Cin mescidi

Yozgat / Boğazlıyan’dan Bekir Ceylan: “Peygamberimizin (asm) Cin Mescidi hakkında bilgi verir misiniz?”

 

Cin Mescidi, Mekke’de Cennetü’l-Mualla adlı mezarlıktan Harem-i Şerif’e doğru giden caddenin hemen sağında yer alıyor. Burası, Peygamber Efendimiz’in (asm) cin kavmiyle buluşup tebliğde bulunduğu, cinlere namaz kıldırdığı ve Kur’ân’da yer alan Cin Sûresinin nazil olduğu yerdir.

Burası Harem-i Şerif’e 2 km kuzeyde şehre hâkim bir tepenin üzeridir. Başlangıçta burada mescit yoktu. İlk dönemlerde Ferhadiye denen bu yerde gece bekçileri toplanır ve nöbet değiştirirlerdi.

Hicri 5 Zilhicce 1072 (22 Temmuz 1662) tarihinde burayı ziyaret eden Faslı Ayyaşi bu tepenin ağaçlık olduğunu ve üzerindeki düzlükte fakirlere yemek verildiğini gördüğünü söylemektedir.

Malûm Peygamber Efendimiz (asm) aynı zamanda cinlerin de peygamberidir. Kur’ân’da, “Ben cinleri ve insanları ancak Bana ibadet etsinler diye yarattım”1 buyruluyor. Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) onlara da tebliğde bulunur, Kur’ân’dan âyetler okurdu. Peygamber Efendimiz (asm) 619 yılında İslâm’ı tebliğ için gittiği Taif şehrinden dönüşünde, Mekke’de Batn-ı Nahle de denilen bu yerde namaz kılmıştı.

Bir defasında geceleyin Abdullah ibn-i Mesut (ra) ile birlikte Hacun yakınlarında bulunan bu yere geldiler. Orada Peygamber Efendimiz (asm) toprağa bir daire çizip, Abdullah ibn-i Mesud’a (ra) dairenin içinde kalmasını emir buyurarak daha ileride cinlerle toplantı yaptı. Cinlere Kur’ân okudu ve onları imana dâvet etti. Peygamber Efendimiz’in (asm) cinlere Kur’ân okuyup imana dâvet ettiği ve cinlerin burada Müslüman oldukları Cin Sûresinin 1-16. âyetlerinde belirtilmektedir. Burada Müslüman olan cinlerin sayısının yedi olduğu ve Nusaybin cinlerinden olduğu rivayet edilir.

OKU:   Kur´ân´daki Besmeleler

Cinlerden iman edenler kavimlerini de imana dâvet etmek üzere yurtlarına döndüler. Şafak sökünce Peygamber Efendimiz (asm) görüşmesini bitirdi ve İbn-i Mesut (ra) ile birlikte Mekke’ye döndüler.

Bu tepeye ilk mescit, 5 Temmuz 1700 (18 Muharrem 1112) tarihinde buraya gelen Mimar İbrahim Ağa tarafından yer altında, kubbesiz ve minaresiz olarak yapılmış ve adına Cin Mescidi denmiştir. Mescit kuzey ve güney taraflarından 8, batı tarafından 16 ve doğu tarafından 11 adım uzunluğunda idi. 1943 yılında yeniden onarılan cami, nihayet 2000 yılında modern bir cami olarak ve minareli bir biçimde yer üstünde yeniden inşa edilmiştir.

Günümüzde modern bir cami görünümünde bulunan Cin Mescidi, yakınında yer alan Cennetü’l-Mualla kabristanı ile birlikte hacılar tarafından ziyaret edilmektedir.

Bununla beraber Cin Mescidini ziyaret etmek haccın bir menasiki değildir.

Dipnotlar:
1-  Zariyat Sûresi: 56.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir