Görünen gerçekler ve Dabbetü’l -Arz

İstanbul’dan Hamdi Gocek: “Dabbetülarz kelimesinin ebced karşılığı içinde bulunduğumuz hicri yıla tevafuk ettiği söyleniyor. Buradan ayette geçen dabbetülarz ile dünyayı kasıp kavuran korona virüsü arasında irtibat kurmak mümkün müdür?” Kaderin Sopası Bediüzzaman bildiriyor ki, kıyametle ilgili haberler müteşâbih, örtülü, kapalı ve doğru yorumlamaya muhtaç bir üslup içinde gelmiştir. Çünkü imtihan

Devamı

Namazda okunan kısa sûrelerin hikmetleri nelerdir?

İstanbul’dan Saniye Ergün: “Namazda okunan kısa sûrelerin hikmetleri nelerdir?” Namazda okuyacağımız şekilde komprime hülâsalar olarak kimi sûreleri kısa göndermek Cenab-ı Hakk’ın kemal-i rahmetindendir. Okunması dile kolay, ezberlenmesi hafızaya kolay, namazda kıraati kısa olmaları hasebiyle nefse kolaydır. Diğer âyet ve sûreler için de namazda kıraat husûsunda birer ölçüdürler. Cenab-ı Hak kemal-i

Devamı

Beşer aklı Kur’an’ı ne zaman kabul eder?

Murat Hekim: “Sözler’de geçen, “Hem Kur’ân, gösterdiği o hakaik-i İlahiye ve o hakaik-i kevniyeyi beyandan sonra ve safa-yı kalb ve tezkiye-i nefisten sonra ve ruhun terakkiyatından ve aklın tekemmülünden sonra beşerin ukûlü “sadakte” deyip o hakaikı kabul eder. Kur’ân’a “bârekâllah” der.”1 Cümlesini açar mısınız?” SAFA-YI KALP    Kur’ân beşere İlahî

Devamı

Kur’an değiştirildi mi?

Ozan Ege: “İnternette Kur’ân’ın tahrif edildiğine, Kur’ân’a girmeyen âyetlerin bulunduğuna dair iddialar dolaşıyor. Bu tür iddialarına bakış açımız nasıl olmalıdır? Şöyle düşünmem doğru olur mu: “Bu konuyu bilmiyorum. Allah bilir!” YA TUTARSA Dinsizler dinsizliklerini yaymak için mertçe karşımıza çıkmıyorlar. Böyle ortaya şüpheler atarak, zihinleri bulandıracak ve imanları çalacak biçimde namertçe

Devamı

Cennette eşlerin ebediyeti

Muzaffer Bey: “Bakara Sûresinin 25. âyetinin devamında “ve lehüm fîhâ ezvacun-mutahheratün ve hüm fîhâ hâlidûn” cümlesini Risaleler nasıl açıklıyor? Nasıl anlamalıyız?” CENNETTE TEMİZLİK Bahsettiğiniz âyetin meali şöyledir: “İman edip salih ameller işleyenlere, kendileri için; içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde, “Bu (tıpkı) daha önce

Devamı

Zaman, Allah’ın yarattığı nizam üzerine döner

Mahmut Bey: “Nefsinize zulmetmeyin.” Âyetini açıklar mısınız?” ZAMANIN TASNİFİ  Söz konusu âyetin ilk kısmı şu mealdedir: “Şüphesiz Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısında, Allah katında ayların sayısı on ikidir. Bunlardan dördü haram aylardır. İşte bu, Allah’ın dosdoğru kanunudur. Öyleyse o aylarda kendinize zulmetmeyin.” 1 Âyette ayların sayısının on iki

Devamı

Ramazan ile Kur’ân arasında bir bağlantı var mıdır?

Abdullah Bey: “Ramazan ile Kur’ân arasında bir bağlantı var mıdır?” Kur’ân’ın Bayramı Ramazan ayı Kur’ân’ın bayramı hükmündedir. Çünkü Kur’ân yeryüzüne Ramazan ayında inmiştir. Cenab-ı Hak, bir âyette, “O Ramazan ayı ki, o ayda Kur’ân indirilmiştir.” 1 Bir diğer âyette de, “Biz Kur’ân’ı Kadir Gecesi’nde indirdik.” 2 buyurarak, Kur’ân’ın indiriliş zamanına

Devamı