Bir nafile namaz: Tesbih Namazı

Abdullah Bey: “Tesbih namazı nasıl kılınır? Fazîletleri nelerdir? Cemaatle kılınır mı?”

ALLAH’IN TESBİH EDİLDİĞİ NAMAZ

Tesbih namazı, içerisinde Allah’ı tesbih, tazim ve tehlil kelimelerinin yoğun bir şekilde söylendiği, Cenab-ı Hakk’ın azametini, izzetini ve celâlini tesbih ve zikir mânâsının kuvvetli ifâdelerle tahakkuk ettiği, Allahu Teâlâ’yı her türlü noksanlıklardan, eksikliklerden, mahlûkâta mahsus acziyetten ve zaafiyetten tenzîh, takdis ve kemâl sıfatlarla tavsif etme mânâsının takviye ve te’yid edildiği nâfile bir namazdır.

Tesbih namazında toplam 300 kez söylenen en önemli zikir ifâdesi: “Sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü v’allâhü ekber” kelâmıdır. Bu kelâm, namazın her rek’atinde, muhtelif rükünlerde toplam yetmiş beş defa söylenir. Namaz dört rek’atli bir namazdır. Tesbih ifâdelerinin dışında her hangi bir dört rek’atli namazdan farkı yoktur.

TESBİH NAMAZI NE ZAMAN KILINIR?

Bu namazı Allah Resûlü (asm) Sevgili amcası Hazret-i Abbas’a (ra) öğretmiş; Hazret-i Abbas’ın, bu namazın her gün kılınmasının zor olacağını söylemesi üzerine de Sevgili Peygamberimiz (asm), tesbih namazının her gün değil; mümkünse haftada bir; bu mümkün olmazsa ayda bir; bu mümkün olmazsa yılda bir; bu da mümkün olmazsa ömürde bir kılınmasının büyük feyiz kaynağı teşkil ettiğini ve kişiyi günahlardan arındırdığını bildirmiştir.

TESBİH NAMAZININ FAZİLETİ

Peygamber Efendimiz (asm) amcası Hazret-i Abbas’a (ra) buyurmuştur ki:

“Ey amca! Bak, sana on faydası olan bir şey öğreteyim: Tesbih namazını bir defa kılarsan, günahlarının 1-İlki, 2-Sonu, 3-Eskisi, 4-Yenisi, 5-Bilmeyerek işlediğin, 6-Bilerek işlediğin, 7-Küçüğü, 8-Büyüğü, 9-Gizli yaptığın, 10-Açık yaptığın on türden günahını Allah bağışlar” buyurmuş ve tesbih namazını öğretmiştir.1

OKU:   Namazda özür ve necaset

TESBİH NAMAZI NASIL KILINIR?

Tesbih namazı şöyle kılınır: “Allah rızâsı için nâfile namaz kılmaya” diye niyet edilir. Namaza başlanır. Sübhâneke okunur. Sübhâneke’den sonra on beş defa yukarıdaki tesbih ifâdesi okunur. Sonra Fâtihâ ve zamm-ı sûre okunur. Daha sonra bu tesbih ifâdesi on defa daha okunur. Bu tesbih rükûya varınca rükû tesbihinden sonra on defa daha okunur. “Semi’allahü limen hamd” denilerek rükûdan doğrulunca “Rabbenâ leke’l hamd” denir ve burada ayakta on defa daha, aynı tesbih ifâdesi okunur. Sonra secdeye gidilir. Secdede secdenin kendi tesbihinden sonra on defa daha bu tesbih ifâdesi okunur. Secdeden doğrulunca on defa da burada bu tesbih okunur. Sonra ikinci kez secdeye gidilir. Secdede secdenin kendi tesbihleri okunduktan sonra, on defa da yukarıda zikrettiğimiz tesbih ifâdesi okunur. Böylece yukarıdaki tesbih ifâdesini birinci rek’atte yetmiş beş kez okumuş olmaktayız.

İkinci rek’ate kalkıldığında hemen on beş defa bu tesbih okunur ve sonra Fâtiha’ya başlanır. Ve birinci rekâtte okunan aynı tesbihler, burada da, aynı rükünlerde ve aynı sayılarda tekrar okunur. Böylece ilk iki rek’atte yüz elli tesbih ifâdesi okunmuş olmaktadır. İkinci rek’atte oturuş yapılır. Bu oturuşta Ettâhıyyâtü ile Allahümme Salli ve Bârik duâları okunur. Burada selâm verilebileceği gibi, üçüncü rek’ate de kalkılabilir. Üçüncü ve dördüncü rek’atlerde de aynı tesbih ifâdeleri aynı yerlerde aynı sayılarla okunur. Böylece dört rek’atte, her rek’atte yetmiş beş defa okumak üzere toplam üç yüz kez “Sübhânallâhi ve’l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallâhü v’allâhü ekber” kelimesi okunmuş; Azîz ve Celîl olan Allah’a tesbih ve  tazim edilmiş olmaktadır. Son rek’atte oturulur ve Et-Tahıyyâtü, Allahümme Salli ve Bârik duâlarıyla diğer duâlar okunarak selâm verilir.

OKU:   Namazda hatayı telafi secdesi

FERDÎ KILMAK DAHA EVLÂDIR

Tesbih namazında sehiv yapılırsa sehiv secdesi de yapılır ve sehiv secdesinde artık normal secdelerde okuduğumuz tesbihleri, yani sadece “Sübhâne Rabbi’ye’l-A’lâ” tesbihini okuruz.

Tesbih namazını cemaatle kılabileceğimiz gibi, yalnız da kılabiliriz. Ancak bu namaz nâfile olduğundan; yalnız kılmak cemaatle kılmaktan daha evlâdır.

Dipnot:
1- Ebû Dâvûd, Tatavvû, 14

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir