Duâyı, kuvvetini kırmadan yapalım

Musa Büyükballı: “Barla Lâhikası 102. Mektupta Kenzu’l Arş duâsından bahsedilir. Bediüzzaman’ın bu duâ hakkında tavsiyesi nedir? Bu duâ ne zaman okunur?”

Tevhid İle Örülü Bir Metin

Kenzü’l-Arş duâsı, diğer bir çok duâlar gibi Kur’ân’dan muktebestir. Önemli tevhid, azamet-i Uluhiyet ve duâ âyetlerinden tesirli bir bukettir. Hazret-i Ali’nin (ra) tertip ettiği ve Ehl-i Beyt imamları eliyle nakledildiği rivayet olunur. Mecmuatu’l-Ahzab’ta yer alır.

Bediüzzaman Hazretleri’nin yer yer okuyarak, Allah’ın azamet ve inayetine sığındığı, kendisine hususî vird edindiği bir metindir. Ancak hangi sıklıkla ve ne zamanlarda okuduğu konusunda bilgimiz mevcut değilse de, her gün akşam namazından sonra ertesi günü sabah namazına kadar Bediüzzaman’ın hususî duâ vakti olduğunu biliyoruz.

Barla, Kastamonu ve Emirdağ Lâhikaları’nda ismi geçen bu duâ metninden, Rumuzât-ı Semâniye Risâlesi olan Yirmi Dokuzuncu Mektûb’un Sekizinci Kısmında bazı remizlerde de bahsedilir. Üstad Hazretleri bu remizleri, “Kenzü’l-Arş duâsının feyzinden gelen bir nükte-i Kur’âniye”, “Kenzü’l-Arş’ın birinci nükte-i Kur’âniyesi”, “Kenzü’l-Arş duâsının feyzinden gelen Üçüncü Nükte-i İcâziye” başlıkları ile yazmıştır. 1

Duâ İşportaya Dönüşmemeli

Ancak duâ piyasası bir hayli gereksiz ve sıhhatsiz bilgilerle dolu. En kuvvetli duâlar bile okuyucuya dünya kadar promosyonla sunuluyor. Böylece duâların kıymeti düşüyor, kuvveti kırılıyor. İnternet dünyasına baktığınızda Kenzü’l-Arş duâsına da bir yığın satış elemanı eklendiğini görüyorsunuz. Sanırsınız bir pazar alış verişindesiniz. Duâ ile istenen şeylerin içinde bir tek Allah’ın rızası mevcut değil! Başka her şey var!

OKU:   Tesbihatta ``sâdıkîn´´ ifadesi

Kenzü’l-Arş duâsı ile istenenlere bir bakalım: Bu duâyı okuyan bin umre sevabı kazanır. Susayan su bulur. Aç olan doyar. Açık olan giydirilir. Hasta olan iyileşir. İhtiyacı olan bu ihtiyacını giderir. Düşmandan korkan şerrinden kurtulur. Hiçbir zararlı mahlûk kendisine ulaşamaz. Borçlu olan borcunu öder. Hastaya yazılsa hasta iyileşir. Kadına yazılsa kocası ona ikram eder…

Daha fazla okuyamadım! İş işportaya düşmüş!

Böyle işportalar duânın kuvvetini kırıyor. Duâyı sıradan bir menfaat sözleşmesine dönüştürüyor. Oysa bütün duâlarda birinci öncelik Allah’ın rızasını kazanmaktır. Duâya güç veren öncelik budur.

Bu öncelik olursa en sıradan cümleler bile kuvvet kazanıyor ve Arşa yükseliyor. Cenab-ı Hak da cevap veriyor. Hikmeti iktiza ederse kabul ediyor. Yukarıda sayılanlardan kat kat fazlasını rızasıyla kuluna lütfediyor. Ama yukarıda sayılanlar öncelik sırasına girer ve Allah’ın rızası ötelenirse hiçbir metin, hiçbir kişiye, hiçbir şey kazandırmıyor.

Duânın Kuvveti Kırılmamalı

Cenab-ı Hak, Resulullah Efendimiz’e (asm) Mi’raç esnasında: “Resulüm! Bütün âlemi senin için halk ettim.” buyurunca, Efendimiz (asm):

“Rabbim ben de bütün âlemi Senin için terk ettim!” diyor.

Hazret-i Ali (ra) bir gün Fatiha Sûresi’ni okuyarak toprağı avucuna alınca toprak altın oluyor. Bunu gören bir uyanık da aynı işlemi yapıyor. Fakat toprak altın olmuyor. Hazret-i Ali’ye (ra); “Ya Ali! Ben de okudum, bende altın olmadı!” diyor. Hazret-i Ali (ra): “Doğru! Sûre aynı sûre, ama ağız aynı ağız değil!” diyor.

OKU:   Mezar taşlarına resim koymak

Bediüzzaman, duâdaki bu sırrı Risalelerinde çok izah ediyor. Duânın neticesinin rıza-i Hak olduğunu, faydalarının uhrevî olduğunu; dünyaya ait faydaların birinci plana alınmaması gerektiğini, yoksa duânın kuvveti ve ihlâsı kırılacağından, bu durumun duâyı hükümsüz kıldığını beyan ediyor. Bu sır anlaşılmazsa okunan duânın bin hasiyeti de olsa kabule liyakatinin olmadığını ifade ediyor. 2

Biz de belirli zamanlarda, mübarek gün ve gecelerde, Cevşen, Sekine ve Tahmidiye okumaya zaman ayırdığımız duâ vakitlerinde Kenzü’l-Arş duâsını da sıraya koyarak okuyabiliriz. Ama sadece Allah’ın rızasına, rahmetine, refetine, mağfiretine talip olarak okuyalım. Dünyevî ihtiyaçlarımızı geri plânda arz edelim.

Dipnotlar:
1- Rumuzat-ı Semaniye, Düzenleyen: Hüseyin Bulut, İstanbul, 2001, 83, 91.,
2- Lem’alar, s. 229.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir