Murat Damla ve arkadaşları: “Cinler, şeytanlar niçin yaratılmıştır? Bunlar insanlara zarar verirler mi? Nasıl korunacağız? Allah bunları niçin yaratmıştır? Ufolar ve uzaylılar var mıdır?”

Cenâb-ı Hak Hâlık’tır, Yaratıcıdır. Bizim de Yaratıcımız, cinlerin de Yaratıcıları, şeytanların da ve sâir bütün varlıkların da Yaratıcıları Cenâb-ı Hak’tır.

Cenâb-ı Hak bizi, Kendisini tanıyalım, îmân ve ibâdet edelim diye yarattı. Biz Allah’ı tanırsak, îmânımızı tahkîkî yaparsak ve Allah’a sığınırsak ne kötü cinler, ne de şeytanlar Allah’ın izniyle bize zarar veremezler. Biz Allah’a sığınmaya devam ettiğimiz sürece kötü ve şerli mahlûklardan inşallah zarar görmeyiz.

Hattâ şerli mahlûklara ve şeytanlara, bizi her kötülüğe sevk edişinde red cevabı verir ve Allah’ın emrini ve rızâsını istediğimizi hareketlerimizle gösterirsek, Allah katında sevaplarımız artar. Yani şeytanı her reddedişimiz bizi Allah katında yükseltir. Hattâ bir bakıma, şeytanın varlığı bizim yükselişimizi sağlaması açısından, bizim için bir kamçı hükmündedir.

Ufolar ve uzaylılar, uydurulan hayâletlerden ibârettir. Fakat uzayda sayısız şuur ehli olarak meleklerin bulunduğuna îmân ediyoruz.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Türbe ziyareti adabı
345
Ünal Bey: “Türbe ziyaretinin adabı nedir? Türbelerden dilek, şefaat ve şifâ dilenir mi?” (daha&helliip;)
Büyü yapmanın hükmü
55
Bahadır Beyin ve ‘önemli değil’ rumuzuyla soran okuyucumuzun sorusu: “Dinimizde büyü yapmak ve yaptırmak yasaklanmıştır, biliyorum. Fakat kendisi üzerine büyü yapılmış bir kimsenin bu büyüyü üzerinden...
Ferid makamı ve Risale-i Nur
28
Salih Sütçüoğlu: “Ferid makamı nedir? Nasıl bir makamdır? Risale-i Nur’un şahs-ı manevisinin Ferid makamına mazhar oluşu ne demektir?” (daha&helliip;)
İsm-i Cevâd’ın ihsan ve iktisat sırları
70
SLM rumuzlu okuyucumuz: “Risale-i Nur’da Cevad ismini açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Hakta ve doğrulukta üslûp
66
Tahkik rumuzlu okuyucumuz: “‘Her söylediğin doğru olsun; fakat her doğruyu her yerde söylemek senin hakkın değil.’ sözünü açıklar mısınız? Âmirlerinden doğru olmayan bir takım emirler alan yetki sahib...
Hudus delili
39
Ankara’dan Hüseyin Avni Yıldız: “İmkân ve hudus delillerini anlatır mısınız?” (daha&helliip;)
Kaza namazı
25
İstanbul’dan okuyucumuz: “Vakit namazlarından önce kaza namazı kılınır mı?” (daha&helliip;)
Kur´ân´da kıyamet sahnesi
258
İsveç’ten okuyucumuz: “Kıyamet nasıl kopacak? Koptuğu zaman ve hemen sonrasında neler olacaktır?” (daha&helliip;)
Hizbû´l-Kur´ân üzerine
48
A. Şahin Bey: Hizbü’l-Kur’ân nedir? Kur’ân yerine hatmi yapılır mı? Bazı faziletli sûreleri daha mı fazla okumalıyız? Bunun hikmeti nedir?” (daha&helliip;)
Kul hakkının telâfisi
41
Selin Şanlı: “Kul hakkına giren günahlar nelerdir? Helâlleşme kişiyi daha çok günaha sokacaksa, fitneye, kavgalara sebep olacaksa nasıl yapılmalıdır? Bundan kurtulmanın yolu yok mu? Vicdanen her gün ö...