Murat Damla ve arkadaşları: “Cinler, şeytanlar niçin yaratılmıştır? Bunlar insanlara zarar verirler mi? Nasıl korunacağız? Allah bunları niçin yaratmıştır? Ufolar ve uzaylılar var mıdır?”

Cenâb-ı Hak Hâlık’tır, Yaratıcıdır. Bizim de Yaratıcımız, cinlerin de Yaratıcıları, şeytanların da ve sâir bütün varlıkların da Yaratıcıları Cenâb-ı Hak’tır.

Cenâb-ı Hak bizi, Kendisini tanıyalım, îmân ve ibâdet edelim diye yarattı. Biz Allah’ı tanırsak, îmânımızı tahkîkî yaparsak ve Allah’a sığınırsak ne kötü cinler, ne de şeytanlar Allah’ın izniyle bize zarar veremezler. Biz Allah’a sığınmaya devam ettiğimiz sürece kötü ve şerli mahlûklardan inşallah zarar görmeyiz.

Hattâ şerli mahlûklara ve şeytanlara, bizi her kötülüğe sevk edişinde red cevabı verir ve Allah’ın emrini ve rızâsını istediğimizi hareketlerimizle gösterirsek, Allah katında sevaplarımız artar. Yani şeytanı her reddedişimiz bizi Allah katında yükseltir. Hattâ bir bakıma, şeytanın varlığı bizim yükselişimizi sağlaması açısından, bizim için bir kamçı hükmündedir.

Ufolar ve uzaylılar, uydurulan hayâletlerden ibârettir. Fakat uzayda sayısız şuur ehli olarak meleklerin bulunduğuna îmân ediyoruz.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Meşveret prensipleri
78
Isparta’dan Abdullah Tola: “Sağlıklı bir meşveret için takip edilmesi gereken önemli ilkeler nelerdir?İzmir’den Seyfettin Öner: “Meşveret kararlarına uymamak uhrevî mesuliyet getirir mi?” (daha&hel...
Zekâtlarımız ve himmetlerimiz
133
Sri Lanka’dan Fatma Kıran: “Yapmış olduğumuz himmetler zekât yerine geçer mi? Zekât yerine geçmesi için niyet şart mı? Bir başka deyişle zekâta niyet etmeden vermiş olduğumuz himmetler (din ve iman hi...
İnfak: En kârlı ticaret
405
NFK rumuzlu okuyucumuz: “İnfak nedir? İnfakın İslâmiyet’teki yeri nedir? Maun Sûresi’nde geçen infak yapmayanın dîni yalanlamış olması ne demektir?” (daha&helliip;)
Risale-i Nur´da geçen “Bekayı feda etmek” nasıl ...
207
HTurnali rumuzuyla soran okuyucumuz: “4. Şuâ’da Birinci Mertebe-i Hasbiye’de: ‘..ki hayatımı ve bekamı maalmemnuniye onların (bütün dostlarımın) saadetleri için feda ediyorum’ deniyor. Bekayı feda etm...
Kıyamet alâmetleri nelerdir?
200
Ümit Bey: “Kıyamet nedir? Alâmetleri nelerdir?” (daha&helliip;)
Bu gece Mirâç Gecesi
78
  Recep ayının son günlerindeyiz. Yirmi altı gündür üç ayların ilk merdivenindeyiz. Bizi karşılayan bu gece Mirâç gecesi. (daha&helliip;)
Cuma’da kabul saati
928
“Kabul” rumuzlu okuyucumuz: “Cuma günleri dualar hangi saatte daha çok kabul edilir?” (daha&helliip;)
Tefekkür nasıl dipsiz deniz olur?
191
İstanbul’dan okuyucumuz: “Mesnevî-i Nûriye’deki şu cümleleri izah eder misiniz: 1- ‘Sen bazı vecihlerden fenaya gittiğin zaman Hâlık-ı Rahman-ı Rahim’in ilminde, meşhudunda, malumunda baki kalmaklığın...
Ehl-i Kitap necat mıdır?
130
Muharrem OKUR: “Peygamber Efendimiz (asm) son peygamber olduğuna nazaran; ondan sonraki safiyane inanan ehl-i kitaptan ehl-i necat var mıdır?” (daha&helliip;)
Hoş geldin ya Resulallah!
87
Hoş geldin Ya Resulallah; aramıza, evimize, gönlümüze hoş geldin. Dünyamıza, çağımıza, bağımıza hoş geldin! (daha&helliip;)