Gayretullah’a dokunmadan

Bir Cezaevinden A. K. rumuzlu okuyucumuz: 1- İşrak namazı nedir? Vakti ne zamandır? Fazileti nedir? 2- Evvabin namazının fazileti nedir? Altı rekâta sünnet dâhil midir? 3- Namazda âyetten başka bir âyete geçilse -unutarak atlama yapılsa- namazın durumu nedir? 4- Kaza namazı nasıl eda edilmeli? Kaza namazı kılınmayacak vakit var mıdır? 5- Namazdaki sessiz zikirleri dışarıdan duyulacak ölçüde güçlü fısıltı ile söylemek, namazda belirgin sesler çıkarmak namazın sıhhatine zarar verir mi? 6- Günlük hangi zikirlerin yapılması tavsiye edilir? 7- Öğle ve yatsı namazlarının müekket sünnetini 2+2 dört rekât olarak kılmanın hükmü ve fazileti nedir? 8- Yaklaşık bir aydır oruç tutuyoruz. Bunu 61’e tamamlamak istiyoruz. Ama bu bir borca binaen değil. Bunun fazileti var mıdır?

 

KENDİMİZE DÖNELİM

Öncelikle cezaevinde hükümlü değil, dokuz on aydır tutuklu bulunan değerli insanların, bir an önce adil yargılanma ile mağduriyetlerinin derhal giderilmesini dilerim. Rabbim zulme maruz kalmaktan dostumuzu değil, düşmanımızı da muhafaza eylesin. Âmin.

Savcı ve hâkimlerin de zulme uğratmaktan, adaletin tecellisini geciktirmekten ve mazlûmun arş’a çıkan ahına mahal olmaktan korunmalarını dilerim.

Cennet ülkemizin, bir an önce OHAL döneminden normalleşme sürecine geçmesini temenni ederim. Suç bulamadığınız insanların, ‘falan kesime yakındır’ diye suçlu ilân edilmesi garabetine derhal bir son verilmesi lâzım. “Hiçbir kimse başkasının günahıyla suçlu ilân edilemez.”1 Âyeti adalet edenlere de, devlet edenlere de, taraf olanlara da, dost olanlara da, düşman olanlara da yeter. Adalet herkese yeter! Ama varsa tabiîki.

Gayretullah’a dokunmadan kendimize bir dönmemiz lâzım. Gayretullah’a bir dokunursa bundan etkilenmeyen kimse kalmaz!

İŞRAK NAMAZI

Güneş bir-iki mızrak boyu yükseldikten sonra iki rekât olarak kılınan bir nafile namazdır.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Bir kimse sabah namazından sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (İşrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.”2

EVVABİN NAMAZI

Evvabin, Allah’a sığınıp çokça tövbe eden kimselere denir. Evvabin namazı akşam namazının farzı ve iki rekât sünneti kılındıktan sonra iki ile altı rekât arasında kılınan nafile bir namazdır. Altı rekât tek bir selâmla kılınabileceği gibi, iki rekâtta bir selâm verilerek de kılınabilir.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Her kim akşam namazından sonra altı rekât namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah onun günahlarını bağışlar.”3

Namazda zamm-ı sûre okurken sehven başka bir âyete geçilse, okumaya devam edilir. Bu durum namazı bozmaz. Namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

KAZA NAMAZI

Hanefilere göre kerahet vakitlerinde kaza namazı kılınmaz. Şafiilere göre ise kaza namazı kılınmayacak vakit yoktur. Kerahet vakitlerinde de kaza namazı kılınır.

Kişi kaza namazı için kendi durumuna göre, günlük, yorulmayacak bir program yapsa ve birkaç yıllık bir süre içinde bitirmeyi planlasa, bu ona inşallah rahmet olur. Böyle bir planla kaza kılmaya başlayan birisi, namazı bırakmamak şartıyla, ölüm gelse, inşallah affedilmiş olarak Allah’a kavuşur.

NAMAZDA GÜÇLÜ FISILTI

Namazda duâlar ve zikirler güçlü fısıltılı okunsa namaz bozulmaz. Fakat yanında namaz kılan diğer kişiyi rahatsız etmemek iyidir.

Namazda ah of gibi bir kelimelik sözler namazı bozar. Namazda esnemek, geğirmek ve derin nefes almak kasıtlı olursa mekruhtur, fakat namazı bozmaz.

GÜNLÜK ZİKİRLER VE ORUÇLAR

Başta namaz ve namaz tesbihatı olmak şartıyla Kur’ân, Cevşen, tahmidiye, sekine, tazarru ve niyaz gibi muhtelif duâ ve münacatlardan serbest biçimde okunabilir. Günlük zikirlerin az, ama devamlı olanı makbuldür.

Öğle ve yatsı namazlarının iki rekât son sünnetlerini dörde tamamlamak müstehaptır. Bu durumda iki rekâtta bir selâm verilebileceği gibi, tek selâmla da kılınabilir. Tek selâmla kılınacaksa yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Peygamber Efendimiz (asm) en faziletli nafile oruç olarak Davud (as) orucunu tavsiye etmiştir. Davud orucu bir gün arayla oruç tutmaktır. Davud orucu, peş peşe nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir.

Dipnotlar:
1- Fatır Sûresi: 18; Necm Sûresi: 38; İsra Sûresi: 15.
2- İhyâ, I. 336. 3- Taberani.

 

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Sevaplar bağışlanırmı?
1.203
Malatya’dan okuyucumuz: “Yaptığımız zikir, hayır ve hasenatı gıybetini yaptığımız, hüsn-ü zan ettiğimiz zevata bağışlayabilir miyiz? Bağışlayabilirsek bunun çerçevesi nasıl olacaktır?”   Sali...
Dili dönmeyen nasıl namaz kılar
1.602
Mustafa Bey: “Eğer bir insan cahilse, duâları, sûreleri bir türlü öğrenemediğinden ve dili de dönmediğinden namazlarını kılmadan vefat etmiş ise, bu kişinin yerine başka birine para verdirerek namaz k...
İbadetten tad almak
843
Hayat Gümüş: “İbadetlerimden, namazlarımdan bazen tat almıyorum. Bu neden olabilir? İsteksiz kıldığım namazların durumu ve hükmü nedir?”   Genelde ibadette, özelde namazda tek bir noktayı d...
Allah´a karşı örtünmek
2.780
İsveç’ten Derya Dağ: “1- Bizim burada bazı bacılar var. Başlarını örtmek istiyorlar. Ama burunlarına da hızma taktırmak istiyorlar. Bunun için burunlarını deldirmeleri gerekiyor. Bunun dînî hükmü nedi...
Namazda Şafii mezhebini taklit
573
Gemlik’ten isim belirtmeyen okuyucumuz: “Bildiğim kadarıyla Şâfiî mezhebinde sünnetler ikişer rek’ât kılınmakta. Bu durumda Hanefî bir imama ittibâ edilir mi?” İmamın dört mezhepten birisine göre ame...
Kaza namazı olanın, teravih namazı kılması
3.187
Kazâ namazı borcu olan birisi teravih namazı kılmalı mıdır? Cemaatle kılarsa, farz namaza niyet edebilir mi? 1- Kazâ namazı borcu olan, Ramazan gecelerinde ayrıca teravih namazı kılmayıp, evinde ka...
Namazda takke kullanmak
2.201
Mehmet Bey: “Takkesiz namazın daha makbul olduğu söyleniyor. Doğru mudur?” Muhammed İbnu  Rükane, babasından (ra) naklediyor: “Resulullah (asm) buyurdular ki: “Bizimle müşrikler arasındaki fark, ka...
Kazası Olan Nafile Kılmalı mı?
640
Istanbul/Eyüp’ten Muammer Baturay: “Namaza geç başladım, mümkün olduğu kadar kaza namazı kılıyorum. Nafile namazları da kılmam gerekli mi?”   Kaza namazları zimmetimizde bulunan ve kılmaya bo...
Otobüste namaz
642
İsmi mahfuz okuyucumuz: “Otobüs kaptanı izin vermiyorsa, farz namaz otobüste kılınır mı? Aracın bizim kontrolümüzde ve hükmümüzde olmaması namazı otobüste kılmak için bir özür teşkil eder mi?” TEDBİR...
Sütrenin anlamı, hükmü ve dikkat edilecek hususlar
8.040
Abdurrahman Genzileli: “Namazda önüne sütre koymanın hükmü nedir? Sütresiz namaz kılınırsa sahih olur mu? Cami halılarındaki ayak basma çizgisi sütre yerine geçer mi?” SÜTRENİN ANLAMI Sütre, Arapça ...
Yolculukta Bir Namaz Çözümü
507
Nur Hanım: “Şâfiî Mezhebinde namaz bazı durumlarda tehir ya da takdim ediliyor. Hanefîler, Şâfiîleri nasıl taklit edebilir? Genelde yolculuklarda, namazın geçmemesi için Şâfiîleri takliden bunu yapabi...
Mezhepler ve namazda kıraat
2.637
Abdullah Bey: “Ben Hanefî mezhebine mensubum. Fakat farz namazlarda Şâfiî’ye ittibâen imamın arkasında Fâtihâyı okuyorum. Bunun bir mahzuru veya fazileti var mı?”   Cenâb-ı Hakkın emirleri ...
Namazın rükünlerinde doğruluk: Tâdil-i erkân
637
Amasya’dan okuyucumuz: “Namazda tadil-i erkân ne demektir? Namaz için önem derecesi nedir?” NAMAZIN RÜKÜNLERİ FARZDIR Namazın altısı namaz dışında, altısı da namaz içinde olmak üzere on iki farzı bu...
Vasiyetinizi yaptınız mı?
574
Sarı rumuzlu okuyucumuz: “ İslâm’da vasiyetin hükmü nedir? Müslüman’ın vasiyet hususunda ne yapması gerekir? Maide Sûresinin 106, 107 ve 108. âyetlerini açıklar mısınız?”   Peygamber Efend...
Namazda kulun huzur makamı neresidir?
334
Fatma Zehra Hanım: “23. Söz’ün 5. Nüktesinde geçen ahsen-i takvim sırrını ibadetlerle birleştirerek açar mısınız?”   AHSEN-İ TAKVİM SIRRI Yirmi Üçüncü Söz’ün Beşinci Nüktesi Fatiha Sûr...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir