Tesbihatta şerlerden istiâze bölümü

Bursa’dan okuyucumuz: “Namaz tesbihâtında kimlerin şerrinden Allah’a sığınıyoruz? Kadınların şerrinden sığınma bölümünü kadınların da yapmasında ne hikmet vardır?”

 

Müslümanlar olarak bu günlerde başımızda öyle dünya fitnesi ve öyle musîbet dolaşıyor ki… Allah’a sığınmaya öylesine ihtiyacımız var ki… Öylesine yalnızız ki… Üzerimize çullanan musîbetler günahlarımızın kiri ve ufuneti aslında. Bunu da itiraf edelim. Tövbemizin kabulü için.

Namaz tesbîhâtını mutlaka yapmalıyız. Üstad Hazretleri namaz tesbîhâtı için “tarikat-ı Muhammediye (asm) ve velâyet-i Ahmediye’nin (asm) evrâdı” tanımlamasını yapar. Yani yolumuzun, kulluğumuzun, ibadetimizin özü, özeti, çekirdeği.1

Namaz tesbîhâtının istiâze bölümünde Cehennem ateşinden, bütün ateşlerin şerrinden, dînî ve dünyevî fitnelerden ve belâlardan, âhir zaman fitnesinden, Deccâl’in ve Süfyân’ın fitnesinden, dalâletlerin, sapıklıkların, bid’aların ve belâların fitnelerinden, şiddetle kötülük emreden nefsin şerrinden, firavunlaşmış nefs-i emmarelerin şerlerinden, kadın şerrinden, kadın belâsından ve kadın fitnesinden, kabir azabından, Kıyâmet Gününün azabından, Cehennem azabından, Allah’ın kahrının azabından, gösterişten, işitsinler diye amel yapmaktan, kendini beğenmişlikten, riyâdan, övünmekten, din düşmanlarının tecavüzünden, münafıkların şerrinden, fâsıkların, günahkârların ve isyankârların fitnesinden Allah’a sığınıyoruz. Sığınma ifademizi geniş tutup, kendimizle birlikte cemaatimizi, anne ve babamızı, iman ve Kur’ân hizmetinde bulunan ve adlarını bilmediğimiz bütün sadık Nur Talebelerini, mü’minleri, muhlis dostlarımızı, akrabalarımızı ve ecdadımızı da duâmız kapsamına alıyoruz.

Burada zikredilen belâ ve fitneler kadın erkek her mü’minin her zaman Allah’a sığınacağı tehlikeler içermeye kabiliyetlidir. Yani ya bizzat şerdir, ya da şer olmaya istidadı vardır. İstidat halindeyken de onun muhtemel şerrinden Allah’a sığınmak duanın faziletindendir.

OKU:   Ledün ilminin ince mes'eleleri

Kadın şerri ve fitnesi hiç şüphesiz erkek için olduğu kadar kadın için de Allah’a sığınmayı gerektiren bir potansiyel tehlikedir. Etrafımıza baktığımızda kadın şerrinden, kadın belâsından ve kadın fitnesinden ıztıraba düşmüş, yuvası yıkılmış, günaha itilmiş, görgüsü, göreneği, itikadı ve emniyeti bozulmuş nice kadın görmemiz mümkündür.

Dipnotlar:

1- Kastamonu Lâhikası, s. 71.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir