Haremlik-selâmlık var mıdır?

Metin Bölükbaşı: “Haremlik-selâmlık var mıdır? Varsa hükmü ve hikmeti nedir?”

 

Kadın erkek ilişkilerinde esas olan iffetin, saygının, saygınlığın, asâletin ve haysiyetin korunmasıdır. Haremlik-selâmlık olarak nitelenen, kadınlarla erkeklerin ayrı oturup kalkmaları meselesi, ecdadımızın, bu saygınlığı sağlamak ve muhafaza etmek için uygulayageldikleri güzel âdetlerindendir. Esâsen bu uygulama, çok ifrata vardırmamak şartıyla, insan fıtratına da uygundur. Kadınların kendi aralarında, erkeklerin de kendi aralarında daha rahat ve daha samimî ilişkiler geliştirebilecekleri ve daha içten kaynaşabilecekleri açıktır. Fakat ihtiyaç olduğunda, her iki tarafın da mahremi bulunmak kaydıyla birlikte oturmalarına, aynı oda içinde bulunmalarına veya evin hanımının misafirlerine hizmet etmesine İslâmiyet müsaadesiz de değildir. Asr-ı Saadet’te bunun örnekleri mevcuttur.

Bir örnek: Ebû Üseyd es-Sâidî (ra) Resûlullah Efendimizi (asm) kendi düğün yemeğine dâvet etmişti. O gün, gelin olan hanımı da, dâvetlilere hizmet etmekte idi. Sehl bin Sa’d (ra) demiştir ki: “Siz o gelinin Resûlullah’a (asm) ne içirdiğini biliyor musunuz?” Gelin, Peygamber Efendimiz (asm) için, tevr denilen bir kap içinde geceden birkaç hurma ıslattı ve ezdi. Resûlullah (asm) yemeğini yiyince, ıslattığı ve ezdiği bu hurmanın şırasını ona içirdi.”1

Demek, kadın, evinin misafirlerine kocası ile birlikte hizmet edebilir, onlara gereken alâkayı esirgemeyebilir. Fakat bu esnada tesettüre riayet etmeli, nezaketi eksik etmemekle birlikte, iffet, edep ve saygınlığını da muhafaza etmelidir.

OKU:   Kibre karşı kibir

Kur’ân bilhassa akrabalar ve dostlar arası ilişkileri düzenlemekte; yemek vesâir oturumlarda kurulan birlik ve beraberliklerde herhangi bir günah olmadığını hükme bağlamaktadır.2 Ayrıca Resul-i Ekrem Efendimiz (asm) eşi Hazret-i Sevde validemize (ra): “Allah ihtiyaçlarınız için evden çıkmanıza izin vermiştir” buyurmuş3; ümmetine de hitaben: “Kadınları Allah’ın mescitlerine gitmekten alıkoymayınız!”4 diyerek, kadınların ilim öğrenmek, alış veriş yapmak, ibadet yapmak ve sair meşrû sebeplerden dolayı dışarıya çıkmalarına da müsaade buyurmuştur.

Dipnot:

1- Müslim, Eşribe, 86,
2- Nûr Sûresi, 61,
3- Buhârî, Nikâh, 115,
4- Buhârî, Cuma, 13.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir