Din çarpıtılırsa gayretullah’a dokunur!

Ankara’dan Mehmet Bey: “Türkiye darulharptir ve darülharpte rüşvet caizdir diyenler var. Bu iddialara ne dersiniz?”

 

Dine uymakta gevşekliğimizi görmeyeceğiz ve dini kendimize uyduracağız.

Öyle mi?

İnanın insanı titreten iddialar bunlar.

Bu ötekinden daha vahim ve daha tehlikelidir. Gevşekliğimizin belki affı kabil olabilir; ama dini kendi heveslerimize uydurma çabalarının affı kabil midir?

Yahudîlikte Cumartesi yasakları vardır. Meselâ Cumartesi günü balık avlamak caiz değildir. Haris Yahudîler, deniz kenarına tuzaklar ve havuzlar kuruyorlar, balıklar havuzlarda takılıp kalınca Pazar günleri onları avlıyorlardı. Böylece Cumartesi günü avlanmamış oluyorlardı.

Müstakim din adamları kendilerini çok uyardılar. Ama onlar dinlememekle beraber, kendilerinin Cumartesi yasağını çiğnemediklerini, bunu böyle yapmanın caiz olduğunu iddia ettiler.

Gerisini Kur’ân’dan dinleyelim:

“Hani, (Tevrat ile amel edeceğinize dair) sizden sağlam bir söz almış, Tûr dağını da tepenize dikmiş ve ‘Sakınasınız diye, size verdiğimiz Kitab’ı sıkı tutun, onun içindekileri düşünün (gafil olmayın)’ demiştik. Bundan sonra yine yüz çevirdiniz. Allah’ın bol nimeti ve merhameti olmasaydı, hüsrana düşerdiniz. İçinizden Cumartesi yasağını çiğneyenleri bilirsiniz. Biz onlara, ‘Aşağılık maymunlar olun’ demiştik. Biz bunu, hem onu görenlere, hem de sonra geleceklere bir ibret ve Allah’a karşı gelmekten sakınanlara da bir öğüt kıldık.”1

RÜŞVET HARAMDIR!

Bahsettiğiniz bu hükümlerin tamamı batıldır. Ve iddia sahiplerinin tamamını dünyada da, ahirette de mesul eder.

OKU:   Hediyeleşme sünneti

Ne Türkiye darülharptir! Ne darülharpte rüşvet caizdir! Her ikisi de külliyen yalandır, külliyen uydurmadır, korkunç bir kılıftır, fısktır, fücurdur, dalalettir.

Bir defa, Türkiye darülharp değildir; darül-İslam’dır. Bunu anlamak için kulağı sağır olmayanın beş vakit minareleri dinlemesi kâfidir.

Diğer bir husus, rüşvet ganimet değildir. Rüşvet haramdır.

Müslüman olsun olmasın, hiçbir memlekette rüşvet meşru değil, yasal değildir. Her memlekette rüşvet gayr-i meşru bir kazançtır. İslâmiyet’te ise rüşvet haramdır. Rüşvet tespit edildiğinde İslâm Hukukuna göre de, diğer beşerî hukuklara göre de cezası vardır; tespit edilmediğinde ise iş ahirete kalır. Hesabı Allah sorar.

Dipnotlar:
1- Bakara Suresi: 63, 64, 65, 66

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir