Gayretullah’a dokunmadan

Bir Cezaevinden A. K. rumuzlu okuyucumuz: 1- İşrak namazı nedir? Vakti ne zamandır? Fazileti nedir? 2- Evvabin namazının fazileti nedir? Altı rekâta sünnet dâhil midir? 3- Namazda âyetten başka bir âyete geçilse -unutarak atlama yapılsa- namazın durumu nedir? 4- Kaza namazı nasıl eda edilmeli? Kaza namazı kılınmayacak vakit var mıdır? 5- Namazdaki sessiz zikirleri dışarıdan duyulacak ölçüde güçlü fısıltı ile söylemek, namazda belirgin sesler çıkarmak namazın sıhhatine zarar verir mi? 6- Günlük hangi zikirlerin yapılması tavsiye edilir? 7- Öğle ve yatsı namazlarının müekket sünnetini 2+2 dört rekât olarak kılmanın hükmü ve fazileti nedir? 8- Yaklaşık bir aydır oruç tutuyoruz. Bunu 61’e tamamlamak istiyoruz. Ama bu bir borca binaen değil. Bunun fazileti var mıdır?

 

KENDİMİZE DÖNELİM

Öncelikle cezaevinde hükümlü değil, dokuz on aydır tutuklu bulunan değerli insanların, bir an önce adil yargılanma ile mağduriyetlerinin derhal giderilmesini dilerim. Rabbim zulme maruz kalmaktan dostumuzu değil, düşmanımızı da muhafaza eylesin. Âmin.

Savcı ve hâkimlerin de zulme uğratmaktan, adaletin tecellisini geciktirmekten ve mazlûmun arş’a çıkan ahına mahal olmaktan korunmalarını dilerim.

Cennet ülkemizin, bir an önce OHAL döneminden normalleşme sürecine geçmesini temenni ederim. Suç bulamadığınız insanların, ‘falan kesime yakındır’ diye suçlu ilân edilmesi garabetine derhal bir son verilmesi lâzım. “Hiçbir kimse başkasının günahıyla suçlu ilân edilemez.”1 Âyeti adalet edenlere de, devlet edenlere de, taraf olanlara da, dost olanlara da, düşman olanlara da yeter. Adalet herkese yeter! Ama varsa tabiîki.

OKU:   Namazdaki davranışların hikmetleri üzerine

Gayretullah’a dokunmadan kendimize bir dönmemiz lâzım. Gayretullah’a bir dokunursa bundan etkilenmeyen kimse kalmaz!

İŞRAK NAMAZI

Güneş bir-iki mızrak boyu yükseldikten sonra iki rekât olarak kılınan bir nafile namazdır.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Bir kimse sabah namazından sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (İşrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.”2

EVVABİN NAMAZI

Evvabin, Allah’a sığınıp çokça tövbe eden kimselere denir. Evvabin namazı akşam namazının farzı ve iki rekât sünneti kılındıktan sonra iki ile altı rekât arasında kılınan nafile bir namazdır. Altı rekât tek bir selâmla kılınabileceği gibi, iki rekâtta bir selâm verilerek de kılınabilir.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Her kim akşam namazından sonra altı rekât namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah onun günahlarını bağışlar.”3

Namazda zamm-ı sûre okurken sehven başka bir âyete geçilse, okumaya devam edilir. Bu durum namazı bozmaz. Namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

KAZA NAMAZI

Hanefilere göre kerahet vakitlerinde kaza namazı kılınmaz. Şafiilere göre ise kaza namazı kılınmayacak vakit yoktur. Kerahet vakitlerinde de kaza namazı kılınır.

Kişi kaza namazı için kendi durumuna göre, günlük, yorulmayacak bir program yapsa ve birkaç yıllık bir süre içinde bitirmeyi planlasa, bu ona inşallah rahmet olur. Böyle bir planla kaza kılmaya başlayan birisi, namazı bırakmamak şartıyla, ölüm gelse, inşallah affedilmiş olarak Allah’a kavuşur.

OKU:   Kutuplarda namaz vakti

NAMAZDA GÜÇLÜ FISILTI

Namazda duâlar ve zikirler güçlü fısıltılı okunsa namaz bozulmaz. Fakat yanında namaz kılan diğer kişiyi rahatsız etmemek iyidir.

Namazda ah of gibi bir kelimelik sözler namazı bozar. Namazda esnemek, geğirmek ve derin nefes almak kasıtlı olursa mekruhtur, fakat namazı bozmaz.

GÜNLÜK ZİKİRLER VE ORUÇLAR

Başta namaz ve namaz tesbihatı olmak şartıyla Kur’ân, Cevşen, tahmidiye, sekine, tazarru ve niyaz gibi muhtelif duâ ve münacatlardan serbest biçimde okunabilir. Günlük zikirlerin az, ama devamlı olanı makbuldür.

Öğle ve yatsı namazlarının iki rekât son sünnetlerini dörde tamamlamak müstehaptır. Bu durumda iki rekâtta bir selâm verilebileceği gibi, tek selâmla da kılınabilir. Tek selâmla kılınacaksa yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Peygamber Efendimiz (asm) en faziletli nafile oruç olarak Davud (as) orucunu tavsiye etmiştir. Davud orucu bir gün arayla oruç tutmaktır. Davud orucu, peş peşe nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir.

Dipnotlar:
1- Fatır Sûresi: 18; Necm Sûresi: 38; İsra Sûresi: 15.
2- İhyâ, I. 336. 3- Taberani.

 

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Farzlardan sonra duâ yapmak

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir