Tekstilde kâr haddi ne kadardır?

İstanbul’dan Mehmet Baytekin: “Tekstilde kâr haddi ne kadardır? Bir mal gerçek değerinden yüzde elli fazlasına satılır mı? Alışveriş âdâbı hakkında bilgi verir misiniz?”

Fahiş fiyat uygulayarak insanları aldatmak haramdır. Peygamber Efendimiz (asm); “Müslüman Müslümanı aldatmaz. Aldatan bizden değildir”1 buyurmuştur. Fakat Müslümanın aldanmaması da esastır.

Dinimizde muayyen bir kâr haddi tayin edilmemiştir. Yani piyasanın serbest oluşması; arz ve talep dengesine göre fiyatlandırmanın yapılması; fâhiş olmamak, aldatmamak ve zarara da girmemek şartıyla maldan uygun bir bedel istenmesi; malın görülerek fiyatı üzerinde pazarlık yapılması İslâmiyet’in alışverişlerde aradığı temel kriterlerdir.

Satıcı çürük mal satmamalı, aldatmamalı ve yüksek fiyat söylememelidir.

Müşteri de malı görmeli, fiyatına göre kalitesinin uygunluğundan emin olmalı ve bedelinden râzı olmalıdır. Pazarlık yapılarak malın fiyatıyla ilgili uygun bir rakamda anlaşmaya varılabilir. Bedelini mâkul bulmayan ve pazarlık sonucu fiyatı mâkul bir seviyeye çekemeyen müşterinin malı almama hakkı vardır. Mal teslim alındıktan sonra satıcı tarafından kasıtlı bir aldatma ve sahtekârlık yapıldığı anlaşılmış olursa, alışveriş akti müşteri tarafından feshedilebilir.

Dipnotlar:

(1) Dârimî, Büyû’, 10

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Satıcının mülkiyet hakkı

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir