İhlâsı kıran cinayetler

Zeliha Hanım: “İhlâs Risalesinde, Üstad, ihlâsı bilerek kırmaktan sakınmamızı emrediyor. Bu ne demektir? İhlâs bilerek nasıl kırılır?”

İHLÂSIN FAZİLETLERİ

İhlâs ki, sahibine Cenâb-ı Hakk’ın rızasını kazandırıyor.1

İhlâs ki, Nur hizmetini, Zat-ı Pak-i Risaletin (asm) tasarruf-u kudsisine dâhil ediyor.2

İhlâs ki, Nur Talebesini Hazret-i Ali’nin (ra) iltifatına mazhar kılıyor, Hazret-i Gavs-ı Azam’ın (ks) himayesine alıyor.3

İhlâs ki, sahibini Bediüzzaman’ın duâsına ismiyle hissedar ediyor.4

İHLÂSI BİLEREK KIRMAK NE DEMEKTİR?

Böyle yüksek ve başka şekilde ulaşılması mümkün olmayan mertebelere ulaştıran bir yüksek ahlâkı kırmak mı?

Ne vahim şey!

İhlâsı bilerek kırmak, ihlâsı kırdığını bildiğimiz davranışı bilerek yapmak demektir.

İhlâsı kırmak gafletle olsa, belki Allah affeder.

Ya bilerek olsa… Bu, insanı titretiyor!

Esasen ihlâs gafletle kırılmıyor, ama bilerek kırılıyor!

Çünkü meselâ, sen bilmeden ve sen istemeden birisi seni bir makama oturtsa, bundan senin ihlâsın kırılmayabilir.

Ama o makama sen talip olsan, o makama oturmasan bile, bunda ihlâsı bilerek kırma tehlikesi vardır.

İHLÂSI BİLEREK KIRMAYA GÖTÜREN DAVRANIŞLAR?

Aşağıda sıraladığımız cürümler ve cinayetler işlendiğinde, dolayısıyla ihlâs bilerek kırılır. Bu cürümlerin ihlâsı kırması, bu cürümlerin bir nevi cezası mahiyetindedir.

1- Riyaya sevk eden şeyler ve riyakârlık ihlâsı kırar.5

2- Menfaat-i maddiye rekabeti ihlâsı kırar.6

3- Makam hırsı, şöhret hırsı, teveccüh-i amme hırsı, şan ve şeref hırsı, enaniyet hırsı, kendini beğenme hırsı ihlâsı kırar.7

OKU:   Ölümü yutan Sünnet-i Seniyye

4- Aklı, kalbi ve ruhu bırakıp; nefse, hevâya, hisse ve vehme tabi olmak ihlâsı kırar.8

5- Uhuvvet düsturunu çiğneyerek, kardeşlerine karşı mürşid vaziyetini takınmak ihlâsı kırar.9

6- Hizmet-i Kur’âniyede bulunan kardeşleri tenkit etmek ve onların üstünde faziletfuruşluk nev’inden gıpta damarını tahrik etmek ihlâsı kırar.10

7- Tûl-i emel ihlâsı kırar.11

8- Korkuda mübalâğa ihlâsı kırar.12

9- Tama ihlâsı kırar.13

10- Hırs, ihlâsı kırar.14

11- Kanaatsizlik ihlâsı kırar.15

12- Şöhret-i kâzibe ihlâsı kırar.16

13- İnsanların takdirine göre hareket etmek ihlâsı kırar.17

14- Dinin emirlerini dünyada fayda görmek için yapmak ihlâsı kırar.18

15- Amal-i salihanın ücretlerini ve meyvelerini dünyada istemek ihlâsı kırar.19

16- Risale-i Nur ile kasten dünyevî maksatlar gütmek ihlâsı kırar.20

17- Dünyevî zevkler ve kerametler, uhrevî amele bir maksat olursa ihlâs kırılır.21

18- Siyaset ve tarafgirlik damarı ihlâsı kırar.22

İHLÂSI BİLEREK KIRAN NE KAYBEDER?

1- İhlâsı bilerek kıran adam, ihlâsa tercih ettiği emeline ulaşamaz; aksiyle tokat yer.23

2- İhlâsı kırmakla, hem umum kardeşlerinin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur’ânîyenin hürmetine taarruz, hem de hakaik-i imaniyenin kudsiyetine hürmetsizlik etmiş olur.24

3- İhlâsı kıran adam, bu hılletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var; ortada tutunacak yer bulamaz.25
Öyleyse, ihlâsı kıracak esbabdan yılandan ve akrepten çekindiğimiz gibi çekinmemiz gerekiyor. Allah yarımcımız olsun. Âmin.

OKU:   Bediüzzaman siyasetli bir cemaat kurmamıştır

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 164.
2- Sikke-i Tasdik-i Gaybî, s. 230; Tarihçe-i Hayat, s. 523.
3- Lem’alar, s. 166.
4- Mektubat, s.329.
5- Lem’alar, s. 167.
6- Lem’alar, s. 167.
7- Lem’alar, s. 168.
8- Lem’alar, s. 169.
9- Lem’alar, s. 170.
10- Lem’alar, s. 164.
11- Lem’alar, s. 167.
12- Lem’alar, s. 170.
13- Lem’alar, s. 170.
14- Lem’alar, s. 150.
15- Lem’alar, s. 150.
16- Şuâlar, s. 401.
17- Barla Lâhikası, s. 63.
18- Kastamonu Lâhikası, s. 78.
19- Kastamonu Lâhikası, s. 96-97.
20- Kastamonu Lâhikası, s. 204.
21- Emirdağ Lâhikası, s. 76.
22- Emirdağ Lâhikası, s. 237.
23- Lem’alar, s. 47, 51.
24- Lem’alar, s. 164.
25- Lem’alar, s. 167.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir