Cariyelerin hakkı

Diyarbakır’dan Said Kurt: “Nisa Sûresi, 3. âyette, ‘Eğer hanımlarınız arasında adaleti yerine getiremeyeceğinizden korkarsanız, sadece bir tane ile veya sahip olduğunuz (cariyelerle) yetinin. Bu, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır’ deniliyor. Bu âyette cariyelerin hakkı nasıl gözetilmiş oluyor? İslâm’da köle kavramı olur mu?” Kur’ân âyetleri indiği günlerde insanlık köle ve

Devamı

Kur´ân´da inanç hürriyeti

“Peygamberler inanma konusunda insanlara baskı uygulamışlar mıdır? Uygulamamışlarsa hikmetini açıklayabilir misiniz?Bu konuda Kur’ân’dan örnekler var mıdır?”   Her fert doğruyu veya yanlışı, hakkı veya batılı, iyiliği veya kötülüğü, hayrı veya şerri seçme özgürlüğü ile doğar. Ve ölüme kadar bu özgürlüğü kullanır. Bu özgürlük kişiye Cenab-ı Allah tarafından verilen bir hediyedir

Devamı