Arş’ın altındaki hazineden gelen ayetler

Muzaffer Bey: “1- Amenerresulü okumanın fazileti nedir? 2- Bu ayetleri okurken “va’’fü annâ, vağfirlenâ, verhamna” dualarında, -ki burası ayet arası oluyor- âmin denilir mi?

Arş’ın Altından gelen Hazine

Bakara Suresi’nin son iki ayeti olan ve Âmenerresulü ile başlayan ayetin en büyük müjdelerinden birisi dinde teklif-i malayutak, yani dinde güç yetirilmeyen emirlerin olmadığı ifadesidir.1

İbni Abbas (ra) rivayet ediyor ki: Peygamber Efendimiz (asm) Cebrail’le birlikte olduğu bir sırada gökte bir gürültü duyuldu.

Bunun üzerine Cebrail göğe doğru baktı ve şöyle dedi:

“Bu, gökte daha önce hiç açılmamış bir kapının açılışının çıkardığı sestir.”

Bu kapıdan bir melek çıktı ve Peygamberimizin (asm) yanına inerek dedi ki:

“Müjdeler olsun ya Muhammed! Sana, daha önce hiç bir peygambere getirmediğim iki nur getirdim. Biri Fatiha Suresi, diğeri de Bakara Suresi’nin son ayetleridir. Onlardan ne okusanız, mutlaka size verilir”

Bir diğer hadislerinde Peygamber Efendimiz (asm): “Bakara Suresi’nin sonu, bana arşın altındaki hazineden verildi.” buyurdu.

ALLAH’IN AF VE MAĞFİRETİNİN BELGESİ

Yine İbni Abbas şöyle rivayet etmiştir: “Âmenerresulü” diye başlayan ayet indiğinde Peygamberimiz onu okudu. “Ğufraneke Rabbena” (Rabbimiz bağışlamanı dileriz) cümlesine gelince, Allah:

“Sizi bağışladım” buyurdu.

Peygamberimiz (asm), “La yükellifullahü nefsen illâ vüs’ahâ Rabbena lâ tuâhiznâ in-nesiynâ ev ahta’nâ” (Allah hiç kimseye güç yetirilemeyecek yük yüklemez Rabbimiz, unuttuklarımızdan veya yanıldıklarımızdan dolayı bizi sorumlu tutma!) cümlesini okuduğunda, Allah:

OKU:   Hz. Muhammed (asm) neden en sevgilidir?

“Size kaldıramayacağınız yük yüklemeyeceğim.” buyurdu.

Peygamberimiz (asm), “Va’fü annâ! Vağfirlenâ!” (Bizi affet, bizi bağışla) cümlesini okuyunca, Allah:

“Size mağfiret ettim. Sizi bağışladım.” buyurdu.

Peygamberimiz (asm), “Ver’hamnâ!” (Bizi esirge, bize merhamet et!) cümlesini okuyunca, Allah:

“Sizi esirgedim, size rahmetimle muamele yaptım.” buyurdu.

Peygamberimiz (asm), “Fe’nsurnâ alel-kavmi’l-kâfirin” (Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et” cümlesini okuyunca, Allah:

“Size yardım ettim.” buyurdu.2

Rivayetlerde, Peygamber Efendimiz (asm) bu ayetlerde bu şekilde dua ederken, meleklerin “Âmin” dedikleri bildiriliyor.3

Keza Ebu Meysere’den gelen bir diğer rivayete göre de, Cebrail, Peygamber Efendimize (asm) bu ayetlerdeki dualarda “âmin!” demeyi telkin etmiştir.4

Bu durumda Arş’ın altından gelen bir hazine olan ve Allah’ın affının, mağfiretinin ve merhametinin açık bir belgesi hükmünde bulunan Âmenerresulü ayetlerinde geçen bu duaları dinlerken “Âmin!” dememiz sünnet bulunmaktadır.

Dipnotlar:

1- Bediüzzaman Said Nursî, Mektubat, s. 73
2- İzzet Derveze, Et-Tefsiru’l-Hadis
3- Fahrettin Razi, Et-Tefsiru’l-Kebir
4- Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur’ân Dili

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Kur’ân’a abdestli dokunmak

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir