İtaat etmez; ancak isyan da etmez!

İrfan Tunalı: “Gayr-i Müslim ya da lâik kanunlarla idare edilen bir devlette yaşayan bir Müslüman’ın oranın yasalarına uyma zorunluluğu nedir? Meselâ vergi kanunlarına muhalefet edebilir mi? “Müslüman bulunduğu yerde fitne çıkarmaz.” demek oranın kanunlarına tam itaat demek midir?” Bir Müslüman, yaşadığı toprakların haram olmayan yasalarına uymakla mükelleftir. Haram olan yasalarına

Devamı

Yeter ki İman ve İtaat Üzere Olsun!

Ferah Şimşek: “Abim evinden işine giderken yolda tek başına kaza yaptı arabası takla attı, birine sebep olmadı, tek başına, oruçlu iken öldü. Şehit oldu diyorlar. Aslı nedir?” Başınız sağolsun. İnşallah bu şartlarda ölen birisinin şehit olduğu ümidini taşıyabiliriz. Duâ edelim. Bu ümidimizi güçlendiren bir hadis: “Taundan ölen şehittir, boğularak ölen

Devamı

Zerreler âleminde baş döndürücü itaat

Şanlıurfa’dan Dr. Şükran Menek: “Zerrelerde terakkiyât meyli var ve en mükemmele ulaşmak için çok tahavvülâtlar geçirirler. Bu konuyu biraz açar mısınız?” Zerreler bahsi Otuzuncu Sözün İkinci Maksadında bütün derinliğiyle ve inceliğiyle ele alınır. Üstad Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretleri orada zerreyi tanımlar, âlemin yaratılışında ve fiilî emirlerin görünen âleme ulaştırılmasında zerrelerin

Devamı

Dünyada imân, Âhirette Nûr!

İstanbul’dan okuyucumuz: “Tahrim Sûresi 8. âyette geçen “Rabb’imiz! Bize nûrumuzu tamamla!” cümlesini açıklar mısınız? Nûrun tamamlanması ne demektir?” Önce ilgili âyet-i kerîmenin tam mânâsını verelim: “Ey îman edenler! Yürekten tevbe ederek Allah’a dönün. Umulur ki Rabb’iniz kötülüklerinizi örter. Ve sizi, içlerinden ırmaklar akan Cennetlere koyar. Allah’ın, Peygamberini ve Onunla berâber

Devamı

Ulû´l-emr kimlerdir?

“Cenâb-ı Hakk’ın itaat etmemizi istediği ulû’l-emr kimlerdir? Zamanımızda bu yetki kimlerdedir?” İlgili âyeti hatırlayalım: “Ey Îman edenler! Allah’a itaat ediniz! Resûle itaat ediniz! Ve sizden olan ulû’l-emre de (itaat ediniz!) Bir şeyde çekişirseniz, eğer Allah’a ve âhiret gününe inanmışsanız, onu Allah’a ve Peygamberine bırakınız! Bu en hayırlı ve en güzel

Devamı