Uhrevî ortaklıkta manevî bereket

Recep Bey: “İhlâs Risalesinde geçen iştirâk-i amâl-i uhrevî hakikati ve bu hakikat için verilen ‘iştirak-i emval’ örneğinde zararlardan bahsediliyor. Burayı açar mısınız?”

 

Dünya Ortaklığında Riskler Var

Üstad Hazretleri iman hizmetinde büyük bir havuza işaret ediyor ki, bir buz parçası olan enaniyetini eritip bu havuza iştirak eden herkesin, iştirâk-i amâl-i uhrevî sırrıyla akıl ve havsalası almayacak ölçüde sevap, feyz ve fazilete mazhar olacağını örneklerle izah ediyor.

Üstad izahlarını herkesin bildiği dünyevî ortaklıklarla örneklendiriyor. Fakat dünyevî ortaklıklarda, uhrevî ortaklığa nispeten su-i istimaller ve bazı zararların bulunduğunu da söylemeden geçmiyor.

Bediüzzaman diyor ki: “Ehl-i dünya, büyük bir servet ve şiddetli bir kuvvet elde etmek için, hattâ bir kısım ehl-i siyaset ve hayat-ı içtimaiye-i beşeriyenin mühim âmilleri ve komiteleri, iştirak-i emval düsturunu kendilerine rehber etmişler. Bütün sû-i istimâlât ve zararlarıyla beraber, harika bir kuvvet, bir menfaat elde ediyorlar. Halbuki, iştirak-i emvâlin, çok zararlarıyla beraber, iştirakle mahiyeti değişmez. Herbirisi umuma gerçi bir cihette ve nezarette mâlik hükmündedir; fakat istifade edemez.”1

Dünyevî ortaklıklarda haliyle riskler vardır. Meselâ ortakların her birinin bilgi seviyesi, ahlâkı, edebi, doğruluğu, dürüstlüğü, vefası, hakka, hukuka ve emanete riayeti, takvası, haram-helâl bilmesi, çalışkanlığı… vs. bir olmayabilir. Bunların her birisinde görülebilecek muhtemel farklılıklar dünyevî ortaklıklarda birer zarara ve su-i istimale sebep olabilir. Ortağın birisi yalancı olsa, diğerinin güvenini su-i istimal etse, şirkete çok zarar verebilir.

Eğer çok düzgün ve dürüst işleyen bir şirket olsa bile, ortakların her birisi kazancın tamamından “istifade edemez.” Yani paylaşım vardır ve kazanç kaç ortak varsa o sayıya bölünür.

Bununla beraber, dünyevî işlerde risklerine rağmen şirketçilik çok tercih ediliyor. Çünkü şirket demek, güç, kudret ve kazanç demektir.

UhrevÎ Ortaklıklarda Risk Yoktur

Oysa uhrevî ortaklık sisteminde zarar yoktur, su-i istimal yoktur, risk yoktur. Bütünüyle feyiz, bereket, fazilet ve sevap vardır. Kazancın tamamı bütün şahıslara, birer nüsha teksir edilerek verilir. Kazanç bölünmez; havuzun tamam feyzi, yani aynı nur, aynı sevap, aynı feyiz, aynı fazilet, havuza iştirak edenlerin tamamına gider.

Yeter ki ihlâsta ve enaniyette bir zafiyet olmasın.

Çünkü uhrevî ortaklıklarda şu üstünlükler vardır:

1- Ben yerine biz vardır. Herkes tek bir ruhun ve vücudun azası hükmündedir. Böylece kişi enâniyetin tehlikelerinden ve hatalardan korunmuş olur.

2- Biz havuzu büyük bir güç birliği sağlar. Böylece az, çok olur. İki kişi on bir kuvvetinde olur. On altı birleşik kardeşin kuvveti dört binden geçer.2 Bu güç birliği ile havuzdakiler, büyük hizmetler yaparlar. Fakat yıkıcı gurur ve riyaya girmezler.

3- Havuzda bulunan kardeşler fenâfi’l-ihvân, yani tefânî sırrı ile hakikî uhuvvet tesis ederler.

4- Havuz şuuru Allah’ın rızasına daha yakındır. Çünkü “Allah’ın ipine toptan sımsıkı sarılın, ayrılmayın.”3 âyeti uhrevî hizmetlerde birlikte adım atmayı emrediyor.

5- Allah’ın rızasını biz şuuru ile kazanmak, tek başına kazanmaktan daha kolaydır. Nitekim Peygamber Efendimiz (asm) Allah’ın rahmet ve rızasının, feyiz ve bereketinin cemaat üzerine indiğini bildirmiştir.4 “Allah’ın eli cemaat üzerindedir.”5 Hadisinin sırrı bu olduğu gibi, cemaatle kılınan namazda yirmi beş derece fazla sevap müjdelenmesinin sırrı ve hikmeti de budur.6

6- Biz havuzundaki herkesin, havuzda bulunanların toplam hizmetinden hissedar olmasında sözü edilen “derece”den maksat; bu havuzda “erime derecesi” olmalıdır. Fert, kendisini ne kadar havuza mal etti ise, benliğini ne kadar yok bildi ise, kendi ruhunu ne kadar havuz ile bütünleştirdi ise; o derece havuzun büyük sevaplarından hissedar olur, o nispette şahsî hatalardan kurtulur.

GÜNÜN DUÂSI

Ya Rab! Ya Âmir! Ya Kadir! Ya Ğâfir!

Senin rızan için din-i mübine hizmet edenleri ihlâs-ı tamme ve istikamet-i kâmileye ulaştır! Onların zorluklarını kolaylıklara, darlıklarını genişliklere, seyyiatlarını hasenatlara tebdil eyle! Onları fitnecilerle, fesatçılarla, zalimlerle, kâfirlerle, düşmanlarla ve düşmanlıklarla imtihan etme! Onları bağışla! Onlardan razı ol! Âmin.

Dipnotlar:
1- Lem’alar, s. 168.
2- Lem’alar, s. 165.
3- Âl-i İmrân Sûresi, 3/103.
4- Câmiü’s-Sağîr, 3/3040.
5- a.g.e. 2/2338, 3/3891.
6- a.g.e., 3/2821; Riyâzu’s-Sâlihîn, 10, 1061, 1062, 1067.

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Sevmek fiili
752
Ankara’dan okuyucumuz: “Mü’minler arası uhuvvetin önemi nedir? Bazı sevgisizliklere ve titizliklere rastlıyoruz; hattâ bunların karşı tarafa hissettirildiğini görüyoruz. Oysa mü’minlerin birbirlerine ...
Ailemize namaz kıldırmak
3.655
“İnsanın, eşi ve çocuklarına vakit namazı kıldırmasını değerlendirir misiniz? Ben eşime ve kızıma imamlık yaparak namaz kıldırabilir miyim? Bu durumda müezzin kim olacak?”   Yüce dinimizde ...
İkinici defa kılınan namazın hükmü
335
Kocaeli Derince’den Muhsin Bey: Farz namazını tek kılan bir kimse daha sonra aynı namaz için bir cemaate imam olabilir mi? Tek kıldığı mı yoksa cemaate kıldırdığı namaz mı nafile olur? Cemaate kıldırd...
Selam verdikten sonra cemaatin saf düzeni bozması
505
Yusuf Bey: “Sabah ve ikindi namazlarında imam selâm verdikten sonra cemaatin saf düzenini bozması caiz midir? Bu esnada meleklerin tesbit yapmalarından dolayı dağılmamanın daha evlâ olacağı söyleniyor...
Din ve milliyet
487
İhsan Bey: *“Irk mı önemli, hamiyet-i milliye mi, yoksa din kardeşliği mi önemlidir?” Allah katında tek üstünlük, Allah korkusundaki ve ahlâk güzelliğindeki üstünlüktür.1 İnsanlar da bu değerleri üst...
Cemaati sıkıntılarda kaderin hissesi nedir?
869
Refik bey: “Cemaati sıkıntılarda kaderin hissesi nedir? İşi kadere vererek sorumluluğu atmak olur mu?” KUSUR NEFSİME AİTTİR İşi kadere vermek sorumluluktan kaçış olur. Sorumluluğu başkasına yık...
Cemaatle namazda kıraat
3.666
Fuat Bey: “İmam arkasında okumanın veya okumamanın hükmü ve hikmetleri nelerdir? İmam arkasında okumak caiz mi?” İMAMA TABİ OLANIN KIRAATİ Gündüz namazları öğle ve ikindi namazlarıdır. Öğle ve ikind...
İnsanlara nasıl ulaşalım?
510
Elazığ’dan Mahmut bey: “Üniversitede okuyorum. Arkadaşlarımı Risâle-i Nûr doğrultusunda îman hizmetine yönlendirmek istiyorum. Bunun için nasıl bir metod uygulamalıyım? Günümüz üniversite gençliğini n...
İmam olmadığı vakit
527
Ali Bey: “İmam olmadığında namaz kıldırmak için imamete kimlerin geçmesi uygun olur?” İmamlık ve müezzinlik mesuliyet işidir. Allah Resûlü (asm) imamlığın ve müezzinliğin mesuliyeti hakkında şöyle b...
Na’büdü nun’undan cemaatle namaza
954
Trabzon’dan Cemil Bey: “Namazı camide cemaatle kılmanın önemi üzerinde durur musunuz?” NA’BÜDÜ NUN’UNDA CEMAAT EMRİ Cemaatle ibadetin daha efdal ve daha ahsen olduğunu vurgulayan1 Bediüzzaman, haccı...
Azlardan olmak
750
Hilmi Çekici: “Azlardan olmak bir eksiklik midir, aşağılanacak bir durum mudur?” İMTİHAN PİRAMİDİ Peygamber Efendimiz (asm) buyuruyor ki: “İnsanlar helâk oldu, ancak âlimler müstesna… Âlimler he...
Başkasını eleştirmekte ne kadar haklıyız?
466
“Kardeşler arası muhabbeti sağlamakta bazan zorlanıyoruz. Bu durumdan kurtulmanın yolları var mıdır? Mü’minlerin hatâ ve kusurları, hattâ kötülükleri karşısında uhuvvetimizi bozmadan nasıl bir davranı...
Arş’ın anahtarlarını taşıyan âyetler
3.282
İzmir Çamdibi’inden Muzaffer Kılınç: “1- Amenerresulü okumanın fazileti nedir? Bu âyetleri okurken ‘va’fü annâ, vağfirlenâ, verhamna’ duâlarında,—ki burası âyet arası oluyor—âmin denilir mi? 2- Cuma...
Cemaatle namazda bazı hususlar
5.882
Ali Bey: “1- Cemaatle namaza sonradan yetişen bir kimse, imam kıraate başlamışsa Sübhaneke’yi okur mu? 2- Gündüz kılınan namazlarda imam sehven okumayı cehrî yaparsa namaz sahih midir? 3- İmama üçüncü...
Tesanüd imtihanı…
559
İç Anadolu’dan arayan hanım okuyucumuza: Bizim net ve belirgin ölçülerimiz var: 1- Nur Talebeleri Nur hizmeti yapmakla meşguller ve sadece bu alanda görevliler. Onlar topuz tutmuyorlar! Üstadlar...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir