Yeminlerimizdeki boş lâflar

Balıkesir’den Pınar Hanım: “Ölümüne yemin eden birisi yemininden dönmek isteyince ne yapması lâzım? Ne kefaret ödeyecek? Kefareti ödeyince önceden verdiği şart ona bir uğursuzluk getirir mi?”

 

Yeminini bozmak isteyen birisi, kefaretini öder ve yeminini bozar. Esasen yeminiyle mubah bir işi kendisine haram kılmışsa, yeminini bozması kendisi için iyi olur. Yeminiyle faziletli bir işi kendisine haram kılmışsa yeminini derhal bozması vacip olur. Yeminiyle farz veya vacip bir işi kendisine haram kılmışsa, yeminini derhal bozması farz olur.

Yemininde ölüm şartı gibi lâflar etmişse bile kefaretini ödeyince artık bu şart geçersiz olur. Bu şart boş lâftan ibaret kalır. Kur’ân boş lâfı “lağv” diye ifade ediyor. Boş lâfla ilgili olarak da şöyle buyuruyor:

“Allah Teâlâ sizleri yeminlerinizdeki lağıvden dolayı sorumlu tutmaz.”1

AFFEDİLİRSE OLUMSUZ ŞART HÜKÜMDEN KALKAR

Boş lâfı yemin konusu yaptığı için tövbe eder.

Tövbe edince, inşaallah affedilir. Affedilince de inşaallah olumsuz şart hükümden kalkar. Böylece de artık kendi lağvı dolayısıyla herhangi bir uğursuzluktan korkmasına gerek kalmaz. Çünkü affedilmiştir.

Yeminin kefaretini âyetin devamı şöyle hükme bağlıyor:

“Bunun da kefareti orta derecesinden on fakiri doyurmak yahut giydirmek yahut bir köle azat etmektir, bunlara gücü yetmeyen üç gün oruç tutar. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Bununla beraber yeminlerinizi gözetin. Allah size âyetlerini böyle beyan ediyor ki şükredesiniz.”2

OKU:   Sıla-i Rahim ölçüsü var mıdır?

Demek bir yeminin kefareti için öncelikle on fakiri doyurmak veya on fakiri giydirmek gerekiyor.

Buna güç yetiremeyen kimse ise, günümüzde köle bulunmadığına göre, 3 gün oruç tutabiliyor.

Allah kabul etsin. Âmin.

Dipnotlar:
1- Bakara Sûresi: 225; Maide Sûresi: 89.
2- Maide Sûresi: 89.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir