Bediüzzaman’ın tesbihatı nasıldı?

Yağcı rumuzluyla soran okuyucumuz: “Namazdan sonra okunan tesbihatın fazileti, hükmü ve anlamı nedir? Bediüzzaman’ın tesbihatı nasıldı?”

TESBİHAT NAMAZIN ÖZÜDÜR

Namazı gerek cemaatle kılalım, gerekse tek başımıza kılalım fark etmez; namazdan sonra tesbîhat yapmak Sünnet-i Seniyyedir. Tesbîhât cemaatle birlikte yapılabileceği gibi, ferdî olarak da yapılabilir.

Allah’ı zikretmek, noksanlıklardan yüce tutmak ve şükretmek namazın özüdür. Tesbîhâtta otuz üçer defa tekrar edilen “Sübhanallah”, “Elhamdülillah”, “Allâhu ekber” ve “Lâ ilâhe illâllah” mübarek kelimeleri namazın çekirdekleri hükmündedir. Bu kudsî çekirdeklerin namazın içinde de yer alışı, manevî hayatımız için ne büyük önemi bulunduğunu anlatmaya yeter.1

Nitekim Resulullah (asm) Efendimiz: “Bizim namazımız tesbîh, tekbir ve Kur’ân’ı okumaktan ibarettir; onda dünya kelâmı konuşulmaz!” buyuruyor.2

BEDİÜZZAMAN’IN TESBİHATI

Bedîüzzaman Hazretleri, namazdan sonra okunması sünnet olan tesbih, tahmid, tehlil, zikir ve salâvat ifadelerinin, her türlü şerlerden Allah’a sığınma ve Allah’ın isimlerini zikretme duâlarının “velâyet-i Ahmediyenin evradı” olduğunu, yani Hazret-i Peygamberin (asm) yolu ve Sünneti bulunduğunu kaydediyor.3

Bediüzzaman’ın tesbihatı Sünnet-i Seniyyeden alınmış olarak altı bölümdür:

1- KAMETTEN SONRA VESİLE DUÂSI BÖLÜMÜ:

Kamet ile farz namaz arasında “vesile duâsı” yapmak sünnettir. Vesile duâsı ezandan sonra da, kametten sonra da sünnettir.

2- İSTİAZE (ALLAH’A SIĞINMA) BÖLÜMÜ:

Sabah ve akşam namazlarından sonra kabir azabından, şeytan, nefis, dünya ve deccal şerrinden ve fitnesinden, Cehennem azabından ve sair fitne ve kötülüklerden Allah’a sığınmak için okunan “istiâze” duâsı sünnettir.

3- SALÂVAT BÖLÜMÜ:

Bediüzzaman tesbihatının bir bölümünü salâvata tahsis etmiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (asm) için milyon kere salât u selâmda bulunmak; Âl ve Ashabına (ra) selâm ve tebrik göndermek ve bütün bunları yaparken sınırlı sayıları aşmak, sınırsızlık ve sonsuzluk belirten dertler ve devalar adedince, “ağaçların yaprakları kadar, denizlerin dalgaları adedince, yağmurların damlaları sayısınca” ifadeleri ile salât, selâm ve bereket duâmızı çoğaltmak Sünnet-i Seniyye’dendir.

4- İSTİĞFAR BÖLÜMÜ:

Allah’tan mağfiret ve merhamet istemek; bunu yalnızca nefsimiz için değil, üzerimizde hakkı bulunan hoca ve üstadlarımız için, anne ve babamız için, talebe arkadaşlarımız için, Nur Talebeleri için ve bütün ehl-i iman için istemek sünnettir.

Bediüzzaman’ın tesbihatının bir bölümü istiğfara ayrılmıştır.

5- ZİKİR BÖLÜMÜ:

Bediüzzaman namaz tesbihatının son bölümünü zikir ve evrada tahsis etmiştir. Sabah ve İkindi namazlarında Allah’ın esması ile Cehennem azabından Allah’a sığınmış, diğer namazlarda ise yine Allah’ın esmasını zikrederek, bu esma hakkı için Peygamber Efendimiz’e (asm) Âline ve Ashabına salâvat getirmiştir.

Ortada ise otuz üçer defa Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahü ekber ve Lailahe illallah okumuştur. Ki bu da sünnettir.

6- DUÂ BÖLÜMÜ:

Bediüzzaman tesbihatının her yerinde duâya yer vermiştir. Resulullah’a (asm) salâvat getirdikten sonra Resulullah (asm) hürmetine Cenâb-ı Allah’tan mağfiret istemiş; Allah’ın esmasını zikrettikten sonra esma hürmetine Cehennem’den azad olmayı ve ebrar (iyiler) ve Salihler sınıfı ile birlikte Cennete girmeyi istemiştir.

Bu gün Nur Talebelerinin tesbihatı, Bediüzzaman Hazretlerinin namazlardan sonra yaptığı tesbihattır. Bu şekilde bir defa namazdan sonra tesbihat yapmakla, Allah’ın rahmetiyle bütün günahlarımızdan bağışlanmaya, bütün belâlardan Allah’a sığınmaya ve bütün mü’minlere duâ etmeye kifayet edecek bir mağfiret ve salâha kavuşmak inşallah mümkün oluyor.

Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Namazdan sonra otuz üçer defa Sübhânallah, Elhamdülillâh ve Allahu ekber diyen ve hemen sonra: “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-Mülkü ve lehü’l-Hamdü ve hüve âlâ külli şey’in kadir” diyerek Allah’a istiğfar ve istiaze eden ve Allah’ı zikreden kimsenin denizlerin köpüğü kadar günahları da olsa bağışlanır ve bu kişi öncekilerin yüksek derecelerine ulaşır.”4

Dipnotlar:

1- Bedîüzzaman, Sözler, s. 45.
2- Nesâî, Kitab’us-Sehiv, 20.
3- Kastamonu Lâhikası, s. 72-73.
4- Müslim, Mesâcid, 146.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Namazdaki davranışların hikmetleri üzerine
1.391
İstanbul’dan bir okuyucumuz: “Gençlerden gelen sorular var. Şöyle ki: 1. İftitah tekbiri alırken (kadında/erkekte ayrı ayrı) yapılan hareketin hikmet(ler)i nedir? 2. Cemaatle kılınırken ilk iki rekâtt...
Ruhun ve vicdanın gıdası: Namaz
471
Bilecik’ten okuyucumuz: “Namaz kılacağım vakit isteksizlik duyuyorum. Huşû içinde bir namaz kılmak için neler yapmalıyım? İsteksiz kıldığım namazların durumu ve hükmü nedir?”   İnsanın derece...
Mescidde namaz
1.005
Kıbrıs’tan Hamit Sedef: "İkindi ve akşam saatleri arasında câmiye girince mescit namazı kılınır mı?" İkindi namazını kıldıktan sonra gün batımına kadar geçen süre içerisinde her hangi bir nâfile nama...
Yeni Haruriyeler mi var?
1.602
Sakarya’dan Mehmet Hanifi Tepe: “Kadınların hayız halinde namaz kılamayacağını, fakat oruç tutabileceğini Bakara Sûresi’nin 183 ve 184. âyetlerinden çıkaran ve yayan birisi var burada. Ne söyledimse i...
Mükellefiyet
812
Ankara’dan okuyucumuz: “Kız ve erkek çocuklarımızın namaza ve tesettür hükümlerini uygulamaya başlamalarının belli bir yaş sınırı var mıdır?”   Öğrenme, çocuk zararı faydadan ayırmaya başladı...
Vitr namazının kılınma vakti
917
Mehmet Şimşek: “Vitr namazını yatsı ile beraber değil de ayrı olarak gece kalkıp kılmamda bir sakınca var mı? Varsa nedir?”   MAHİYET OLARAK VİTİR NAMAZI Vitr, sözlükte “tek olan ve bir olan”...
Tâdil-i erkânın önemi ve hükmü
9.978
Amasya’dan okuyucumuz: “Namazda tadil-i erkân ne demektir? Namaz için önem derecesi nedir?” NAMAZIN RÜKÜNLERİ FARZDIR Namazın altısı namaz dışında, altısı da namaz içinde olmak üzere on iki farzı bu...
Na’büdü nun’undan cemaatle namaza
951
Trabzon’dan Cemil Bey: “Namazı camide cemaatle kılmanın önemi üzerinde durur musunuz?” NA’BÜDÜ NUN’UNDA CEMAAT EMRİ Cemaatle ibadetin daha efdal ve daha ahsen olduğunu vurgulayan1 Bediüzzaman, haccı...
Tahiyyat’ta ‘mübârekât’ kelimesi
758
Zonguldak / Kilimli’den Hasan Birben: “Altıncı Şuâ’da Üstad Hazretleri Teşehhütte (El-Mübarekâtü) diye bahsediyor. Fakat bu kelime başka kitaplarda bulunmuyor. Bizim Üstadımızın yazdığı sıralama ile o...
Namazda emir ve hikmetler
980
Okan Bey: “1. Namaz cemaatle kılınırken ilk iki rekâtta sabah, akşam, yatsı namazlarında kıraatın açık, öğle ve ikindi namazlarında ise gizli yapılmasının hikmet(ler)i nedir? 2. Cemaatle kılınırken ...
Kutuplarda namaz vakti
2.303
Hollanda/Rotterdam’dan Fatih Yeşiltepe: “ Hollanda’da Mayıs-Temmuz ayları arasında yatsı namazı vakti girmiyor. Akşam namazının vakti çıkar çıkmaz şafak söküyor. Yatsı namazının vakti girmeden sabah n...
Namazda telefon çalarsa…
1.092
Salih Sütçüoğlu: “Teravihte cemaatte iken telefon çalarsa, namazdan çıkıp, telefona cevap verebilir miyiz? Sonra tekrar cemaate uysak olur mu?” Telefonlarımız şimdi müzik setinden farksız. Bu sebep...
Namaz hakkında muhtelif sorular
554
Hilmi Bey: “1- Namaz sonrasında ‘Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hû’ demek bid’at midir? 2-Gündüz cemaatle kılınan namazlarda neden gizli okunuyor? Gece cemaatle kılınan namazlarda neden açıktan ok...
Kurban bayramdaki sünnetler
5.866
Almanya/Köln’den Abdullah Efe: “Bayram günlerinde sünnete uygun olarak neler yapmamız gerekir?” Kurban Bayramını idrâk ediyoruz. Bizi bu bayrama eriştiren Rabbimize sonsuz hamd ü senâ olsun. ...
Gecenin sonu: İmsak ve fecir
14.995
Kahramanmaraş’tan Mine Turnalı: “İmsak ve fecir vakitleri ne zaman başlıyor? İhtilâf var mıdır? İmsak vaktine 15 dakika kala teheccüt kılınmaz ve imsak girince ezan okununcaya kadar kaza namazı kılınm...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir