Fonlar,hisse senetleri ve borsa

Edirne’den Özgür Nizam: “Likid fonlar, A ve B tipi fonlar, hisse senetleri, tahviller ve borsa kullanımı, alım ve satımı ve banka repoları arasındaki fark ve benzerlikleri ve fâizle olan yakınlıkları hakkında bilgi verir misiniz?”

Paranın olması bir derttir, olmaması bir derttir. Yatırım yapacak araçlar konusunda tercih zorluğu çekiyorsak eğer, paranın oluşu olmayışından daha dert hale gelir. Çünkü sorumluluk vardır. Helâl yollarla arttırmak, çalıştırmak, kazandırmak ve kazancından zekâtını vermek, geri kalanını meşrû yerlerde harcamak, israf yapmamak. Bütün bunlar ayrı sorumluluk alanlarıdır. Her birisinin, mahşerde ayrı mahkeme konusu olduğu unutulmamalıdır.

Paranın mümkün mertebe fâiz ve fâizli yatırımlardan uzak bulunması helâlliği bakımından büyük önem taşır. Saydığınız kalemlerden borsa ve hisse senetleri dışındaki yatırımlar ya doğrudan, ya dolaylı fâizle ilişkilendirilen yatırımlardır. Borsa ve hisse senetlerine gelince; faizle ilişkisi olmayan ve haram üretim yapmayan firmaların hisselerinin alınmasının, banka fonlarına oranla daha sıhhatli olduğunu söylemek mümkündür. Fakat keyfî alım satım yaparak borsa piyasasını sunî olarak kızıştırmanın câiz olmadığı bilinmelidir.

Eldeki paramız için en sıhhatli ve şüphelerden en uzak değerlendirme aracı arıyorsak eğer, gücümüze göre bizzat elimizle yaptığımız ticâretten geri kalmayalım. Bizzat ticâret yapmak şüphesiz risklidir, zordur, iş gücü ister, aktivite ister, sorumluluk ister, teknik ister; ama haram unsurlardan en uzak ve berekete en yakın değerlendirme biçimi arıyorsak, bunlara katlanmak zorundayız.

OKU:   Peygamberlerle berâber olmayı netice veren ticâretin şartları nelerdir?

Borsa tarzındaki yatırım araçlarını kendi elimizle yaptığımız üretime veya ticârete dönük değerlendirmelere nispetle tavsiye etmeyiz. Çünkü parayı kendimiz değerlendirdiğimizde, onu haram unsurlardan daha rahat ayıklayabiliriz. Böylece helâl para ile sevap da kazanırız, helâl kazançtaki hassasiyetimiz ibâdet demek olur, malımıza ve kazancımıza bereket gelir. Aksi takdirde başkalarının uygulamalarına râzı olma durumu doğacaktır ki, bizim bilgimiz dışında tasvib etmediğimiz biçimde paramızın harama doğru yön değiştirmesi söz konusu olduğunda müdahalemiz olmayacaktır. Oysa bu müdahalesizlik bizi sorumluluktan kurtarmayacaktır. Çünkü mal sahibiyizdir.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir