Kabeyi gördüğünde yapılan 1000 lerce dua

Mahmut Yılmaz: “Kâbe’yi ilk gördüğünde yapılan duâ makbul olur diyorlar. Bu haber sahih midir?”

Kul Her Zaman Duâ Makamındadır
Kul olarak kabul endişesi taşımak bizi duâdan mahrum bırakacağı gibi, böyle endişeler Cenab-ı Allah için de reva değildir. Kul her zaman sual ve duâ makamındadır. Cenab-ı Hak da dilerse ve hikmeti iktiza ederse cevap verir ve inşallah kabul eder. 1

Her zaman ve her yerde… Elini açtığın anda… Kalbini yönelttiğin yerde… İçten ve samimiyetle “Allah’ım” dediğin an… Dert ve ihtiyaçlarını, istek ve arzularını, dilek ve temennilerini, tazarru ve niyazlarını, tam bir yönelişle, duâlarına cevap bulacağın umuduyla, hazır ve nazır olan, her istediğin şeye gücü yeten birisinden dilediğin inancıyla, seni senden daha iyi bilen birisinden istediğin itikadıyla söylediğin anda…

“Hikmet-i Rabbaniyenin iktizasıyla ya istediğin aynı şeyi, veya daha evlâsını” 2 vereceğinden… Hikmeti iktiza etmezse, isteklerin senin için hayır olmazsa ve sana şefkati sebebiyle daha iyisini vermeyi dilerse… İstediğin şeyleri o an “vermemekle”, ileride daha evlâsını, senin daha çok işine yarayanını vereceğinden emin olmalısın.

Mübarek Yerlerin Önemi
Duâ için mübarek yerlerin ve vakitlerin kabulde etkili olduğu ümmetçe bilinmektedir. Başta elbette ihlâs, huşû, kalp huzuru ve tam bir yönelişle duâ etmek önemlidir. Namazların ardında, özellikle sabah namazından ve farz namazlardan sonra yapılan duâların geri çevrilmeyeceği umulur.

OKU:   Emanette emin olmak

Bunlardan başka başta mescid-i haram, yani Kâbe olmak üzere mescitlerde, ibadet yapılan yerlerde, Cuma gün ve gecelerinde, icabet saatinde, üç ayların günlerinde ve gecelerinde, Mi’rac Gecesi, Berat Gecesi, Kadir Gecesi gibi meşhur mübarek gecelerde,  Ramazan ayının gün ve gecelerinde yapılan duâların kabule karin olması Allah’ın rahmetinden umulur. 3

Kâbe gibi baştan beri insanlığa mescit olmuş, içinde Allah’a secde ve duâ edilmiş, başta Hazret-i Âdem’in gözyaşları olmak üzere nice gözyaşlarına sahne olmuş, Beyt-i Mamur’un yeryüzündeki sembolü hüviyetindeki bir mekânı ilk defa görmek elbette insanda tarifi imkânsız heyecanlara, sevinçlere ve ihlâsın katre katre gözlerden damlamasına sebep olur. Böyle anlarda dile Rabbinden ne dilersen… Yine hikmetine uygun olmak şartıyla, kabule karin olan ve reddolunmayan duâlardan olması Rahmet-i İlâhiye’den inşallah umulur.

Milyonlarca Hacı İnşallah Bağışlanmıştır
Nitekim her ne kadar zayıf olduğu söylense de, Resulullah’ın (asm), “Kâbe’yi ilk görünce yapılan duâ reddolunmaz.” 4 ifadesi kayıtlara ve kitaplara geçmiştir.

Bu rivayetin zayıf mı sahih mi olması hadisçilerin işidir. Bize düşen duâ etmek ve Rahmet-i İlâhiye’den kabulünü ummaktır. Buna engel yoktur. Milyonlarca hacı da bunu yapmış ve inşallah bağışlanmıştır.

Rivayete göre Hazret-i Âdem günahkâr olarak yeryüzüne indirilince çok ağladı.

Cenab-ı Hak ona şöyle vahyetti:
“Ya Âdem! Arş’ımın alt hizasında (Mekke’de) benim haremim vardır. Oraya git orada benim için bir mabet yap! Orası bana duâ edip ibadet edenler için benim beytimdir! Melekler Arş’ımı tavaf ederler. Sen de o Beyt’imi tavaf et. Ve orada beni zikret. Senin duânı, tövbeni ve senin zürriyetinin duâsını orada kabul ederim.” 5

OKU:   Molla Cami ve Ashab-ı Kehf’in köpeği

Hazret-i Âdem (as) işaret olunan yere Kâbe’yi Cebrail’in işaretiyle yaptı. Tavaf edip tövbe edince de, Cenab-ı Allah: “Ey Âdem! Seni bağışladım! Senin zürriyetinden her kim bu Beyt’e günahı ile gelir, tavaf eder ve haccederse, onun günahını da affedeceğim.” buyurdu. 6

DUÂ
Allah’ım! Duâmı, Beytullah’ta ve mevaki-i mübarekelerde yapılan duâlara ilhak eyle! Günahımı bağışla! Tövbemi ve niyazlarımı kabul eyle! Âmin.

Dipnotlar:
1- Sözler, s. 525.
2- Sözler, s. 354.
3- Mektubat, s. 327.
4- Mecmau’z-Zevaid, h. no: 17253.
5- İbn-i Sa’d, Tabakat, 1/38.
6- Ezrakî, Ahbar-u Mekke, 1/43, 44, 45.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir