“Sen olmasaydın âlemi yaratmazdım´´ İfadesi Hakkında

Batman’dan Hidayet Bey: “Sen olmasaydın âlemi yaratmazdım” ifâdesi âyet midir, hadis midir? Hadis ise nasıl hadistir? Kaynağı nedir?”

 

“Sen olmasaydın ben âlemleri yaratmazdım” ifâdesi bir hadis-i kudsîdir. Yani mânâsı Cenâb-ı Allah’a ait olup, Peygamber Efendimiz (asm) tarafından metin ve ifâdeye dökülen ilâhî sözlerdendir. Hadis-i kudsîler genelde, “Allah dedi ki”, “Allah buyurdu ki” tarzında ifâdelerle başlarlar. Çünkü mânâ doğrudan Cenâb-ı Allah’a aittir.

“Sen olmasaydın ben âlemleri yaratmazdım” hadis-i kudsîsi Risâle-i Nur’da bir çok yönleriyle izah ve tefsir edilmiştir.1 Bedîüzzaman Hazretleri bu hadis-i kudsîden hareketle, (çekirdek-ağaç-meyve-meyve içinde yine çekirdek) misâlinde olduğu gibi, Peygamber Efendimizin (asm) maddî ve mânevî varlığının bu kâinât ağacının hem çekirdeği, hem meyvesi hükmünde olduğunu kaydetmiş2 ve kâinâtın varlık sebebi olarak Hazret-i Muhammed’i (asm) göstermiştir.3

Bedîüzzaman Saîd Nursî gibi bir hadis hafızı tarafından sıhhati sabit görülmüş ve âdetullaha uygun bir yaklaşımla işlenmiş, izah ve tefsir edilmiş olan bu hadis, hadis kaynaklarında da elbette yer alıyor. Hadis, Keşfü’l-Hafâ’da kayıtlıdır.4

Dipnotlar:
1- Meselâ bakınız: Sözler, s. 72; Sözler, s. 215; Mesnevî-i Nûriye, s. 38; Şuâlar, s. 537.
2- Mesnevî-i Nûriye, s. 99.
3- Sözler, s. 113; Lem’alar, s. 329.
4- Keşfü’l-Hafâ, 2/164, H. No: 2123.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Gaflet üç şeyde olur

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir