Kur´ân´ı okumak ne demektir?

Keremcan Yıldırım: “Kur’ân’ı okumak ne demektir?” Kur’ân’ı okumak iki şekilde olur: 1- Kur’ân’ın âyetlerini yüzünden veya ezberden, tecvitli veya tecvitsiz, anlayarak veya anlamayarak klasik bir okumayla izlemeye, kavramaya çalışmaktır, takip etmektir. Kur’ân’ı anlayarak, âyetlerinin emirlerini kavrayarak ve baş tacı yaparak, mesajlarını benimseyerek, yasaklarından Allah’a sığınarak, tam bir inançla Allah’ın razı

Devamı

Kur´ân´a abdestsiz dokunulur mu?

Batman’dan okuyucumuz: “Kur’ân’a abdestsiz dokunulur mu?” Kur’ân’a veya Kur’ân’dan her hangi bir âyete dokunurken abdestli bulunmak farzdır. Ülkemizde hayli zamandan beri bu konuyu sulandırmak nedense moda oldu. Kur’ân okunurken abdest almanın şart olmadığı işleniyor, “Kur’ân’a ancak temiz olanlar dokunur!”1 âyeti farklı yorumlanıyor. Burada “temiz olanlar” ifadesiyle meleklerin kast edildiği, her

Devamı

Tecvitsiz Kur´an okumak boşuna mı ?

Bayan okuyucumuz: “Tecvitsiz Kur’an okumak boşunadır diyorlar. Doğru mu? Kur’an’ı tecvitle okumak şart mı? Bunun fazileti nedir?” Kur’an okumanın hiçbir şekli ve tarzı boşuna olamaz. Hiç şüphesiz bütün ibadetlerde olduğu gibi, Kur’an okumakta da daha feyizli ve faziletli haller ve durumlar mevcuttur. Hiç şüphesiz her ibadetin bir usulü, adabı, erkânı

Devamı

Yasin-i Şerif´i Tersinden okumak

İzmir/Eşrefpaşa’dan Nurdan Yelkenkayalı: “Yaklaşık bir hafta sekerat-ı mevt durumunda olan bir şahsın başında Kur’ân-ı Kerim okumam rica edildi. Tabiî ki Allah rızası için kabul ettim. Fakat hastanın yakınları hastanın çok ıztırap çektiğini, bir haftadır ruhunu teslim edemediğini, Yasin-i Şerifi tersinden okursam ıztıraplarının dineceğini ve hastanın ruhunu rahatla teslim edeceğini söylediler.

Devamı

Kur´ân ve tecvid

Fadime Arı: “Tecvitsiz Kur’ân okumak boşunadır diyorlar. Doğru mu? Kur’ân-ı Kerim’i tecvitli okumak zorunlu mu? Faziletleri nelerdir?” Kur’ân okumanın hiçbir şekli ve tarzı boşuna olamaz. Hiç şüphesiz bütün ibadetlerde olduğu gibi, Kur’ân okumakta da bir usul ve erkân vardır. Ama Rabbimiz bizim “yönelişlerimize” ve “kalbimizin temayüllerine” değer veriyor; bizim Allah’a

Devamı

Âdetliyken Kur’ân okumak

İstanbul’dan okuyucumuz: “Bazı hocalar ‘Âdetliyken Kur’ân okunur, Kur’ân’a dokunulur. Çünkü bu hal kadın için fıtrî bir süreçtir’ diyor. Ne derece doğrudur?” Biz selef-i salihinin yolundayız. Selef-i salihin vahiy kaynağına en yakın ve sünnet çerçevesinde Kur’ân âyetlerini yaşayarak yorumlamıştır. Bu meselede selef-i salihin uleması arasında ihtilaf da yoktur. Yapılması gereken içtihat

Devamı