Ulû´l-emr kimlerdir?

“Cenâb-ı Hakk’ın itaat etmemizi istediği ulû’l-emr kimlerdir? Zamanımızda bu yetki kimlerdedir?”

İlgili âyeti hatırlayalım: “Ey Îman edenler! Allah’a itaat ediniz! Resûle itaat ediniz! Ve sizden olan ulû’l-emre de (itaat ediniz!) Bir şeyde çekişirseniz, eğer Allah’a ve âhiret gününe inanmışsanız, onu Allah’a ve Peygamberine bırakınız! Bu en hayırlı ve en güzel neticedir!”1
Ulû’l-emr, kelime mânâsından da anlaşılacağı üzere emir ve yönetim sahipleridirler. Yani yöneticilerdir. Yani halkı yönetenlerdir. Geçmişte olduğu gibi, zamanımızda da insanları kim idâre ediyorsa, ulû’l emr onlardır.

Fakat gözden kaçan önemli bir husus var: Âyet ulû’l-emre mutlak itaati emretmiyor. Âyet, itaatte bir öncelik sırası tayin ediyor: 1-Önce Allah’a itaat edilecek. 2-Sonra Resûl’e (asm) itaat edilecek. 3-Sonra ulû’l-emre itaat edilecektir. Başka bir ifâdeyle, ulû’l-emrin, Resûlullah’ın (asm) ve Allah’ın emrine aykırı olmayan emirlerine itaat etmek farzdır. Aksi takdirde aynı âyet bu defa da, ulû’l-emre itaati farziyet kapsamından çıkarmaktadır.

Dipnot:

1-Nisâ Sûresi, 4/59.

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Peygamberleri teknoloji lideri ilân eden kitap: Risale-i Nur

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir