Kadının peygamber olmasına dinî bir engel var mıdır?

Dr. Berfin Dilovan: “Kadının peygamber olmasına dinî bir engel var mıdır? Varsa bu engel ittifaklı bir durum mudur, yoksa bazı mezheplerin görüşü müdür? Gelen binlerce listelik peygamber arasında kadın olmadığı/olamayacağı kesin midir?”

İnsanlık tarihinde onlarca listelik bilinen peygamberlerin içinde kadın ismine rastlanmaz. Kadından peygamber geldiği rivayet edilmiyor. Fakat şüphesiz Cenâb-ı Allah görevlendirse idi, kadından peygamber gelmesi de söz konusu olurdu. Kadının peygamber olamayacağına dair dinî bir hüküm yoktur. Fakat böyle bir haber de gelmiş değildir. Bu konuda mezhepler müttefiktirler.

Bununla beraber; Peygamberler gibi vahye mazhar olan muhterem ve mübarek kadınlar elbette vardır. Kur’ân Hazret-i Musa’nın (as) annesine1 ve Hazret-i İsa’nın (as) annesine vahy edildiğini2 haber verir; Firavun’un karısının Hazret-i Musa’ya inanan salihâ bir kadın olduğunu bildirir.

Dipnotlar:

1- Tâhâ Sûresi: 36, 37, 38, 39
2- Âl-i İmrân Sûresi: 42, 43, 44;

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Birgün değil hergün kadının günü olmalı

image_pdfimage_print

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir