Kur´ân´da beş temel emir

İstanbul/Pendik’ten okuyucumuz: “Hadis- i Şerifte İslâm beş temel üzerine kuruludur deniyor. Kur’ân’da namaz kaç âyette emredilmiş? Hac kaç âyette emredilmiş? Zekât kaç âyette emredilmiş? Oruç kaç âyette emredilmiş? Şehadet getirmek kaç âyette emredilmiştir?”

Bir ibadetin farz olması için o ibadetle ilgili emrin Kur’ân’da belirli sayıda değil, “bir” defa geçmesi yeterlidir. Saydığınız ibadetler teşvikler veya emirler tarzında birden fazla sayıda Kur’ân’da geçmektedir. Meselâ namaz genellikle “salât” kelimesiyle seksenden fazla âyette emir veya teşvik olarak geçmektedir. Namazın bir emir olduğunu açık ve net olarak bize bildiren âyet şudur: “Şüphesiz namaz, mü’minler üzerine belli vakitler için farz olarak yazılmıştır.”1 Meselâ adına bir de sûre bulunan hac ibadeti Kur’ân’da toplam yirmiden fazla âyette hacla ilgili emirler ve tavsiyeler şeklinde geçiyor. Kur’ân, otuz civarında âyetle zekâtı emrediyor, on civarında âyetle de orucu emrediyor.

Şehadet kelimesi Kur’ân’da muhtelif şekillerde iman, tevhid ve teslim ve şehadet kelimeleri olarak çok sayıda geçmektedir. Meselâ bir âyette, mü’minlerin diliyle duâ makamında şöyle geçiyor: “Ey Rabbimiz! Biz indirdiğin kitaba inandık. Ve Peygambere uyduk. Sen de bizi Senin birliğine ve peygamberinin doğruluğuna şehâdet edenlerle birlikte yaz.”2 Diğer bir âyette Rabbimiz: “O takva sahipleri ki, görmedikleri halde Allah’a ve O’nun bildirdiklerine iman ederler”3 buyuruyor.

Bu emirler bize birer ibadet formu veriyorlar. Allah’a kulluğunu göstermek isteyen birisi bu formlardan gücünün yettiklerini yapmaya gayret ederse, inşallah, Allah’ın rızasını ve sevgisini kazanır ve geçmiş günahları bağışlanır.

OKU:   Tâdil-i erkânın önemi ve hükmü

Dipnotlar:

1- Nisa Sûresi: 103.
2- Âl-i İmrân Sûresi: 53.
3- Bakara Sûresi: 3.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir