Temizlik imandandır

Mustafa Keleş: “Temizlik imandandır.” sözü hadis midir, değil midir?”

“Temizlik imandandır.” Mealinde bulunan “En-Nezafetü mine’l-iman” ifadesini Bediüzzaman hadis olarak zikrediyor.1

Bu hadisi bu metinle Kütüb-ü Sitte kaynaklarında bulamadık. Ancak bütün hadis kaynakları Kütüb-ü Sitte’den ibaret değildir.

Kütüb-ü Sitte kaynaklarından Müslim’de geçen bir hadis metni var ki, bu metinden daha ileri ve daha iddialı bir manayı ihtiva ediyor. Şöyle ki, Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “Et-Tuhuru şatru’l-iman” (Temizlik imanın yarısıdır.)2

Bir mesele imanın yarısı ise, onun artık imandan olduğunu söylemek zor olmaz.

Keza “Allah nâziftir, nezâfeti sever.”3 Hadisi de mana itibariyle “Temizlik imandandır” hadisi ile örtüşüyor.

Diğer yandan, bu hadisin hadis rivayeti açısından kaynakları yok değildir. “Temizlik imandandır.” Hadisini, Aliyyülkârî, el-Masnû’, 1/78; Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, 1/341 adlı eserlerinde zikrediyorlar.

Dipnotlar:
1- Lem’alar, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2005, s. 874
2- Müslim, Tahâret 1; Tirmizî, Daavât, 86
3- Tirmizî, Edeb 41, (2800)

Benzer konuda makaleler:

OKU:   İman, amel ve tevhit kelimeleri

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir