Bir şuhur-u selâseye daha eriştik elhamdülillah

RAHMETİN KAPISINDAYIZ

Bugün 1 Recep 1434.
Mânevî bir ticâret mevsimine girdik.
Ufuklarımızı rahmet ışıkları kapladı.
Gönüllerimiz Allah’ın rızâsını gözetmekte.
Günahlarımızın affı için Nisan yağmuru gibi bir bağış tufanı beklemekteydik.

Ruhumuz şeytanın dehşetli pençesinden kurtarabildiği ellerini Allah’a uzatmak için fırsat kollamakta.

Gözlerimiz Cennetin bağına, bahçesine, düzlüğüne, deresine, tepesine, toprağına, taşına, suyuna hasret!

İşte bir fırsat daha:
Allah’ın kullarının kalplerine sayısız defa nazar eylediği müstesna ayların eşiğinde, Rahmetin kapısındayız.

FEYİZ VE BEREKET AYLARI

Çalarsak, içeriye kabul edileceğiz.
Eğer dönüp gidersek, kulaklarımızda bir süre daha çağrı sesleri, dâvet terennümleri, hak tebliğleri yankılanıp duracak.

O bizi bırakmayacak. Çünkü O bizim Cehennem ateşini tercih etmemizi istemiyor.

Çünkü O bizim için Cennet istiyor.
Çünkü O bizim için ebediyet istiyor.
Çünkü O bize kavuşmak istiyor.

Recep, Şaban ve Ramazan aylarından müteşekkil Üç Aylar, maddî-mânevî feyiz ve bereket aylarıdır. Bilhassa maneviyatta Üç Ayların açtığı feyiz, bereket ve rahmet çeşmesinden doya doya istifade edebilmeliyiz.

Resûlullah Efendimiz (asm) bu mübârek aylar hakkında:
“Recep Ay’ı Allah’ın, Şaban Ay’ı benim, Ramazan Ay’ı ümmetimin ayıdır” buyurmuştur.

CENNETE LİYAKAT AYLARI

Recep Ay’ında Allah’ın gazabından ve Cehennem azabından Allah’ın rahmet ve mağfiretine sığınmalı ve her vesileyi Allah’ın rızasını kazanmak için bir fırsat bilmeliyiz.

Şâban ayında nâfile ibâdetleri arttırmalı, feyiz ve sevap hanemiz rahmet bulutlarının bereket sağanağına tutulmalı.

OKU:   Bugün Ramazan’a veda günü

Ramazan Ay’ında Cennet’e liyakat kazanabilecek derecede tezkiye-i nefs etmeli, nefsi kötülüklerden ve kalbi günah kirlerinden arındırmalı, farz oruç ve namazla Allah’ın her emrine, “Lebbeyk!” diyerek, kalbe rikkat, incelik ve duyarlılık kazandırmalıdır.

Ve artık bu duyarlılığı ömrün diğer günlerine ve aylarına yaymalıdır.

Yani Üç Aylar bittikten sonra da arınmış ve nurlanmış bir ruh ile, koca bir hayat acı-tatlı göğüslenebilmelidir.

BEDİÜZZAMAN’IN MEKTUBU

Bedîüzzaman Hazretleri (ra), hapishanede bir üç aylar mevsimini (şuhûr-u selâseyi) mukabele ederken, yine aynı hapishanedeki talebelerine bir mektup yazıyor ve üç aylarını tebrik ediyor. Mektubunda üç aylarla ilgili önemli sırları da ifşa ediyor. Diyor ki:

“Azîz, sıddîk kardeşlerim,

“Her hasenenin sevâbı başka vakitte on ise, Receb-i Şerif’te yüzden geçer, Şâban-ı Muazzam’da üç yüzden ziyâde ve Ramazan-ı Mübârek’te bine çıkar. Ve Cuma gecelerinde binlere ve Leyle-i Kadîrde otuz bine çıkar. Bu pek çok uhrevî faideleri kazandıran ticâret-i uhreviyenin bir kudsî pazarı ve ehl-i hakîkat ve ibâdet için mümtaz bir meşheri ve üç ayda seksen sene bir ömrü ehl-i îmâna temin eden şuhûr-u selâseyi böyle bire on kâr veren Medrese-i Yûsufiye’de geçirmek, elbette büyük bir kârdır. Ne kadar zahmet çekilse, ayn-ı rahmettir. İbâdet cihetinde böyle olduğu gibi; Nur hizmeti dahi nisbeten, kemiyet değilse de, keyfiyet îtibâriyle, bire beştir. Çünkü bu misâfirhânede mütemâdiyen giren ve çıkanlar, Nurun derslerinin intişârına bir vâsıtadır. Bâzen bir adamın ihlâsı, yirmi adam kadar fâide verir. Hem Nurun, sırr-ı ihlâsı siyâsetkârâne kahramanlık damarını taşıyan, Nurun tesellîlerine pek muhtaç bulunan mahpus bîçâreler içinde intişârı için bir parça zahmet ve sıkıntı olsa da, ehemmiyeti yok.”1

OKU:   Bayramı barış kılalım

BİR MANEVÎ TİCARET MEVSİMİ

Şuhûr-u Selâseyi (üç ayları), kabre doğru hızla akıp giden ömrümüz için bir mânevî ticâret mevsiminin, bir büyük âhiret pazarının ve bir yüksek vicdânî muhasebenin vesîlesi yapmamız büyük ehemmiyet taşımaktadır. Çünkü asl olan üç ay değil; bütün ömrümüzdür.

Üç Aylar, ömrümüzün karanlık noktalarını aydınlatmaya, ruhumuza rahmet ışıkları serpmeye ve bütün ömrümüzü bize yeniden kazandırmaya ehliyetli bir deniz feneri hüviyetindedir.

Dipnot:
1- Şuâlar, 424.

Benzer konuda makaleler:

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir