Hac esnasında yapmamız gereken duâlar nelerdir?

İzmir’den okuyucumuz: “Hac esnasında yapmamız gereken duâlar nelerdir?”

Bu günlerde Kâbe civarında on binlerin kaynaşması, hareketliliği, canlılığı yeri yerinden oynatıyor. Oynatır; çünkü on binler ibadete hazırlanıyor. On binler velâyet makamına yükselmeye hazırlanıyor. Allah huzurlu ve sükûnetli bir ibadet mevsimi nasip etsin. Ve hacılarla birlikte yönü kıbleye dönük olan, kalbi Allah’a yönelik bulunan tüm iman ve ibadet ehlinin ibadetlerini de kabul buyursun. Âmin.

Hac esnasında bolca duâ yapmak sünnettir. Bu duâlardan bir kısmını buraya alalım:

Hacı Mekke sınırlarına ulaştığında şöyle duâ eder: “Allah’ım! Bu Senin haremindir, Senin emniyetindir. Beni ateşe haram kıl! Kullarını haşrettiğin günde beni azabından emin kıl! Beni yalnız Sana ibâdet eden velî kullarından eyle!”

İhrama giren kişi şöyle duâ eder: “Allah’ım! Nefsim, etim, kanım, derim, tüylerim ve vücudum Senin için ihrama girdi. Benden kabul buyur. Allah’ım! Senin emrini ifa etmeye koşuyorum! Biliyorum ve tasdik ediyorum ki, gerçek hayat ancak âhiret hayatıdır.”

Kâbe görüldüğünde şöyle duâ edilir: “Allah’ım! Kâbe’nin şeref, azamet, kerem ve yüceliğini artır! Allah’ım! Kâbe’yi şereflendiren kullarının şeref ve keremini artır! Selâm Sensin. Selâm Sendendir. Ey Rabb’im! Bizi selâmla ve huzurla yaşat!”

Kâbe’yi tavaf ederken şöyle duâ edilir: “Bismillahi Vallahü Ekber! Allah en büyüktür. Allah’ım! Sana îmân ederek, tazim ve tasdik ederek, ahdini yerine getirerek, Peygamberinin (Aleyhissalatü Vesselâm) sünnetine uyarak Kâbe’yi tavaf ediyorum. Benden kabul buyur!”

OKU:   Allah´tan nasıl hayır istenir?

Birinci, ikinci ve üçüncü şavtlarda şöyle duâ edilir: “Allah’ım! Haccımızı mebrur, sa’yimizi makbul, günahlarımızı mağfur kıl!”

Dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci şavtlarda şöyle duâ edilir: “Allah’ım! Affet! Allah’ım! Merhamet et! Allah’ım! Biz kullarını bağışla! Allah’ım! Sen Aziz ve Kerimsin! Yâ Rabbenâ! Bize dünyada hasene, âhirette de hasene ver! Bizi Cehennem azabından koru!”

Sa’y yaparken şöyle duâ edilir: “Allahü Ekber Allahü Ekber, Allahü Ekberü ve lillahil-hamd. (Allah en büyüktür. Allah en büyüktür. Hamd Allah’a mahsustur. Bize hidâyet eden Allah en büyüktür. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur.) Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l- hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyü’l-lâ yemûtü biyedihi’l-hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. (O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur. Hamd O’nundur. Yaşatan ve öldüren O’dur. O hayat sahibidir ve ölümsüzdür. Her hayır O’nun elindedir. O her şeye kadirdir.) Allah’tan başka ilâh yoktur. O tektir. Sözünü yerine getirmiş, kuluna yardım etmiştir. Düşman ordularını tek başına mağlup etmeye kadirdir. Allah’tan başka ilâh yoktur. Biz ancak O’na ibâdet ederiz. Kâfirlerin hoşuna gitmese de dîni yalnız O’na has kılarız. Dîni yalnız O’nun için yaşarız. Allah’ım! Sen, “Bana duâ edin, icâbet edeyim” buyurdun. Sen asla sözünden caymazsın. Beni İslâm’a hidâyet ettiğin ve hac ibâdetini yapmaya muktedir ve muvaffak kıldığın gibi, dünyadan Müslüman olarak çıkıncaya kadar da hidâyetini benden esirgeme! Ey kalpleri evirip çeviren Allah’ım! Kalbimi dînin üzerinde sabit kıl! Allah’ım! Senden rahmetini, mağfiretini, azîmetini ve Cennetini istiyorum! Allah’ım! Senden takvâyı, maddî ve mânevî zenginliği ve nâmuslu olmayı istiyorum! Duâlarımızı kabul buyur!”

OKU:   Allah zaman kaydından münezzehtir

Arafat’ta vakfe esnasında şöyle duâ edilir: “Lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerike leh. Lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyü’l-lâ yemûtü biyedihi’l-hayrü ve hüve alâ külli şey’in kadîr. Allah’ım! Hamd ancak Sanadır. Allah’ım! Namazım, ibâdetim, hayatım, ölümüm Senin içindir. Dönüş Sanadır. Ey Rabb’im! Benim her şeyim Senin emanetindir. Rezilliğin ve Senin izzetine dokunan şeylerin şerrinden Sana sığınıyorum. Allah’ım! Bize dünyada ve âhirette iyilik ver! Beni Cehennemden azad et! Kullarını Cehennemden azad et!”

Müzdelife’de ve Meş’aru’l-Haramda şöyle duâ edilir: “Allah’ım! Senden tüm hayırları istiyorum. Tüm kötülüklerimi ıslah etmeni istiyorum. Bütün şerleri benden uzaklaştırmanı istiyorum. Bunu Senden başkası yapamaz. Bunu ancak Sen yapabilirsin.”

Kurban Günü Mina’da şöyle duâ edilir: “Elhamdülillah. Hamd ancak Allah’a mahsustur. O Allah ki, beni âfiyet içinde Mina’ya getirdi. Allah’ım! Burası Mina’dır. Ben Senin kulunum! Senin elinin altındayım! Velî kullarına ancak Sana minnet ettirdiğin gibi, beni de ancak Sana minnet ettir! Allah’ım! Rezillikten, aşağılıktan, dînim hususunda fitneye düşmekten, Senin celâline dokunan dalâletten ve musîbetlere uğramaktan Sana sığınıyorum. Sen merhametlilerin en Merhametlisisin.”

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Tahiyyât duâsı ve fazîleti

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir