Murat Damla ve arkadaşları: “Cinler, şeytanlar niçin yaratılmıştır? Bunlar insanlara zarar verirler mi? Nasıl korunacağız? Allah bunları niçin yaratmıştır? Ufolar ve uzaylılar var mıdır?”

Cenâb-ı Hak Hâlık’tır, Yaratıcıdır. Bizim de Yaratıcımız, cinlerin de Yaratıcıları, şeytanların da ve sâir bütün varlıkların da Yaratıcıları Cenâb-ı Hak’tır.

buy ambien online no prescription

Cenâb-ı Hak bizi, Kendisini tanıyalım, îmân ve ibâdet edelim diye yarattı. Biz Allah’ı tanırsak, îmânımızı tahkîkî yaparsak ve Allah’a sığınırsak ne kötü cinler, ne de şeytanlar Allah’ın izniyle bize zarar veremezler. Biz Allah’a sığınmaya devam ettiğimiz sürece kötü ve şerli mahlûklardan inşallah zarar görmeyiz.

buy alprazolam online without prescription

Hattâ şerli mahlûklara ve şeytanlara, bizi her kötülüğe sevk edişinde red cevabı verir ve Allah’ın emrini ve rızâsını istediğimizi hareketlerimizle gösterirsek, Allah katında sevaplarımız artar. Yani şeytanı her reddedişimiz bizi Allah katında yükseltir. Hattâ bir bakıma, şeytanın varlığı bizim yükselişimizi sağlaması açısından, bizim için bir kamçı hükmündedir.

diazepam online without prescription

Ufolar ve uzaylılar, uydurulan hayâletlerden ibârettir. Fakat uzayda sayısız şuur ehli olarak meleklerin bulunduğuna îmân ediyoruz.


buy soma online without prescriptionbuy adipex online valium for sale buy ativan without prescription buy tramadol online buy klonopin no prescription buy zolpidem online xanax online no prescription provigil for sale ultram online no prescription buy phentermine online