Şeytanın bağlanması ve aldatması

Ahmet Gökyüzü: “Ramazan ayında şeytanların bağlanması ile ilgili âyet veya hadis var mı? Mânâsı nedir?”

Ebû Hüreyre (ra) bildirmiştir ki: Peygamber Efendimiz (asm) şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı geldiği vakit, Cennetin kapıları açılır; Cehennemin kapıları sıkı sıkıya kapatılır ve şeytanlar bağlanır.”1

Ramazan ayı rahmet ayıdır. Nitekim Kur’ân bu ayda inmiştir, bu ayda Allah’ın emri tecellî etmiş, mü’minlerin bağışlanması ile neticelenen oruç bu ayda emredilmiştir. Bu ayda Allah’ın emrini dinleyerek oruç tutanların bağışlanacağı ve rahmete gark olacağı müjdelenmiştir. Bu bağışlanmanın ve rahmetin neticesinde mü’minler için Cennet kapıları açılıyor, Cehennem kapıları inşallah kapanıyor. Bu ayda sayısız kullar bağışlanıyor, Cennete gitmeyi hak ediyor, Cehennemden azat oluyor, yani kurtuluyor.

Bu ayda şeytanların bağlanmasından anlaşılan, bu ayda şeytanların Allah kullarına zarar vermekte çok zorlukla karşılaştıklarıdır. Yani şeytanların zarar verme yollarının kapatılmış olmasıdır. Yani çoğunlukla kendini Allah’a kul olmaya adayan ve Allah korkusunu diğer aylardan daha ziyade yaşayan mü’minlerin, bir şahs-ı manevi oluşturarak kötülük ocaklarına revaç vermemesi, kötülük işlemekten kendilerini diğer aylardan daha ziyade sakındırması ve daha fazla iyiliklere, hayra ve emr-i İlâhiye yönelmesi nedeniyle meydana gelen rahmet ve feyiz çarşısında şeytanların malına rağbetin olmaması veya fevkalade azalması demektir. Öyle ki, polis kayıtlarından anlaşıldığı gibi, istatistikler de göstermiştir ki, bu ayda suç işleme oranı diğer aylara nazaran fevkalade düşmektedir.

OKU:   Meleklerin başlıca vazifeleri ve özellikleri nelerdir?

Fakat hiç şüphesiz şeytanların bağlanması demek, hiç suç işlenmeyeceği, hiç kötülük yapılmayacağı, nefsin his ve hevesâtının hiç çalışmayacağı mânâsına gelmiyor. Elbette suç işleme oluyor, kötülükler eksik olmuyor, nefis his ve hevesâtını bir tarafa bırakmıyor. Çünkü imtihan devam ediyor.

Bununla beraber, Allah’a dönen her kulu Allah affediyor. Allah’a sığınan kurtuluyor.2

Dipnotlar:
1- Rıyâzü’s-Sâlihîn, 1217
2- Lem’alar, s. 242

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

One comment

  1. Allah razı olsun. Ramazan’da cinlerden olan şeytanların bağlandığı gerçeği hadislerde sabittir. Ancak daima vesvese veren nefis ve insi şeytanlar Ramazan’da da ortada cirit atmaktadır. Bu yüzden Nas Suresini okurken “..cinlerden ve insanlardan olup da vesvese veren hannasın şerrinden Allah’a sığınıyoruz”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir