Yeryüzü kamerasının kayıtları

Beyşehir’den A. GÜLTEKİN: “Mesnevî-i Nûriye’nin 100. sayfasında geçen, “Kalbin hâdimlerinden bulunan hayal, meselâ en zayıf, en kıymetsizken, hapiste ve zindanda kayıtlı olan sahibini bütün dünyada gezdirir, ferahlandırır; ve şarkta namaz kılanın başını Hacerü’l-Esved’in altına koydurur; ve şehadetlerini Hacerü’l-Esved’e muhafaza için tevdi ettirir” cümlesini açıklar mısınız? Bu cümlede, Hacerü’l-Esved’in amelleri muhafaza ettiği anlaşılmıyor mu?”

Üstad Hazretleri bahse konu olan cümlesinde hayalin işlerinden bahsediyor. Cümleyi madde madde kavramaya çalışalım:

1- Hayal, kalbin hizmetçilerindendir.

2- Hayal aslında pek zayıf ve kıymetsizdir. Çünkü kayıt altına alınmaz. Tutarsızdır. Kimi zaman gerçekleri görmekle beraber, çoğu zaman gerçekle ve hatta edeple bile alakası olmayan pek çok görüntüleri kurgular durur.

3- Hayal, cisim kayıtlarıyla kayıtlı bulunan sahibini bütün dünyada gezdirir. Ferahlık ve mutluluk verir.

4- Hayal, namaz kılan bir takva ehlinin elinde bazan bir taşıyıcı olur ve namaz kılanı Kâbe’ye taşır, başını ibadet cezbesiyle Hacerü’l-Esved’in altına koydurur, Hacerü’l-Esved’i ibadetine şahit yapar. Yani, ibadeti aşk ve coşkuyla yapan birisi hayalen Hacerü’l-Esved’e yüz sürebilir, onu hürmetle selâmlayabilir. Onu ibadetlerine şahit yapabilir. Amelini muhafaza için hayalen Hacerü’l-Esved’e emanet edebilir.

Hacerü’l-Esved’in buradaki muhafazası, Hacerü’l-Esved’in bütün amellerimize şahitlik etmesi ve bütün amellerimizi kaydetmesi değil, Hacerü’l-Esved’in, kendisine yüz sürenlerin yüz sürüşlerini ve nihayet hac ibadetlerini kaydetmesidir. Nihayet bu kayıt işini basit birer madde parçası olan kasetler ve CD’ler de yapıyor. Hacerü’l-Esved de bir kamera gibi kendisini selâmlayanları kaydeder ve bu kaytları mahşerde Cenab-ı Allah’a sunar. Bu doğrudur. Ne var ki, bu özellik tüm yer yüzünde vardır. Kur’ân buyurur ki: “O gün yeryüzü üzerinde herkesin ne iş yaptığını haber verir. Çünkü Rabbin ona konuşmasını emretmiştir.”

OKU:   Kur´ân´da beş temel emir

Demek, toprak diye bastığımız yerleri, gezdiğimiz ve baş koyduğumuz yerleri birer kamera saymamız daha doğru olacaktır.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir