Murat Koç: “Doğan çocuğuma adakta bulunmuştum. Çocuğum bir aylık oldu. Akika mı daha önemlidir, adak mı? İlk önce hangisini kesmem icap ediyor. Veya kurban bayramını beklesem hem akika, hem adak hem de kurban için üç ortak hisseye girsem olur mu, geç mi kalmış olurum?”

Öncelikle o güzel evlâdınıza hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.
Adak kurbanı vaciptir. Akika kurbanı ise sünnettir. Öncelik adak kurbanınındır.

Yaklaşan kurban bayramında üçünü bir araya getirip kesebilirsiniz. Bir büyükbaş hayvana bir adak, bir akika, bir kurban bayramı kurbanı niyetiyle üç hisse olarak girerseniz üçünü birden kesmiş olursunuz.

Eğer şimdilik üçü ağır gelir ve bir tercih yapmanız gerekirse, bu üç kurbanda öncelik sırası şöyledir: 1- Adak Kurbanı ve eğer düşüyorsa Kurban Bayramı kurbanı. 2- Akika kurbanı. Yani ilk ikisini birlikte kesip, akika kurbanını imkânlarınız ölçüsünde tehir edebilirsiniz.

Bu kurbanlardan sizin ailenizle birlikte yiyebileceğiniz kurbanlar; Kurban Bayramında kestiğiniz kurban ile Akika kurbanıdır.

Adak kurbanını siz ve aileniz yiyemiyor. Bu kurban tamamen fakir fukaraya dağıtılıyor.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Nefisle sürekli hesaplaşmalı
11
Ömer Bey: “Üç sorum var: 1- Câmiü’s-Sağîr’de, “Gaflet şu üç şeyde olur: Allah’ı anma meselesinde, sabah namazını kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar geçen sürede ve kişinin ne derece borca girdiğini...
Hakkı bâtıldan ayırmak
19
Hak rumuzlu okuyucumuz: “Hak ne demektir? Batıl ne demektir? Hak ile bâtılı nasıl bilip ayırt edeceğiz? Bâtıla gidenler de hak diye gidiyorlar. Bu durumda hakkı nasıl gösterip ispat edeceğiz?” (dah...
Kalbin ateşle imtihanı
39
Ömer Bey: “Mesnevî’de geçen ‘Kalp çekirdeği nura inkılâp edinceye kadar ateşle yanması lâzım…’ cümlesini açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Misvak kullanmanın faziletleri
31
Kasım Ali Güngör: “Misvakın fazileti ve kullanım şekli hakkında bilgi verir misiniz?” (daha&helliip;)
Elli bin senelik beşer yolculuğu
13
Havva Hanım: “Dördüncü Söz’de bir kısım ehl-i takvanın bin senelik yolu bir günde, bir kısmının da elli bin senelik mesafeyi bir günde kestiği beyan edilir ve bu hakikate Kur’ân’da iki âyetin işaret e...
Kalbe Gelen Vesveseler
46
E.Y. Rumuzlu okuyucumuz: “Ben gerek gusül, gerekse abdest alırken şüphe ve vesvese sonucu bol su kullanıyorum. İsraf etmiş olur muyum? Bu vesvese ve şüpheleri gidermenin çaresi nedir? Yirmi Birinci Sö...
Allah aşırılığı emretmez
16
“Câmiü’s-Sağîr 2. cilddeki 1582 nolu hadisi açıklar mısınız?” (daha&helliip;)
Yerlerin ve göklerin yaratılışı
47
Yalova’dan Meryem Bulutlar: “1-İşârâtü’l-İ’câz’ın 237. sayfasında 2. Mesele’de yeryüzünün yaratılışı anlatılırken yeryüzünün yaratılma maddesi olarak ‘köpük’ten bahsediliyor. Bu ne demektir? Yine İşâr...
Kul hakkı üzerine
10
İzmir’den okuyucumuz: “Kul hakkı sadece maddî midir? Başkasına hakkını helâl eden bir kimse, artık buna bedel olarak Mahşerde her hangi bir hak almaz mı?” (daha&helliip;)
Aleyhisselâm ifadesi kimler için kullanılır
27
Atilla Yılmaz: “Hazret-i Mehdi’ye aleyhisselâm ve mehdi-yi resul denir mi? Bunlar ne anlama geliyor?” (daha&helliip;)