KKTC’den okuyucumuz: “Baba oğula emânet para verse, oğul da onu harcasa ve geriye ödemese ne olur? Baba ile evlât arasındaki parasal ilişkiler ve hukuk nasıl cereyan etmelidir?”

Baba ile evlât arasında hem kişisel haklar, hem de atalık ve evlâtlık hukûku ön plândadır. Rüşt çağına kadar baba evlâdına bakmakla yükümlüdür. Bu dönemde baba; oğlu için olsun, kızı için olsun geleceğe dönük adımlar atar ve çocuklarının okumalarında, iş kurmalarında, evlenmelerinde ve sâir hayatî problemlerinin çözümünde yardımcı olur.

Baba ocağından ayrıldıktan ve işini kurduktan sonra evlât anne ve babasına karşı saygısını ve ilgisini, anne ve baba da evlâdına karşı şefkatini ve yakınlığını karşılıklı olarak eksik etmezler. Fakat bu özel saygı, hususî nezâket, ayrıcalıklı hürmet ve sıcak şefkat aralarında kişisel hukukun yok olması veya görmezden gelinmesi mânâsına şüphesiz gelmez. Anne-baba ve çocukların birbirlerine karşı maddî ilişkiler bakımından konumları başka insanlardan farksızdır. Evlât babadan borç para aldığında, zamanı gelince onu geriye ödemelidir. Ödemediğinde kul hakkı söz konusu olur. Baba hakkını helâl etmediğinde bu evlâda sorulur. İleride babanın malının oğula mîras yoluyla geçecek olması, evlâdın babasının malını önceden çarçur etmesini gerektirmez. Çünkü kardeşlerinin hakkını yok sayamaz.

Ancak evlât annesine veya babasına hayatın her döneminde elinden geldiğince bakmakla, sorunlarıyla ilgilenmekle ve ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Bunun karşılığında anneden veya babadan her hangi bir bedel almaz.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

İçimizdeki çetin mürşid: Vicdan!
90
  Ferhat Bey: “Mesnevî-i Nuriye’de Zühre bahsinin 1. Notası’nda geçen şöyle bir cümle var: ‘Senin lâtifelerin içinde öyle bir lâtife var ki, ebedden ve Ebedî Zattan başkasına razı olamaz. …O şey ise, ...
İman, artan ve eksilen bir değerdir
103
Kütahya’dan Esma Tayran: “Üniversitede hocamla tartıştım. İmanın artıp azalmasını savunmak küfre götürür diyor. Ben Risalelerden anlatmaya çalıştım, ama ikna olmuş gözükmüyor. Bu konuda ne söylenebili...
Oruç borçları
74
A. K. Ruımuzlu okuyucumuz: “Çok oruç borçlarım var. Tutmaya gücüm yetmiyor. Peş peşe 3-4 gün ancak tutabiliyorum, daha sonra devam ettiremiyorum. Ramazan’da bile zorlanıyorum; titriyorum. Oruç borcumu...
İtikâf günlerine yaklaşıyoruz
43
"İtikâf nedir? Hükmü nedir? Şartları nelerdir? Bir kimse, kendi evinde itikâfa girebilir mi?" (daha&helliip;)
İsrailoğullarının vahiyle imtihanı
54
Nurettin Tokdemir: “Sözler s. 366’da geçen, İsrailoğullarının oğullarını kesip kadın ve kızlarını hayatta bırakan hangi Firavun’dur? Burada tefsiri yapılan İsra 4. âyette İsrailoğullarının iki kere fe...
Namaz konusunda hassas olalim
42
Tuncay Aksaç: “Eşim namaza niyetlenirken çok zorlanıyor, çok istemesine rağmen namazını çok zaman kılamıyor. Kur’ân okurken sıkıntı yaşıyor.” (daha&helliip;)
Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?
107
Mustafa Kaya: “ ‘Allah kaldıramayacağı taşı yaratabilir mi?’ Diyen birisine nasıl cevap verebiliriz?” (daha&helliip;)
Kur’ân’da Her Şey Vahiy Ürünüdür
68
İstanbul/Pendik’ten Nihan Ürün: “Kur’ân neden âyetlerin iniş sırasına uygun olarak yazılmamıştır? Bunu merak ediyorum.” (daha&helliip;)
En büyük baht: Mülkün malikini tanımak
96
 Afyon’dan Ahmet Özbabalık: “Malik ismini açıklayarak, Malik-Mülk ilişkisini ayrı ayrı izah eder misiniz?” (daha&helliip;)
Allah´ın fazlına tâlip olurken
37
Hasan Bey: “Küçük Sözler’de sağ yolun yolcularından onda dokuzunun îmanlı gideceği beyan ediliyor. Onda birinin açıkta bırakılmasının hikmeti ne olabilir?” (daha&helliip;)