Allah´a dostlukta unvanlar

Ömer Bey: “Kutup, Gavs, Üçler, Yediler, Kırklar diye bir şey var mıdır? Varsa mahiyetleri nelerdir?”

İnsanın kemâlât mertebelerinde yükselişini gâye edinen İslâm Dîni, bin dört yüz küsûr yıldan beri dünya üzerinde hükmünü icrâ ediyor, kendisine el ve gönül verenleri muhtelif derece ve makam sahibi kılıyor. Esas olan makam mevkî değildir şüphesiz. Esas olan Allah’a kulluktur. Allah’a kulluktan daha üstün makam ve mevkî aramamalı. Fakat necip ve merhum İslâm milleti, toplum içinde belirli derecede gördüğü kimselere birer kilometre taşı hüviyetinde isim ve unvan vermiştir.

Kutup, sözlükte uç, en ileri makam, en yüksek basamak, mıknatısın iki ucundan her biri, dünya küresinin iki uç noktasına verilen addır. Tasavvufta dinin hakikatine ve marifetullaha vâkıf ve mazhar olan en büyük veliye verilen bir unvandır. Allah dostlarının ve evliyanın en büyüğüne verilen bir makamdır. İslâm Tarihinde Kutup unvanı, birçok Müslümanı kendisine bağlayan, zamanın en büyük mürşidine verilmiştir. Zamanın en ileri geleni, en büyük mürşidi, velilerin en büyüğü…

Gavs, lügatte yardımcı, imdada yetişen, himmet eden mânâlarındadır. Tasavvufta kendisinden ruhânî himaye ve himmet istenen ermiş kişi, velilerin başında bulunan en büyük veliye verilen bir unvandır. Velâyet mertebelerinde yüksek makam sahibi olan ermiş kişilere gavs veya kutup denmektedir. Evliyaullahın başı ve büyüğü, hakikate ve marifete ermiş olanların en büyüğü, Abdulkâdir-i Geylânî Hazretleri (ra) ümmetçe Gavs-ı Azam olarak bilinmektedir.

OKU:   İslam güncellenir mi?

Üçler, Yediler ve Kırklar muhtelif makamlardaki kerâmet sahibi ve ermiş kişilere halk tarafından verilen birer unvandır.

Unvanların geneli Müslüman halkın ve ümmetin uygun gördüğü ve birer duâ mahiyetinde kullana geldikleri adlardan ibarettir. Bizim de bu makamların içini dolduran aziz şahsiyetlerden bahsederken duâdan başka bir yaklaşım tarzımız olamaz.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir