Gayretullah’a dokunmadan

Bir Cezaevinden A. K. rumuzlu okuyucumuz: 1- İşrak namazı nedir? Vakti ne zamandır? Fazileti nedir? 2- Evvabin namazının fazileti nedir? Altı rekâta sünnet dâhil midir? 3- Namazda âyetten başka bir âyete geçilse -unutarak atlama yapılsa- namazın durumu nedir? 4- Kaza namazı nasıl eda edilmeli? Kaza namazı kılınmayacak vakit var mıdır? 5- Namazdaki sessiz zikirleri dışarıdan duyulacak ölçüde güçlü fısıltı ile söylemek, namazda belirgin sesler çıkarmak namazın sıhhatine zarar verir mi? 6- Günlük hangi zikirlerin yapılması tavsiye edilir? 7- Öğle ve yatsı namazlarının müekket sünnetini 2+2 dört rekât olarak kılmanın hükmü ve fazileti nedir? 8- Yaklaşık bir aydır oruç tutuyoruz. Bunu 61’e tamamlamak istiyoruz. Ama bu bir borca binaen değil. Bunun fazileti var mıdır?

 

KENDİMİZE DÖNELİM

Öncelikle cezaevinde hükümlü değil, dokuz on aydır tutuklu bulunan değerli insanların, bir an önce adil yargılanma ile mağduriyetlerinin derhal giderilmesini dilerim. Rabbim zulme maruz kalmaktan dostumuzu değil, düşmanımızı da muhafaza eylesin. Âmin.

Savcı ve hâkimlerin de zulme uğratmaktan, adaletin tecellisini geciktirmekten ve mazlûmun arş’a çıkan ahına mahal olmaktan korunmalarını dilerim.

Cennet ülkemizin, bir an önce OHAL döneminden normalleşme sürecine geçmesini temenni ederim. Suç bulamadığınız insanların, ‘falan kesime yakındır’ diye suçlu ilân edilmesi garabetine derhal bir son verilmesi lâzım. “Hiçbir kimse başkasının günahıyla suçlu ilân edilemez.”1 Âyeti adalet edenlere de, devlet edenlere de, taraf olanlara da, dost olanlara da, düşman olanlara da yeter. Adalet herkese yeter! Ama varsa tabiîki.

Gayretullah’a dokunmadan kendimize bir dönmemiz lâzım. Gayretullah’a bir dokunursa bundan etkilenmeyen kimse kalmaz!

İŞRAK NAMAZI

Güneş bir-iki mızrak boyu yükseldikten sonra iki rekât olarak kılınan bir nafile namazdır.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Bir kimse sabah namazından sonra oturup güneş doğuncaya kadar zikir ile meşgul olsa, güneş doğunca da iki rekât (İşrak) namaz kılsa, bir nafile hac ve umre sevabına nail olur.”2

EVVABİN NAMAZI

Evvabin, Allah’a sığınıp çokça tövbe eden kimselere denir. Evvabin namazı akşam namazının farzı ve iki rekât sünneti kılındıktan sonra iki ile altı rekât arasında kılınan nafile bir namazdır. Altı rekât tek bir selâmla kılınabileceği gibi, iki rekâtta bir selâm verilerek de kılınabilir.

Peygamber Efendimiz (asm) buyurmuştur ki: “Her kim akşam namazından sonra altı rekât namaz kılarsa denizin köpükleri kadar da olsa Allah onun günahlarını bağışlar.”3

Namazda zamm-ı sûre okurken sehven başka bir âyete geçilse, okumaya devam edilir. Bu durum namazı bozmaz. Namazın sonunda sehiv secdesi yapılır.

KAZA NAMAZI

Hanefilere göre kerahet vakitlerinde kaza namazı kılınmaz. Şafiilere göre ise kaza namazı kılınmayacak vakit yoktur. Kerahet vakitlerinde de kaza namazı kılınır.

Kişi kaza namazı için kendi durumuna göre, günlük, yorulmayacak bir program yapsa ve birkaç yıllık bir süre içinde bitirmeyi planlasa, bu ona inşallah rahmet olur. Böyle bir planla kaza kılmaya başlayan birisi, namazı bırakmamak şartıyla, ölüm gelse, inşallah affedilmiş olarak Allah’a kavuşur.

NAMAZDA GÜÇLÜ FISILTI

Namazda duâlar ve zikirler güçlü fısıltılı okunsa namaz bozulmaz. Fakat yanında namaz kılan diğer kişiyi rahatsız etmemek iyidir.

Namazda ah of gibi bir kelimelik sözler namazı bozar. Namazda esnemek, geğirmek ve derin nefes almak kasıtlı olursa mekruhtur, fakat namazı bozmaz.

GÜNLÜK ZİKİRLER VE ORUÇLAR

Başta namaz ve namaz tesbihatı olmak şartıyla Kur’ân, Cevşen, tahmidiye, sekine, tazarru ve niyaz gibi muhtelif duâ ve münacatlardan serbest biçimde okunabilir. Günlük zikirlerin az, ama devamlı olanı makbuldür.

Öğle ve yatsı namazlarının iki rekât son sünnetlerini dörde tamamlamak müstehaptır. Bu durumda iki rekâtta bir selâm verilebileceği gibi, tek selâmla da kılınabilir. Tek selâmla kılınacaksa yatsı namazının ilk sünneti gibi kılınır.

Peygamber Efendimiz (asm) en faziletli nafile oruç olarak Davud (as) orucunu tavsiye etmiştir. Davud orucu bir gün arayla oruç tutmaktır. Davud orucu, peş peşe nafile oruç tutmaktan daha faziletlidir.

Dipnotlar:
1- Fatır Sûresi: 18; Necm Sûresi: 38; İsra Sûresi: 15.
2- İhyâ, I. 336. 3- Taberani.

 

image_pdfimage_print

KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Kur’ân’da zikre çağrı
495
Kahramanmaraş’tan Mevlüt Arslan: “Araf Sûresi 205’te Allah’a sessizce zikirden bahsediyor. Peki, cehrî zikir yapan tarikler bu emri nerede buluyorlar?” NEFSİN BAŞINI KIRAN ZİKİR MECLİSLERİ Gizli ya ...
İmamın farklı mezhepten olması
864
Ahmet Bey: “Hanefî imama tâbi bir Şâfîin, sabah namazında kunut duası okumadığı için sehiv secdesi yapması gerekir mi?”   Sabah namazında ve ramazanın son yarısında vitir namazlarında kunut dua...
Fatiha Sûresi üzerine
1.239
Celal Sağır: “Fatiha Suresinin mânâsı ve önemi üzerinde durur musunuz? Fatiha suresini her namazda neden okuyoruz? Ölülerimize karşı neden okuyoruz? Her duâdan sonra neden ‘El-Fatiha!’ deniyor ve biz ...
Kurban adağı
768
“İki kurban adağımız var. Birisini para olarak verebilir miyiz?”   Adaklarımızda, adak konusu yaptığımız ibadetlere sadık kalmalıyız. Cenâb-ı Hak, “Adaklarını yerine getirsinler”1 buyurmuş...
Namazda kulun huzur makamı neresidir?
249
Fatma Zehra Hanım: “23. Söz’ün 5. Nüktesinde geçen ahsen-i takvim sırrını ibadetlerle birleştirerek açar mısınız?”   AHSEN-İ TAKVİM SIRRI Yirmi Üçüncü Söz’ün Beşinci Nüktesi Fatiha Sûr...
Günahların bağışlanması ve duâların kabulü
1.964
“Peygamber Efendimiz (asm), ‘Kim Ramazan ayını Allah’tan sevap umarak tutarsa geçmiş günahları affolur” buyuruyor. Böyle müjdeler başka amellerde de var. Meselâ Ramazan gecelerinde namaz kılanın veya ...
İnsanın kaç türlü ibadeti vardır?
467
Fatmanur Hanım: “23. Söz’deki 5. Nükteyi açıklar mısınız? İnsanın kaç türlü ibadeti vardır?”   AHSEN-İ TAKVİMDE YARATILMAK İnsan, diğer mahlûkata nispetle en güzel şekilde yaratılmıştır. Ç...
Kur´ân dinlerken zikir çekmek
6.822
İzmir’den bayan okuyucumuz: “Kur’ân’ı dinlerken tesbih ve zikirde bulunmanın sakıncası var mıdır?” Kur’ân Allah kelâmıdır. Allah kelâmını okumak da, dinlemek de, üzerinde çalışmak da, ilmini yapmak d...
Cemaate uyan kadın imama haber vermeli mi?
633
Malatya’dan Emine Özbey: “Camide kadın cemaate uyduğu zaman, imama haber vermeli mi? Yani imamın kadın cemaat için de niyet etmesini sağlamak için.” İmamlar kadın cemaatin de olabileceğini varsayar...
Vakti girmiş ibâdeti ihmal etmeyelim!
455
“Hangi ibâdetlerin kazâsı yapılır? Zekâtın kazâsı olur mu? Mallarımızın bir vesile ile elimizden çıkması, zenginlik anında veremediğimiz zekâtlarımız yerine zekât sayılır mı? Yoksa kendi isteğimizle v...
Kazası Olan Nafile Kılmalı mı?
587
Istanbul/Eyüp’ten Muammer Baturay: “Namaza geç başladım, mümkün olduğu kadar kaza namazı kılıyorum. Nafile namazları da kılmam gerekli mi?”   Kaza namazları zimmetimizde bulunan ve kılmaya bo...
Âdetlilik hali
668
“Âdetliyken hangi dualar okunur? Hangisi okunmaz? Buna namaz duası dahil midir? Bu halde kabir ziyaret edilir mi? İlmihalde usulüne uygun deniliyor. Bu konuyu biraz açar mısınız? Âdetliyken namaz dua...
Dini hükümlerdeki yaş sınırı
7.188
Ersan Bey: “Kız ve erkek çocuklarımızın namaza ve tesettür hükümlerini uygulamaya başlamalarının belli bir yaş sınırı var mıdır?”   Öğrenme, çocuk zararı faydadan ayırmaya başladıktan sonr...
Namaz için yardımlaşmalı
666
İstanbul’dan okuyucumuz: “Aynı evde kaldığım namaz kılan ve uyanmakta zorlanan birisini sabah namazına kaldırmayınca vebali var mıdır? Kaldırmak üzerime borç mudur?” NAMAZ İÇİN YARDIMLAŞMALI Beş v...
Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hû’ demenin hükmü ve fazi...
20.634
Almanya’dan okuyucumuz: “Namaz sonrasında ‘Estağfirullah ellezî lâ ilâhe illâ hû’ demenin hükmü ve fazileti nedir?”   Namaz sonrasında duâ etmek sünnettir. Peygamber Efendimiz (asm) namazd...
Bu makale size yardımcı oldu mu? Evet Hayır

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir