Murat Damla ve arkadaşları: “Cinler, şeytanlar niçin yaratılmıştır? Bunlar insanlara zarar verirler mi? Nasıl korunacağız? Allah bunları niçin yaratmıştır? Ufolar ve uzaylılar var mıdır?”

Cenâb-ı Hak Hâlık’tır, Yaratıcıdır. Bizim de Yaratıcımız, cinlerin de Yaratıcıları, şeytanların da ve sâir bütün varlıkların da Yaratıcıları Cenâb-ı Hak’tır.

Cenâb-ı Hak bizi, Kendisini tanıyalım, îmân ve ibâdet edelim diye yarattı. Biz Allah’ı tanırsak, îmânımızı tahkîkî yaparsak ve Allah’a sığınırsak ne kötü cinler, ne de şeytanlar Allah’ın izniyle bize zarar veremezler. Biz Allah’a sığınmaya devam ettiğimiz sürece kötü ve şerli mahlûklardan inşallah zarar görmeyiz.

Hattâ şerli mahlûklara ve şeytanlara, bizi her kötülüğe sevk edişinde red cevabı verir ve Allah’ın emrini ve rızâsını istediğimizi hareketlerimizle gösterirsek, Allah katında sevaplarımız artar. Yani şeytanı her reddedişimiz bizi Allah katında yükseltir. Hattâ bir bakıma, şeytanın varlığı bizim yükselişimizi sağlaması açısından, bizim için bir kamçı hükmündedir.

Ufolar ve uzaylılar, uydurulan hayâletlerden ibârettir. Fakat uzayda sayısız şuur ehli olarak meleklerin bulunduğuna îmân ediyoruz.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Peygamberlerle berâber olmayı netice veren ticâretin şartlar...
64
Manisa’dan Atilla Böyür: “Peygamberlerle ve şehidlerle berâber olmayı netice veren ticâretin şartları ve incelikleri nelerdir?” (daha&helliip;)
Beklenen Bir Asır Sonra Gelecek O Zat
32
  Hilmi Bey: “Tarihçe-i hayatta ‘beklenen bir asır sonra gelecek o zat ....’ diye bir ifade geçiyor. Bu ne anlama geliyor? (daha&helliip;)
Hakkı tavsiyede ölçü
18
“Muhtelif” rumuzlu okuyucumuz: “Yeni bir arkadaşı derse davet ederken ölçü ne olacak? Meselâ kendisinde bir isteksizlik (korku, ilgisizlik...vs. gibi) hissediyorsak, davetlerde ne derece ısrarlı olmal...
Hazret-i Ali’nin (ra) asrımıza tebessümü
20
  Halis Bey: “Risâle-i Nur hizmetinde Gavs-ı Azam Abdulkâdir Geylânî Hazretlerinin (ks) ve Hazret-i Ali’nin (ra) tasarrufları ve yakın alâkaları var mıdır? Varsa bu hangi özellikten dolayıdır?” (da...
Hakka ve hayra hicret
36
Sebep ve sonuçları itibariyle hicreti anlatır mısınız?” (daha&helliip;)
Celâl ve cemal aynasında
30
Tire’den Ünal Ziylan: “İşaratü’l-i’caz’ın 33. sayfasında Allah’ın esması celâli ve cemali boyutta ele alınmış. Ve, “her bir âlemde emir ve nehiy, sevap ve azap; terğib ve terhib, tesbih ve tahmid, hav...
Türkiye, Bediüzzaman’ı anmaya ve anlamaya koşuyor
47
BU GÜN 23 MART. Bu gün, Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin dar-ı bekaya irtihalinin 55. sene-i devriyesi. Bu vesileyle ülkemizde Bediüzzaman Haftası da başlamış bulunuyor. (daha&helliip;)...
Mutlak doğrular toplamının adı: Şeriat
19
Ömer Yatçı: “Şeriat nedir? Şeriatı nasıl anlamalıyız?” (daha&helliip;)
Kevser Havuzunun dünyadaki bedeli
65
Sabri Bey: “İhlâs Risalesi’nde geçen havuz, buz parçası, Kevser-i Kur’ânî, şahsiyet ve enaniyet kavramlarını ayrı ayrı açıklarsanız memnun olurum.” (daha&helliip;)
Fâiz ve azap
38
Mustafa Bey: “Bir Müslüman faiz yerse ebediyen cehennemde mi kalır, yoksa cehennemde cezasını çektikten sonra tekrar cennete girer mi? Kur’ân-ı Kerim’de faiz yiyenler ebediyen cehennemliktir diye geçi...