KKTC’den okuyucumuz: “Baba oğula emânet para verse, oğul da onu harcasa ve geriye ödemese ne olur? Baba ile evlât arasındaki parasal ilişkiler ve hukuk nasıl cereyan etmelidir?”

Baba ile evlât arasında hem kişisel haklar, hem de atalık ve evlâtlık hukûku ön plândadır. Rüşt çağına kadar baba evlâdına bakmakla yükümlüdür. Bu dönemde baba; oğlu için olsun, kızı için olsun geleceğe dönük adımlar atar ve çocuklarının okumalarında, iş kurmalarında, evlenmelerinde ve sâir hayatî problemlerinin çözümünde yardımcı olur.

Baba ocağından ayrıldıktan ve işini kurduktan sonra evlât anne ve babasına karşı saygısını ve ilgisini, anne ve baba da evlâdına karşı şefkatini ve yakınlığını karşılıklı olarak eksik etmezler. Fakat bu özel saygı, hususî nezâket, ayrıcalıklı hürmet ve sıcak şefkat aralarında kişisel hukukun yok olması veya görmezden gelinmesi mânâsına şüphesiz gelmez. Anne-baba ve çocukların birbirlerine karşı maddî ilişkiler bakımından konumları başka insanlardan farksızdır. Evlât babadan borç para aldığında, zamanı gelince onu geriye ödemelidir. Ödemediğinde kul hakkı söz konusu olur. Baba hakkını helâl etmediğinde bu evlâda sorulur. İleride babanın malının oğula mîras yoluyla geçecek olması, evlâdın babasının malını önceden çarçur etmesini gerektirmez. Çünkü kardeşlerinin hakkını yok sayamaz.

Ancak evlât annesine veya babasına hayatın her döneminde elinden geldiğince bakmakla, sorunlarıyla ilgilenmekle ve ihtiyaçlarını karşılamakla mükelleftir. Bunun karşılığında anneden veya babadan her hangi bir bedel almaz.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Resimde ve müzikte ölçü
66
İstanbul’dan S.V. rumuzlu okuyucumuz: “Hangi resimleri yapmak ve asmak câizdir? Hangi tür müzikleri dinlemek câizdir? Şarkı, türkü ve ilâhî söylemenin ve dinlemenin hükmü nedir?” (daha&helliip;)...
Peygamber mu´cizeleri
53
Kars’tan Mustafa Gürsoy’un sorusu: “Aklı aciz bırakan Peygamber mu’cizeleri, teklif sırrına uygun düşer mi? Yani mu’cizeyi gören insanlar inanmak zorunda kalmazlar mı? Kur’ân-ı Kerim Hazret-i Muhammed...
Rahmete muhtacız
62
Ünal Bey: “Yağmura şidetli ihtiyacımız var, âfetten de korkuyoruz. Birçok yerde yağmur duâsının zamanı. Yağmur duâsı yaparken eller ne yönde çevrilmeli ve bunun hikmetleri nelerdir?” (daha&helliip;)...
Umre yolculugu
69
Kastamonu/Ahsen’den Mevlüt Çetin: “Benim ablamın kızı umre için gidecek. Yaşı on beş. Yanında birisi olması gerekir mi? Ablamın kocası vefat ettiğinden (yani umreye gidecek kızın öz babası) üvey babas...
İmanda doğru olmak
75
Adana’dan okuyucumuz: “İman ile hayatımız nasıl bütünlük kazanacak? Kabre imanla girmeyi nasıl sağlayabiliriz?” (daha&helliip;)
Kerahet vakitleri ve Sehiv Secdesi
590
Bedri Topal: “1- Kerahet vakitleri ne zamandır? Kaza namazları kerahet vakitlerinde kılınır mı? 2- Namazda hep unutuyorum. Sürekli sehiv secdesi yapıyorum. Bana da tuhaf geliyor. Ne yapmam lâzım? Arka...
Namazı cemaatle kılmak kâinatın ritmine uymaktır
91
Trabzon’dan Cemil Er: “Namazı camide cemaatle kılmanın önemi üzerinde durur musunuz?” (daha&helliip;)
Göklerin ve yerin şuurlu sakinleri
135
Hasan Hüseyin Bey: “Risale-i Nur’da geçen zîşuur kelimesi kimleri kapsıyor? İnsandan başka zîşuur var mıdır?” (daha&helliip;)
Toprak ürünlerinde öşrü unutmayalım
235
Buğday üreticisi ismi mahfuz bir okuyucumuz: “Yirmi ton buğday kaldırdık. Yağmur suyu ile sulanıyordu. Gübre, ilâç, işçilik ve sair için dokuz milyar masrafımız oldu. Satıldı, on dört milyar alındı. Ö...
Kur’ân-ı Kerim’i okuma âdâbı
68
İstanbul’dan bir okuyucumuz: “Kur’ân-ı Kerim’i okuma âdâbı nasıldır?” (daha&helliip;)