İnternet Cafe işletmek

Muhammed Yen: “Atari salonu işletmek câiz midir? İnternet cafe’de oyun oynatmanın bir mahzuru var mıdır?”

Atari salonu, İnternet-Cafe, muhtelif çay, kahve ve dinlenme salonlarının dînî meşrûiyeti, işletme usûl ve esaslarına göre değişiklik arz eder. Gençleri ve müşterileri ahlâken olumsuz etkileyen düzenlemelere meydan verilmez ise, dinlendirici ve zekâyı kuvvetlendirici oyunlar oynatmanın mubah olduğu söylenebilir. Meselâ, oyunların gayr-i ahlâkî olmaması; işleticinin zararlı internet sitelerine girilmemesi hususunda duyarlı olması; kumar, uyuşturucu, alkollü içkiler, sigara, küfürlü sözler…vs. toplum ve fert sağlığını bozacak ve kötü örnek teşkil edecek biçimde kötü alışkanlıklara müsâade edilmemesi önemli meşrûiyet şartlarındandır.
Bu tür salonlarda faydalı bir takım alışkanlıkların kazanılması hedeflenebilir ve gençler ahlâka, edebe, çalışkan ve üretken olmaya ve iyi düşünmeye yönlendirilebilirse, halka ve insanlığa hizmet bakımından artı kazanım elde etmek de söz konusu olabilir. Yani husûsî imkân ve yetkilerle mahzurlarını bertaraf etmek şartıyla, atari salonu veya internet-cafe işletilebilir.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Faiz ve İlâhî azap

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir