Karanlık geceler gibi fitnelere girmeden…

Ahmet Bey: “Rabbinin bazı âyetleri geldiği gün, önce iman etmemiş veya imanında hayır kazanmamış olana, o günkü imanı fayda vermez.” [Enam 158] “Şu üç şey ortaya çıkınca, iman etmemiş veya imanından hayır kazanmamış olana, imanı fayda vermez: Güneşin batıdan doğması, Deccal ve Dabbet-ül-arz.” [Tirmizi] korona dabbe midir? Sizce dabbe çıktı

Devamı

Vesvese ile iman gider mi?

Antalya’dan Fatih Bey: “Vesvese imanı sıkıntıya sokar mı? Bu durum imana zıt mıdır?” Vesvesenin Üç Hali Vesvese sözlükte kötü telkinde bulunma, fısıldama, işkillenme, şüphelenme, kuruntulanma, karışık sözlerle kafa karıştırma gibi manalara gelir. Şeytandan veya nefisten gelen ve insanın inancını ve itikadını alt üst eden, dinin emir ve yasaklarıyla ilgili kalbe

Devamı

Varlık ve yokluk alemlerinin tesbihleri

Mersin’den Muzaffer Durak: “11. Şuâ 11. Meselede geçen, ‘Vücut âlemleri elhamdülillah… bütün adem âlemleri sübhanallah… diyor’ ne demektir?” VARLIK DA, YOKLUK DA ALLAH’I ANAR  Varlık elhamdülillah diyor. Yokluk sübhanallah diyor. Varlık var olduğu için Allah’a hamd ediyor ve şükrediyor. Yokluk da yokluğun verdiği hicrandan Allah’a sığınıyor. Varlık ve yokluk iki

Devamı

Suretperestlik Nedir?

İnebolu’dan Salih Bey: “İman ve Küfür Muvazenelerinde geçen, “Sanemperstliği şiddetle, Kur’ân, menettiği gibi; sanemperestliğin bir nevi taklidi olan suretperestliği de meneder. Medeniyet ise, suretleri kendi mehasininden sayıp, Kur’ân’a muaraza etmek istemiş. Hâlbuki gölgeli, gölgesiz suretler, ya bir zulm-i mütehaccir veya bir riya-i mütecessit veya bir heves-i mütecessimdir ki; beşeri zulme

Devamı

Maksadını aşan bir makale

Said Nursî’yi anlamadan eleştirmeyin! “Kıt’alar Arası” adlı bir sitede kendilerini sosyal bilimci olarak takdim eden Gökhan Bacık ile Ahmet Kuru bir makale kaleme almışlar. Sosyal değerlendirmeler yaptıkları makalelerinde, Said Nursî’ye kendilerince eleştirel yaklaşmışlar. Kamuoyunu, araştırmacıları, Nur Talebelerini Said Nursî’yi eleştirel okumaya dâvet ediyorlar. Aslında Sayın Bacık ile Sayın Kuru, Said

Devamı

Müşahhas deliller ve iman imtihanı

Semih bey: “1-Kur’ân’ın birçok ayetinde düşünmemiz istenirken, somut kanıt gösterilmeden iman kavramından söz edilmesinin hikmeti nedir? 2-Yaratıcı’nın ibadet istemesinin hikmeti nedir? Sevgi içimizde değil midir? 3-Peygamberler de insan oldukları halde, onlara Allah’ın varlığı somut bir şekilde kanıtlanıyor. Peki diğer insanlardan bu neden esirgeniyor? Burada ayırım yapılmış olmuyor mu?” BÜTÜN ÂLEM

Devamı

İstikamet Rabbimin lütf-u ikramıdır, şükür ister

İzmir / Karabağlar’dan Rıdvan TAŞ: “Çok çalkantılı günlerden geçiyoruz. Savrulan savrulana. Elhamdülillah Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin ürünü olan Yeni Asya zırhı bizi dinen, fikren, siyaseten koruyor. Şükür borcumuzu ödemek, istikamette kalmak ve kabre imanla gitmek için bize düşen görevler nelerdir?”   ÖNEMLİ BİR İSTİKAMET SIRRI Yeni Asya aslında ve zahirde

Devamı