Kazanç peşinde iken ölmek

Helal rumuzlu okuyucumuz: “Mal uğrunda ölmek kişiye bir manevî mertebe mi kazandırır, yoksa günah mı kazandırır?” Mal Uğrunda Öldürülen Şehittir Hak edilmiş bir mal ile, hak edilmemiş bir mal arasında şüphesiz fark vardır. “İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır.”1 Âyetinden anlıyoruz ki, insanın meşrû bir işte, işin hakkını vererek çalışmasından

Devamı

Önemli bir zenginlik kaynağı: İktisat

Nuray Hanım: “İktisat nedir? İktisat etmek neden güzeldir?”   Sözlükte tutumlu olma, tasarruf, biriktirme, arttırma, aşırılıklardan uzak durma, orta yolda olma, itidal üzere olma, uygun davranış ve hareket, ekonomik davranma mânâlarına gelen iktisat, dînimizin önemle üzerinde durduğu ve teşvik ettiği bir güzel davranış biçimidir, bir ahlâkî ve ekonomik güzelliktir. İktisat

Devamı

Meşrû eğlence var mıdır?

Feyzânur Hanım: “Eğlenceli kına gecesi yapmak istiyoruz. Şer’an, müzikle eğlencenin ölçüsü nedir?” Müslüman milletimizin ecnebi âdetlerinden uzak törenleri ve merasimleri vardır. Kına gecelerinde eğlenirler, düğünlerde eğlenirler, bayramlarda eğlenirler, muhtelif sevinç günlerinde eğlenirler; mutluluklarını, sevinçlerini ve kıvançlarını böylece paylaşır ve şükre çevirirler. Ama her eğlence için çizdikleri bir yol da vardır

Devamı

Yalana cevaz yok

Sami Bey: “Yalan söylemenin hükmü nedir? Yalan söylemeyi meşrû kılan nedenler var mıdır? Varsa ölçümüz ne olmalıdır? Yalan söylemeyi kendine alışkanlık yapmış birisinin durumu nedir? Münafıklık ile yalan arasında bağlantı var mıdır?”   Yalan söylemek kebâirdendir, yani büyük günahlardandır. Doğru söylemek ise, Allah’ın, insanoğluna Allah’a imandan hemen sonraki emridir. Söz

Devamı

Gayr-i meşru gazete ve dergiler

“Gayr-i meşru gazete ve dergilerin de satıldığını nazara alırsak, gazete bayii açmak câiz midir? Meşru dâirede günlük, haftalık veya aylık belirli periyotlarla yayın yapan mevkuteleri ve yayın organlarını satmak mubahtır; herhangi bir sakınca yoktur. Gayr-i meşru ve gayr-i ahlâkî yayınları satmak ise hiç şüphesiz câiz değildir.

Devamı

Aşılama ile doğum

“Aşılama ile doğum helâl midir, haram mıdır?” Kadının, tıbbî bir müdâhale ile, kendi eşinin menisinin tüplerle kendisine taşınması sûretiyle çocuk sahibi olmasında bir sakınca yoktur. Ancak evli olmayan kimseler arasında aynı muâmelenin yapılması câiz değildir. Bu işlemin meşrû olması için, çiftler arasında nikah bağının olması şarttır.

Devamı

Kına gecelerinde eğlenmek

Bingöl’den Feyzânur Yılmaz: “Eğlenceli kına gecesi yapmak istiyoruz. Şer’an, müzikle eğlencenin ölçüsü nedir?” Müslüman milletimizin frenk ve ecnebî âdetlerinden uzak törenleri ve merasimleri vardır. Kına gecelerinde eğlenirler, düğünlerde eğlenirler, bayramlarda eğlenirler, muhtelif sevinç günlerinde eğlenirler; mutluluklarını, sevinçlerini ve kıvançlarını böylece paylaşırlar. Ama her eğlence için çizdikleri bir yol da vardır

Devamı