Bir Asır sonra gelecek olan zat

Diyarbakır’dan Hilmi Ödemiş: “Tarihçe-i Hayat’ta ‘beklenen bir asır sonra gelecek o zat ….’ diye bir ifade geçiyor. Bu ne anlama geliyor?”

Risale-i Nurların muhtelif yerlerinde dile getirilen “beklenen bir asır sonra gelecek o zat ….” tarzındaki ifadeler, kanaatimizce, Üstad Said Nursî Hazretlerinin İslâm ümmetince tartışılan, fakat bilinmeyen bir konuyu istiare sanatıyla belirlemesidir. Üstad orada Risale-i Nur’dan, “gelecek zat” olarak bahsetmiştir. Nitekim Risale-i Nur’da buna benzer tarzda zikredilen başka bir ifade İmam-ı Rabbanî’den şöyle aktarılır: “Eski zamanda, büyük zâtlar demişler ki: ‘Mütekellimînden ve ilm-i kelâm ulemasından birisi gelecek, bütün hakaik-i imaniye ve İslâmiyeyi delâil-i akliye ile kemâl-i vuzuhla ispat edecek.’ Ben istiyorum ki, ben o olsam, belki o adamım.” Bediüzzaman Hazretlerinin bu ifadeler karşısındaki değerlendirmesi ise şöyledir: “Zaman ispat etti ki, o adam, adam değil, Risâle-i Nur’dur. Belki ehl-i keşif Risâle-i Nur’u ehemmiyetsiz olan tercümanı ve nâşiri sûretinde keşiflerinde müşahede etmişler, ‘bir adam’ demişler.”1

Evet, “beklenen bir asır sonra gelecek o zat ….” ifadesinden kast edilen; bir asır sonra Risâle-i Nur’un dünya çapında genişleyen hizmetleridir. Çünkü Risâle-i Nur, telif edildiği zaman diliminden itibaren giderek genişleyen, açılan ve inkişaf eden bir hizmet istidadına sahiptir. Bu bir kehanet değildir. Bunu inşallah istikbal gösterecektir.

Dipnotlar:
1- Şuâlar, s. 152

Benzer konuda makaleler:

OKU:   Tembelliğe tevekkül kılıfı geçirmeyelim

image_pdfimage_print

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir