Hac ibadeti ve dua

Abdullah Bey: “Hac esnasında yapmamız gereken duâlar nelerdir?”

 Muhterem hacıların bu gün sabah namazından sonra istikametleri, Arafat! Arafat’ta öğle vaktinde öğle ile ikindi namazını cem’-i takdim ile kılacaklar ve mümkünse Cebel-i Rahme yakınlarında, mümkün değilse çadırlarda vakfeye başlayacaklar. Gün boyu Arafat’ta tekbir, tehlil, telbiye, zikir, fikir, ibadet ve duâ hıçkırıkları ile mübarek gözyaşları yüzlerinden süzülecek. Allah kabul eylesin!

Peygamber Efendimiz (asm) ibadeti duânın özü olarak nitelendiriyor. Her ibadette baştan sona duâ ile yoğrulma özelliği vardır. Bu, hacda daha fazladır. Hac ile ilgili duâlardan bir demet şöyledir:

Kâbe’yi tavaf ederken şöyle duâ edilir: Bismillahi Vallahü Ekber! Allah en büyüktür. Allah’ım! Sana iman ederek, tazim ve tasdik ederek, ahdini yerine getirerek, Peygamberinin (Aleyhissalatü Vesselâm) sünnetine uyarak Kâbe’yi tavaf ediyorum. Benden kabul buyur!”

Birinci, İkinci ve üçüncü şavtlarda şöyle duâ edilir: “Allah’ım! Haccımızı mebrur, sayimizi makbul, günahlarımızı mağfur kıl!

Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şavtlarda şöyle duâ edilir: “Allah’ım! Affet! Allah’ım! Merhamet et! Allah’ım! Biz kullarını bağışla! Allah’ım! Sen Aziz ve Kerimsin! Yâ Rabbenâ! Bize dünyada hasene, âhirette de hasene ver! Bizi Cehennem azabından koru!”

Sa’y yaparken şöyle duâ edilir: “Allahü Ekber Allahü Ekber, Allahü Ekberü ve lillahil- hamd. Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Bize hidâyet eden Allah en büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l- hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyü’l-lâ yemûtü biyedihi’l-hayrü ve hüve ala külli şey’in kadîr. O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nundur. Yaşatan ve öldüren O’dur. O hayat sahibidir ve ölümsüzdür. Her hayır O’nun elindedir. O her şeye kadirdir. Allah’tan başka ilah yoktur. O tektir. Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir. Düşman ordularını tek başına mağlûp etmeye kadirdir. Allah’tan başka ilah yoktur. Biz ancak O’na ibadet ederiz. Kâfirlerin hoşuna gitmese de dini yalnız O’na has kılarız. Dini yalnız O’nun için yaşarız. Allah’ım! Sen, “Bana duâ edin, icabet edeyim” buyurdun. Sen asla sözünden caymazsın. Beni İslâm’a hidayet ettiğin ve hac ibadetini yapmaya muktedir ve muvaffak kıldığın gibi, dünyadan Müslüman olarak çıkıncaya kadar da hidayetini benden esirgeme! Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dinin üzerinde sabit kıl! Allah’ım! Senden rahmetini, mağfiretini, azimetini ve Cennetini istiyorum! Allah’ım! Senden takvâyı, maddî ve mânevî zenginliği, ve nâmuslu olmayı istiyorum! Duâlarımızı kabul buyur!”

OKU:   La havle velâ kuvvete illâ billah

Arafat’ta vakfe esnasında şöyle duâ edilir: “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l- hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyü’l-lâ yemûtü biyedihi’l-hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Allah’ım! Hamd ancak Sanadır. Allah’ım! Namazım, ibâdetim, hayatım, ölümüm Senin içindir. Dönüş Sanadır. Ey Rabb’im! Benim her şeyim Senin emanetindir. Rezilliğin ve Senin izzetine dokunan şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. Allah’ım! Bize dünyada ve âhirette iyilik ver! Beni Cehennemden azad et! Kullarını Cehennemden azad et!”

Müzdelife’de ve Meş’aru’l-Haramda şöyle duâ edilir: “Allah’ım! Senden bütün hayırları istiyorum. Bütün kötülüklerimi ıslâh etmeni istiyorum. Bütün şerleri benden uzaklaştırmanı istiyorum. Bunu Senden başkası yapamaz. Bunu ancak Sen yapabilirsin.”

Kurban Günü Mina’da şöyle duâ edilir: “Elhamdülillah. Hamd ancak Allah’a mahsustur. O Allah ki, beni afiyet içinde Mina’ya getirdi. Allah’ım! Burası Mina’dır. Ben Senin kulunum! Senin elinin altındayım! Velî kullarına ancak Sana minnet ettirdiğin gibi, beni de ancak Sana minnet ettir! Allah’ım! Rezillikten, aşağılıktan, dînim hususunda fitneye düşmekten, Senin celâline dokunan dalâletten ve musîbetlere uğramaktan Sana sığınıyorum. Sen merhametlilerin en Merhametlisisin.”

DUÂ

Ey Müheymin-i Rahman! Hacıların haclarını, kurban kesenlerin kurbanlarını, oruç tutanların oruçlarını, namaz kılanların namazlarını kabul buyur! İbadetlerimizi rızana vesile kıl! Duâlarımızı ve ibadetlerimizi ucbdan, riyadan, fahrden, kibirden, gururdan, şirk-i hafiden ve her türlü kirlerden halas eyle! Bizi cehennem azabından azad eyle! Bizi cennetine vasıl eyle! Âmin!

OKU:   Duâ

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir