Hastalık sebebiyle oruç tutamayan ne yapmalı?

Muhtelif okuyucularımız: “Hastalığı sebebiyle oruç tutamayan birisi ne yapmalıdır?” Rahmet Kapısı Açıktır İslâmiyet kolaylık ve rahmet dinidir. Cenab-ı Allah Kur’ân’ında kolaylıktan başka bir şey emretmemiş, Allah Resûlü (asm) kolaylıktan başka bir şey yaşamamış ve tebliğ etmemiştir. Kur’ân madem ki, “rahmet-i vasia-i muhita nokta-i nazarında, bir defter-i iltifatat-ı Rahmaniye”dir. 1  Öyleyse

Devamı

19 ile şifrelenmiş bir virüs: Covid-19

Ergin Boz: “Müddessir Sûresi 30. Âyetinde geçen 19 ile Covid-19 arasında bir alâka kurmak mümkün mü? Burada 19 ile ne kast ediliyor? Müddessir ‘’ demektir. Bu salgında maske, siperlik ve saire kullanılması ve evlerde kalınması nasıl bir tevafuktur?” İmanınız Varsa Yeter Ne harfperestiz, ne rakamperest. Bizi Allah’ın takdirine, kudretine, hâkimiyetine,

Devamı

Fayı tetikleyen kuvvet nedir?

Rafet Özcan: “Şu hadis bana bu günkü durumumuzu anlatıyor gibi geldi. Yorumlayabilir misiniz? “Beş şey vardır, onlarla imtihan olacağınız zaman artık cemiyette hiçbir hayır kalmamıştır. 1) Zina artarsa, tâun hastalığı yaygınlaşır ve daha önce görülmeyen hastalıklar yayılır. 2) Ölçü ve tartıyı eksik yapan bir millet kıtlığa ve sultanın zulmüne uğrar.

Devamı

Kur’ân uçaktan bahseder mi?

Mersin’den Yaşar Kılınç: “Sarahaten zikretse sırr-ı teklif bozulur. Adeta gökyüzündeki yıldızlarla vazıhan la ilahe illallah yazmak misillü bir bedahete girecek.” 1 Bu kısmın açıklanmasını istirham ediyorum. Kur’ân’da Her Şey Var… Lâkin İnsanın dünya ve ahiret saadetine lâzım olan her şey, değeri nispetinde Kur’ân’da bulunur. Ancak Kur’ân her şeyden aynı açık

Devamı

Muhabbet imandan ne zaman kopar?

İzmir Çamdibi’nden Nail Aladağ: “Mesnevi-i Nuriye’de geçen ‘Bazen bir şeye şiddetli muhabbet o şeyin inkârına sebep olur’ cümlesini nasıl anlayacağız?” Muhabbet Kimdedir? Muhabbet inkârın değil, tevhidin malıdır. İnsan olduğu cihetle şüphesiz münkirde de sevgi vardır, ama münkirin sevgi duygusu imandan beslenmediği için münkirin inkârını artırıyor. Esasen muhabbet inkârı doğurmaz. Fakat

Devamı

Peygamberimizin (asm) ümmî oluşu ne demektir?

Nuri Çakır: “Peygamberimizin (asm) okuma yazma bilmiyor olmasını kabullenemeyen bazı kişiler onun ümmîliğinin başka manaya geldiğini iddia ediyorlar. Bu iddiaların tarihî kaynağı var mı? Ümmîlik konusunda İslâm literatüründe farklı görüşler var mı? Risaleler bu konuda ne diyor?” Parmak Kalemini Kullanmıştır Arapça’da “El-Ümm” anne demektir. Ümmî ise anneye ait olan, annenin

Devamı

Lâtifelerin sultanı hangisidir?

Gülden Beşiroğlu: “Lâtifelerin sultanı hangisidir? Nefis bunun neresindedir? Nefis hangilerini kullanıyor? Vicdan hangilerini kullanıyor?” LETÂİFİN HİSSELERİ    Lâtîfe, lügatte, hoş söz, şaka, mîzah, iltifat, gönlü hoş tutan incelik, duyarlılık ve nezaket demektir. Ruhla ilgili her hoşnutluğu, her inceliği, her sezişi ve her duyuşu ifade eder. Ruhun duygularından herhangi birisine de

Devamı