Kudret mutfakları

Bandırma / Edincik’ten Ali Karakaş: “İşârâtü’l-İ’câz’ın 97. sayfası 10. Burhan’da geçen dört mutfak, dört inkılâp ve dört süzgeç nelerdir? Madde-i lâtife nedir?” HALDEN HALE YARATILMAK Bahse konu yerde, Nuh Sûresi’nin 14. âyetinin tefsiri yapılıyor. Bu âyet-i kerimede Cenab-ı Hak, “Halbuki O sizi halden hale sokarak yaratmıştır” buyuruyor. Bu âyetten anlaşılıyor

Devamı

İsrailoğullarının hırsı

Ethem Bey: “Bazı âyetlerde1 ‘üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik.’ ifadeleri geçiyor. Bu ne demektir? Bu âyetlerin açıklaması Risale-i Nur’da var mı?” Hazret-i Mûsâ (as) İsrailoğullarını Mısır’dan çıkarıp Tîh çölüne getirince burada konakladı. İsrâiloğullarının yiyecek ve içecekleri yoktu. Her türlü ihtiyaçları bakımından Hazret-i Mûsâ’ya bağımlı bulunmaktaydılar. Hazret-i Mûsâ (as)

Devamı

Eflâk, Allah’ın mülküdür

Ayhan Taş: “Allah’ın büyüklüğü ile eflâk arasındaki ilişki nedir?” Eflâk; felekler, semalar, gökler, küreler, zamanlar, bahtlar, kaderler demektir. Varlığı mümkün olan, yani Allah’ın varlığına ve yaratmasına dayanandır. Allah (cc) ise bütün kâinatın sahibidir, malikidir, hâlıkıdır, yaratıcısıdır. Varlığı kendinden olan, yani hiçbir varlığa dayanmayan ve vacip olandır. Allah (cc) eflâki yaratır

Devamı

Rezzak ismi üzerine

Abdullah Bey: “Allah’ın Rezzak ismi hakkında Risâle-i Nur’da ne gibi açıklamalar vardır?”   Allah’ın Rezzak olması, kullarına maddî-manevî rızk verici olması demektir. Cenâb-ı Allah can ve yürek taşıyan hiçbir varlığı rızksız bırakmaz. En gizli ve umulmadık yerlerde, yerin karanlıklarında ve deniz diplerinde hiçbir canlıyı rızıksız, aç, çaresiz ve dermansız bırakmaz.

Devamı

Bıldırcın eti ile kudret helvası

Ethem Bey: “Bakara Sûresi 57. ve Taha Sûresi 80. âyetilerinde geçen ‘üzerlerinize bıldırcın eti ile kudret helvası indirdik’ cümlesini açıklar mısınız?” Hazret-i Musa (as) İsrail oğullarını Mısır’dan çıkarıp Tîh Çölüne getirince burada konakladı. İsrail oğullarının yiyecek ve içecekleri yoktu. Her türlü ihtiyaçları bakımından Hazret-i Musa’ya bağımlı bulunmaktaydılar. Hazret-i Musa (as)

Devamı

Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?

Mustafa Kaya: “ ‘Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?’ Diyen birisine nasıl cevap verebiliriz?”   Koca gezegenleri, dev yıldızları, azametli küreleri ve sayısız gök cisimlerini kendi yörüngelerinde baş döndürücü hızlarla, fezada sayısız sapan taşları gibi döndüren ve bir sâniye durdurmayan bir Kudret-i Ezeliyenin kaldıramayacağı taş olup olmadığından “söz etmek” bile “abesle

Devamı