Kur´ân´da ve sünnette namaz

Alanya’dan Ali Mücahit Özeren: “Kur’ân’da namaz emrinin olmadığını, buna bağlı olarak da namaz kılmayanların cehennemde ceza görmeyeceklerini iddia edenler var. Bu iddiacılara karşı nasıl cevap verebiliriz?”

Kur’ân’da ve sünnette namaz emri vardır. Kur’ân yetmişten fazla âyetle namazı emrediyor. Bir şeyin Allah emri olduğu, tek bir âyetle emredilmesiyle anlaşılır. Öyleyse, yetmişten fazla âyetle emredilen namazı, Allah’ın yetmiş kat önemseyerek emrettiği bir ibadet olarak ele almalıyız. Namazla ilgili açıklayıcı detay bilgiler ise hadislerde gelmiştir.

Namaz kılmayan kimsenin cehennemde azap görüp görmeyeceği konusuna gelince; Bu konuda beşerin fazla söz söylememesi daha doğru olur. Ne bildirilmişse ona inanmak ve onu öğrenmekle mükellefiz. Kur’ân ve hadislerden, bu konunun genel itibari ile Allah’ın takdirinde olduğunu öğreniyoruz. Allah dilerse, yani affetmemişse namazsız insan azap görür. Kur’ân ve sünnet, namaz kılanlar için ise cennet müjdeleri ile doludur.

İşte bazı âyetler:

“Şüphesiz namaz, mü’minler üzerine belirli vakitlerde farz kılınmıştır.”1 “Ben Allah’ım! Benden başka İlâh yoktur. Bana ibadet et! Beni zikretmek için namaz kıl!”2 “Namazlarında huşu içinde bulunan mü’minler felâha ermişlerdir.”3 “Gündüzün iki yanında ve gecenin gündüze yakın zamanlarında namaz kıl! Muhakkak iyilikler kötülükleri giderir. Bu öğüt kabul edenler için bir öğüttür.”4 “Rabb’ini hamd ile akşam-sabah tesbih et.”5 “Namazlara ve orta namaza (ikindi namazına) devam edin. Gönülden boyun eğerek Allah için namaza durun! Korkarsanız ayakta veya binekte olarak kılın! Emin olduğunuzda bilmediklerinizi öğrettiği gibi Allah’ı zikredin.”6 “Kitab’a sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan (erdemli) kimselerin mükâfatını zayi etmeyiz.”7

OKU:   Şafii mezhebine göre insülin abdesti bozar mı?

Namaz kılmamaktan Allah’ın hoşlanmadığını şu âyetlerden öğreniyoruz:

“Sonra bunların ardından öyle bir nesil geldi ki, namazı terk ettiler, heva ve heveslerine uydular; onlar bu taşkınlıklarının karşılığını mutlaka görecekler, Cehennemdeki ‘Gayya’ vadisini boylayacaklardır.”8

“Herkes kazandığına karşılık bir rehindir. Ancak ahiret mutluluğuna eren kimseler başka. Onlar cennetlerdedirler. Birbirlerine günahkârlar hakkında sorular sorarlar ve dönüp onlara şöyle derler: ‘Sizi cehenneme ne soktu?’ Onlar şöyle derler: ‘Biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Batıla dalanlarla birlikte biz de dalardık. Ceza gününü yalanlıyorduk. Nihayet ölüm bize gelip çattı.’ Artık şefaatçilerin şefaati onlara fayda vermez. Böyle iken onlara ne oluyor da, öğütten yüz çeviriyorlar?”9

Namaz kılmayanın akıbetinin Allah’ın takdirinde bulunduğunu bildiren bir hadis şöyledir:

“Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı. Kim bunları hafife almadan ve kasten terk etmeden hakkıyla edâ ederse, Allah Teâlâ onu Cennetine sokacağına söz vermiştir. Kim de beş vakit namazı kılmazsa, Allah’ın onlara hiçbir vaadi yoktur. Dilerse azab eder, dilerse Cennete sokar.”10

Namazın cennete vesile olduğu ile ilgili ise, sayısız hadis vardır. İşte bir örnek:

* Enes (ra) anlatıyor: Bir adam Resulullah’a (asm) gelerek: “Yâ Resulallah! Allah kullarına bir şey farz kıldı mı?” diye sordu. Allah Resulü (asm):

“Allah kullarına beş vakit namazı farz kıldı” buyurdu. Adam:

“Yâ Resulallah! Bunlardan önce veya sonra bir şey farz kıldı mı?” diye sordu. Resulullah Efendimiz (asm):

OKU:   Mescidde namaz

“Allah kullarına beş vakit namaz farz kıldı!” buyurdu.

Adam bunları arttırıp eksiltmeyeceğine yemin edince Allah Resûlü (asm):

“Eğer sözünde sadıksa Cennete girer!” buyurdu.11

Dipnotlar:

1- Nisâ Sûresi, 4/103;

2- Tâhâ Sûresi, 20/14;

3- Mü’minûn Sûresi, 23/1,2;

4- Hûd Sûresi, 11/114;

5- Mü’min Sûresi, 40/55;

6- Bakara Sûresi, 2/238,239;

7- Araf Suresi:170;

8- Meryem Suresi: 59;

9- Müddessir Suresi: 38-49;

10- Nesâî, Salât, 6;

11- Nesâî, Salât, 4

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir