Gayrimüslimlerin mabetlerinin camiye çevrilmesi

İstanbul’dan bir okuyucumuz: “Gayrimüslimlerin mabetlerinin camiye çevrilmesiyle ilgili İslâm’ın hükmü nedir?”

Dinimize göre öncelikli olarak adalet esastır. Adalet, hukuk ve yürürlükteki yasalar ve teâmüller çerçevesinde hareket edilir, edilmelidir.

Eğer kendi yasaları veya teâmülleri izin vermiyor ve söz konusu mabette kendi usullerince ibadet yapan gayr-i Müslimler rıza göstermiyorlarsa, o mabedi camiye çevirmek dinen de caiz olmaz.
Esasen “Senin dinin sana; benim dinim bana”1 özgür yaklaşımını getiren Kur’ân’da, fitneye âlet olmadığı sürece, gayr-i müslimlerin inançlarına karışmamak esastır. Bir gayr-i müslim, mabedini kendi usulünce kullanmaktan alıkonulamaz.
İslâmiyet mabedleri değil, gönülleri fethetmeyi esas alır.
Dipnot:
1- Kâfirun Sûresi

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Mescide gidip gelmekte kebâire mâruz kalırsak
681
Malatya’dan Hüseyin GÜLTEKİN: “Kastamonu Lâhikasının 192. sayfasında Bediüzzaman Hazretleri; ‘Sakın hocaların Cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de, iştirak edenleri tenkit etmeyiniz’...
Pusula ile kıble tayini caiz midir?
230
Türkmenistan/Aşkabat’tan Emir Kuloğlu: Bizim bazı hocalarımız pusula ile kıble tayını caiz değil, çünkü fıkıh kitaplarında bunun delili yok ve bu bizim eski imamlarımızın tayın ettiği kıble yönünden (...
Cami üzerine sorular
2.511
Hayati Binler: “Camilerle alâkalı bir kaç suâlimiz olacak. Mümkünse âyet, hadis ve sair dinî delâil ile de destekleyerek cevaplandırabilirseniz seviniriz: 1 Camiin altında veyahut üstünde mesken, tuva...
Engellilerimiz camilerimizden yararlanmak istiyor
1.068
İzmir’den Haktan Özünver: “Camilerimizde engelliler için tedbirler yok. Bu yüzden engelliler camilere giremiyorlar. Oysa camilerimizde engelli rampası ve sair tedbirler alınarak engellilerin de cemaat...
Ezan duasını sesli yapmak
2.565
Adana’dan Şevket Bey: “Ezan okunduktan sonra camide imam, müezzin veya cemaatten biri tarafından ezan duasının açıktan okunmasında bir sakınca var mıdır?” Dualarda, tesbihatta ve nafile ibadetlerde s...
Mabet hükmünde olan yerlerde ve mescitlerde Cuma namazı kılı...
5.960
İzmir’den Okuyucumuz: “Mabet hükmünde olan yerlerde ve mescitlerde Cuma namazı kılınır mı? Bir mabette Cuma namazı kılınabilmesi için o mabedin ne gibi özellikleri olması gerekir?” Cuma namazının sıh...
Çocuklarımız geleceğimizdir
1.053
Ahmet Bey: “Kimileri çocukların camiye getirilmelerinden rahatsız oluyor, doğru bulmuyorlar. Oysa çocuklarımızı camiye götürmeyip nereye götüreceğiz? Evimizden sonra götürebileceğimiz tek mekân camiim...
Mescid-i harama kimler giremez?
3.900
Aziz Bey: “Mescid-i harama kimler giremez? Ehl-i kitap da giremez mi? Mescid-i Haramın sınırı neresidir?” Kur’ân-ı Kerim Mescid-i Haram’a kimlerin giremeyeceğini şu âyetle hükme bağlar: “Ey iman ede...
Câmide dünya kelâmı konuşmak
10.245
KKTC’den Eyüp Aktaş ve İstanbul-Üsküdar’dan Kadir Bozkurt: “Câmide dünya kelâmı konuşulur mu, konuşulmaz mı? Bu konuda hadis var mı?” Câmilerimiz, mâbedlerimiz, mescidlerimiz ve ibâdet yerlerimiz, iç...
Camiye çorapsız girmek
1.800
İbrahim Bey: “Camiye çıplak ayakla girmenin bir sakıncası var mıdır?” Evde kendi seccademizde çıplak ayakla namaz kılmanın bir sakıncası yoktur.  Fakat camiler toplu ibadet yerleridir. Camilerde hem...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir