“Aşılama ile doğum helâl midir, haram mıdır?”

Kadının, tıbbî bir müdâhale ile, kendi eşinin menisinin tüplerle kendisine taşınması sûretiyle çocuk sahibi olmasında bir sakınca yoktur. Ancak evli olmayan kimseler arasında aynı muâmelenin yapılması câiz değildir. Bu işlemin meşrû olması için, çiftler arasında nikah bağının olması şarttır.