Risalei Nuru 1 gazete gibi okumamak

Murat Hekim: “Risale-i Nur’u gazete gibi okumamak emrini nasıl anlayacağız?” Gazete Gibi Okumayınız Bazı kimseler bazı imanî meseleleri aralarında tartışıyorlar. Fakat bir neticeye varamıyorlar. Meseleyi Bediüzzaman’a soruyorlar. Bediüzzaman onları Sözler’i okumaya ve Yirmi Altıncı Söz’ü incelemeye dâvet ediyor ve fakat uyarıyor: “Gazete gibi okumayınız.” 1 Yani Sözler’i dikkatle, teennî ile,

Devamı

Alimin şeytanı neden kurmay sınıfındandır?

Ordu/Ünye’den Dursun Penekli: “Sizin nefis ve şeytanlarınız benim nefis ve şeytanımdan daha asi, daha tâğî, daha şakî değiller. (Mesnevî-i Nuriye, s. 88) geçen şeytanla alâkalı mevzuu nasıl anlamalıyız? Avamdan bir adamın şeytanıyla bir âlimin şeytanının farkları nedir?” İnsanlar ve Cinler İmtihandadırlar Var sayalım ki Cenab-ı Allah insanı, cinni ve meleği

Devamı

Kıyamet kimin başına kopacak?

Yalova’dan Mahmut Avcı: “Kıyamet öncesinde bir İlâhî tecelli olan, “Ehl-i imanın ruhları kıyamet kopmazdan bir parça evvel kabzedilir, o dehşeti yaşamazlar” hakikatini, “sırrı imtihan ve esbab perdedar-ı dest-i kudret ola aklın nazarında” hakikati çerçevesinde nasıl anlamalıyız? Ehl-i İmanın ruhunun toplu olarak kabzedilmesi sırr-ı teklife muvafık düşer mi?” Kaçış Nereye? Kıyametten

Devamı

Cami kürsüleri ne ile meşgul?

İzmir’den Ali Fuat Zimmetoğlu: “Cumaları müdavimi olduğum bir camide; hoca Cuma namazı öncesi çıktığı kürsüde yaptığı vaaz ve nasihat esnasında kudsî hadis olarak bildiğimiz “levlake” hadisinin hâşâ uydurma olduğunu… hatta Kur’ân-ı Kerîm’den bir âyet okuyarak (o âyeti şu an hatırlayamıyorum) bu âyete ters düştüğünü ve böyle bir hadisin olmadığını iddia

Devamı

Kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?

Uşak’tan Cahit Özpınar: “Âlem-i İslâm olarak kurun-u vustadan çıkabilir miyiz?” Ortaçağ Avrupa’nındır, Ama Kurun-u vustada kalmak, medeniyet bakımından Avrupa’nın orta çağını yakalamak demektir. Avrupa ortaçağı iç savaşlarla geçen karanlık bir devirdi. Aynı çağlarda Müslümanlar Avrupa’ya ilimde, teknikte, fende, felsefede, medeniyette, adalette lider konumdaydı. Endülüs İslâm devleti bilim ve felsefede Avrupa

Devamı

Tedbirde odun yığınlarının yeri

Erdoğan Akdemir: “Tarihçe’de geçen, ‘Çünkü böyle bir imtihanda inatçı, bahaneci ve insafsız muarızların karşısında teşhir edilmesinden herkes anladı ki, hiçbir hile hiçbir enaniyet hiçbir garaz, hiçbir dünyevî ve uhrevî ve şahsî menfaat karışmamak, tam halis; hak ve hakikatten geliyor. Eğer perde altında kalsaydı çok manalar verilebilirdi. Daha avam-ı ehl-i iman

Devamı

Hazret-i Hasan’ın ve Hüseyin’in pak dâvâları

İzmir Çamdibi’nden Mevlüt Gül: “Risale-i Nur’un; hem Hazret-i Hasan’ın altı aylık yarım kalan hilafetinin ahir zamandaki devamı olması, hem de Hazret-i Hüseyin’in yarım kalan hürriyet-i şer’iye mücadelesinin devamı olması ne demektir?” Onların Dairesi Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursî, hem Hazret-i Hasan’ın (ra), hem de Hazret-i Hüseyin’in (ra) hem manen,

Devamı