Kirada dilediğimiz gibi artış yapmak câiz midir?

Antalya/Gazipaşa’dan Selahattin Gül: “Bir mal sahibinin, malının kirâsını artırmada ölçüsü nedir ve ne olmalıdır? Kirada dilediği gibi artış yapması câiz midir?”

İslâmiyet, serbest piyasanın oluşmasını ister, kendi şartları dışında her hangi bir dış güç tarafından serbest piyasaya müdâhale edilmesini ve fiyatların ayarlanmasını uygun bulmaz. Çünkü arz-talep dengesinin esenliği, müdâhalelerden ve ayarlamalardan bağımsız bir piyasada mümkündür. Yani bir yandan satıcı veya kirâya verenin menfaatinin korunması, diğer yandan alıcı veya kiralayıcı için en uygun şartların oluşması bağımsız bir arz-talep dengesine bağlıdır.

Satıcının veya kiraya vericinin fâhiş bir fiyat söyleyerek piyasayı yükseltmesi ve kızıştırması, câiz değildir. Piyasayı alt üst eden mal sahipleri karşısında müşterilerin, günlük mevzûât çerçevesinde ilgili mahkemelerde veya meslekî teşekküllerde haklarını aramaları hem haklarını almaları, hem de fiyatların normale dönmesine katkı sağlaması açısından önem arz eder.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   İnfak: En kârlı ticaret

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir