i ruhanisini kaçırır.4 Dil daha Allah’ı zikre pek yaklaşmak istemez. Elfaz-ı küfürden hoşlanmaya başlar.

İnsan sorumsuz bir varlık değildir. Kur’ân, “Kulak, göz ve gönül, bunların her biri sorumludurlar.”5 buyurarak azalardan dolayı da insanın sorumlu olduğunu hatırlatıyor.

Nihayet ehl-i imana yakışan, dilini de, sair organlarını da kötü söz ve davranışlardan korumak ve Kur’ân’ın öğrettiği şu duâ ile Allah’a sığınmaktır:

“Ey Rabbimiz! Unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma!”6

Dipnotlar:
1- Camiü’s-Sağir, 1/385.
2- Camiü’s-Sağir, 1/412.
3 – Camiü’s-Sağir, 4/1449.
4- Lem’alar, s. 15.
5- İsra Sûresi: 36.
6- Bakara Sûresi: 286.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İmanı yaşamanın lezzeti
1.213
Atilla Bey: “Îmân ile hayatımız nasıl bütünlük kazanacak? Risâle-i Nûr okuyanın imansız kabre girmeyeceği müjdesini açıklar mısınız? Bu ne demektir?”   Süfyan İbnu Abdullah es-Sakafî (ra) anl...
Temettü haccında kesmek vacip olan kurbanı nerede kesmek vac...
4.237
Arabistan/Taif’ten Tahiri Türkyılmaz: “Temettü haccında kesmek vacip olan kurbanı nerede kesmek vaciptir? Memlekette de kesilebilir mi? Eğer Mekke sınırları içinde kesilmemiş, memlekette kesilmişse ne...
Tefekkür: İmanı kemâle erdiren amel
2.519
Gerede’den İsmail Cevahirli: “Âyet, Hadis ve Risale-i Nur’a göre tefekkürün önemi nedir? Yazar mısınız?” Tefekkür, Arapça’da f-k-r kökünden gelen bir kelimedir. Lügatte derinliğine düşünmek, incede...
Kavram olarak küfür ve günah-ı kebîre
862
Bandırma’dan Mustafa Ataç: “Mufassal Tarihçe-i Hayat’ta Bediüzzaman’ın şöyle bir sözü geçiyor: ‘Saniyen: Mezheb-i Hanefide çok maddelere küfür denildiği halde, Mezheb-i Şafiîde o günahlara küfür denme...
Cehennemi kızdıran şirk
883
 Erkan Bey: “‘Ateşi insanlar ve taşlar olan Cehennem’den sakının.’ âyetini açıklar mısınız? Bu âyette taşların nazara verilmesinin hikmeti nedir?” Kur’ân şöyle bildiriyor: “Ey inananlar! Kendinizi ...
Eşlerden biri şakadan boş ol derse nikâh tazelemek gerekir m...
8.656
Talip Aslan: “Eşlerden biri şakadan boş ol derse nikâh tazelemek gerekir mi?” Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Üç şey vardır ki onların ciddisi de ciddi, şakası da ciddidir. Bunlar: 1- Nikâh, 2- Bo...
Dertlerin ve sıkıntıların hayır ciheti var mıdır?
6.506
Abdullah Bey: “Bazen insan, dertlerin ve sıkıntıların altında eziliyor. Dertlerin ve sıkıntıların hayır ciheti var mıdır?”   Biz mü’miniz; Allah’a inanıyor ve güveniyoruz. İmanımız bize öyle b...
Bölünme kabul etmeyen Âmentü cümlesi
807
Burdur’dan okuyucumuz: “Amentü duâsı Kur’ân-ı Kerim’de var mıdır? Bütün şartlarını açıklar mısınız?”   İmanın bölünmeyen altı esasının ve şehadet kelimesinin beyanını ihtivâ eden Âmentü cü...
Değil mi ki unuttun; unutulacaksın!
1.230
Hatice Hanım: “13. Söz’ün İkinci Makamında Bediüzzaman kabre üç tarz ile girildiğini ifade ettikten sonra, ‘Bu iki şık bedihîdir, delil istemiyor, göz ile görünür’ diyor. Bu meseleyi açıklar mısınız?”...
Dini yaşamak rahmettir, ama sebat ister!
3.127
Bayan okuyucumuz: “Örtünmek istiyorum. Eşim izin vermiyor. Önce Allah rızası diyorum. Ama eşimi de ikna etmem gerektiğine inanıyorum. Nasıl davranabilirim?” İMAN BAZEN BEDEL İSTİYOR Allah’ın emirl...
İmanın mahalli neresidir?
335
Ayşegül Hanım: “İmanın mahalli neresidir? ‘Batın-ı kalp ayine-i Samed’dir” sözünü açıklar mısınız?” İmanın mahalli Kalp iç duygularımızın merkezidir. Ruhumuzu ve duygularımızı yöneten emir komuta ...
Öfkemizi tanıyalım
565
Bekir Solak: “Ben öfkeme hep yenik düşmüş, bu yüzden ciddi zararlar görmüş ve her zaman büyük pişmanlıklar içinde yaşayan aciz kullardanım. Bu sinir ve öfke için neler yapmak gerekir?”   Ki...
İman, fısk ve inkâr
491
Cabir Bey: “Fâsık kime denir? Namazı keyfî olarak terk edene fâsık denir mi? Büyük günahlardan birini işleyen fâsık mıdır? İnanıp amel etmeyen kimselerin durumu nedir? Dinî vecibelerini yerine getirme...
Kalplerin mühürlenmesi
1.459
Bolu’dan Ahmet Bey: “Kalplerin mühürlenmesi ne demektir?”   Bakara Sûresinin konuyla ilgili âyetlerini meâlen hatırlayalım: “Kâfirleri uyarsan da, uyarmasan da birdir; onlar inanmazlar. ...
Haddi aşmayalım; adaletten taşmayalım
501
Ali Bey: “Bir kişi bana sövdüğü zaman benim ona karşı tavrım nasıl olmalıdır? Kavga etmeli miyim? Yoksa âhirete mi bırakmalıyım? Karşılık vermeyince de halk arasında hiç de hoş olmayan tabirler kullan...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir