Cennet bağları dünya ölçüsüyle ölçülür mü?

Melek Kaçaman: “Allah Teâlâ Cennete giren mü’minler için huriler, şaraplar vs. istediğimiz her şeyi bize vereceğini bildiriyor. Meselâ dünyada çok eşi olan erkekler için ya da sürekli şarap içen insanlar için cennette birden çok huri ile şarap gibi hediyeler çok da çekici gelmiyor. Acaba Cennette verilecek olan huriler bu dünyada hiç kadın yüzü görmemiş erkekler için mi? Şarap hiç şarap içmemiş insanlar için mi hediye olarak müjdelenmiştir?”

Cenneti dünyaya benzetmek, parlak bir güneşi sönük mum ışığına benzetmekten farksızdır. İkisi birbirine nispet edilerek birbiriyle kıyaslanmaz. Çünkü:

1- Cennet ebedîdir. Dünya ise geçicidir ve fanidir.

2- Cennet Allah’ın kulları için hazırladığı ve içinde rızası haricinde hiçbir şeyin olmadığı has ülkedir. Dünya ise günahlarla, haramlarla, sınırlarla çevrilmiş imtihan ülkesidir. Dünya şarabı sarhoş edicidir, sağlıksızdır, haramdır. Cennet şarabı ise sadece lezzet küpüdür. Dünyada eşi yoktur. Sarhoş etmez, içene huzur verir, ferahlık verir.

3- Cennet sonuçtur; dünya ise sonuca varmak için içinden geçmek zorunda olduğumuz engelli labirenttir.

4- Cennet asıldır. Dünya, onun yanında gölgeden daha siliktir.

5- Cenâb-ı Allah Cennet için; “Ben salih kullarım için öyle şeyler hazırladım ki, ne göz görmüş, ne kulak işitmiş, ne de insan kalbinden geçmiştir!”1; “Amellerine karşılık Allah katında onlar için göz aydınlığı olacak ne mükâfatların saklandığını kimse bilmez”2 buyuruyor. Dünya için ise Yüce Allah; “Dünya hayatı bir oyun ve eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret hayatı ise asıl hayattır! Keşke bilmiş olsalardı!”3 buyuruyor.

OKU:   Okunan Kur´an´ın mevtanın ameline etki etmesi konusunda

Cennet nimetlerini dünya terazisi ile ölçmeye kalkışırsak, terazimiz patlar. Çünkü bizim terazimiz ancak dünyanın değerlerini ölçmeye kabiliyetlidir. Cennet hayatının ebedî değerlerini ölçmeye kabiliyetli değildir. Yüz kilogramlık bir insanı tartmak için tasarlanmış bir dijital tartının üzerine bin tonluk bir ağırlık konursa ne olur? Bu terazi bu sıkleti çeker mi? Hiç, ayarlarını dünya ölçüsüne göre kurmuş hayal terazimiz ile ebedî cennet bağlarını, cennet ırmaklarını, cennet hurilerini, cennet şaraplarını, cennet köşklerini, cennet erkeklerini, cennet çocuklarını, cennet kadınlarını, cennet havuzlarını, cennet zevklerini, cennet değerlerini ölçüp tartmamız mümkün olur mu?

Dünyanın güzellikleri Cennetten bir numûnedir. Bu itibarla, dünyanın güzel yanları, özendirmesi de amaçlanarak Cennete benzetilebiliyor. Fakat Cennet güzellikleri dünyadan bir numûne değildir.

Biz Cenneti Kur’ân’dan ve Peygamber Efendimiz’den (asm) dinleyelim ve dinlediğimiz şekliyle kabul edelim. Üzerine yorum yapmayalım. Dünyanın güdük ölçüleriyle Cenneti ölçmeye veya Cenneti dünya ile kıyaslamaya kalkmayalım.

Esas olan Cennete ulaşmaktır. Esas olan Allah’ın rızasına ulaşmaktır. Esas olan Allah’ın affına ulaşmaktır. Allah’ın rızasına ve affına ulaşmaya çalışalım. Cennete ulaşmaya çalışalım. Cennetle ilgili Allah’ın kitabında bulamadığımız meraklarımızı Cennete bırakalım.

Dipnotlar:
1- Riyazu’s-Salihin, s. 1108
2- Secde Sûresi: 17
3- Ankebut Sûresi: 64

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Cennetten bir kerpiç noksan olmaması için

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir