Sünnet namazların terki ve tesbihat

Kasım Ali Güngör: “İkindi ile yatsının sünnetlerini bazen terk etmenin durumu nedir? “

Hasan Arslan: “Bazen yatsı namazı kılınacağında ilk sünnet terk ediliyor, fakat sonunda tesbihat yapılıyor. Bunun hüküm olarak durumu nedir?”

İKİNDİ VE YATSI NAMAZLARININ SÜNNETLERİ

İkindi namazının sünneti ve yatsı namazının ilk sünneti sünnet-i gayr-i müekkededir.
Yani kuvvetli olmayan sünnettendir.
Peygamber Efendimiz (asm) bazen kimi ibadetleri bizzat kendisi yaparak gösterirdi, fakat ümmetine genişlik olsun diye üzerine fazlaca düşmezdi. Yani bazen de terk ederdi ve terk edilmesine göz yumardı. Çünkü Peygamber Efendimiz (asm) ümmetine zorluk olsun istemez, dininin ve sünnetinin geniş olmasını isterdi.
İkindi namazının sünneti ile yatsı namazının ilk sünneti bu kabil sünnetlerdendir. Kılınırsa hiç şüphesiz sevap kazanılmış olur. Fakat bazen terk edilirse günahkâr olunmaz, şefaatten mahrum kalınmaz; bir ceza veya kınama gerektirmez.

Bununla beraber iki şeyden kaçınmalıdır:

1-Terk etmeyi âdet haline getirmemelidir.
2-Terk etmeyi sünnet görmekten kaçınmalıdır.

Çünkü neticede Peygamber Efendimiz (asm) bu namazları kılmıştır ve sevaplarına işaret buyurmuştur.
Buyurmuştur ki: “İkindi namazından önce dört rekât namaz kılan kimseye Allah rahmet etsin.”1
Keza yatsı namazının ilk sünneti için Hz. Âişe (ra) bildirmiştir ki, “Hazret-i Peygamber (asm) yatsıdan önce dört rekât namaz kılardı.”2
Kişi eğer terk edecekse, terk etmeyi sünnet görerek değil; dinin genişliğinden ve ruhsatından faydalanmak isteyerek bunu yapması daha isabetli olur.
Namaz tesbihatına gelince… Namaz tesbihatı hüküm olarak sünnet-i müekkede hükmündedir. Ve derece olarak sünnet-i gayr-i müekkede namazlardan daha efdaldir.
Bediüzzaman diyor ki: “Namazdan sonraki tesbihatlar tarikat-ı Muhammediyedir (asm) ve Velayet-i Ahmediyenin (asm) bir evradıdır. O noktadan ehemmiyeti büyüktür.”3
Netice itibariyle, ikindi ve yatsı namazlarının sünnetlerinin terk edilmesi, söz konusu namazların tesbihatlarının da terk edileceği anlamına gelmemelidir. Tesbihatlar yapılmalıdır.

OKU:   Ben’i geçmek ve biz’e ulaşmak

Dipnotlar:
1 Tirmizî, Salât, 301
2 Zeylaî, Nasbu’r-Raye, II, 145 vd.eş-Şevkânî, Neylü’l-evtar, III, 18
3 Kastamonu Lahikası, s. 72

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir