Murat Koç: “Doğan çocuğuma adakta bulunmuştum. Çocuğum bir aylık oldu. Akika mı daha önemlidir, adak mı? İlk önce hangisini kesmem icap ediyor. Veya kurban bayramını beklesem hem akika, hem adak hem de kurban için üç ortak hisseye girsem olur mu, geç mi kalmış olurum?”

Öncelikle o güzel evlâdınıza hayırlı ve uzun ömürler diliyorum.
Adak kurbanı vaciptir. Akika kurbanı ise sünnettir. Öncelik adak kurbanınındır.

Yaklaşan kurban bayramında üçünü bir araya getirip kesebilirsiniz. Bir büyükbaş hayvana bir adak, bir akika, bir kurban bayramı kurbanı niyetiyle üç hisse olarak girerseniz üçünü birden kesmiş olursunuz.

Eğer şimdilik üçü ağır gelir ve bir tercih yapmanız gerekirse, bu üç kurbanda öncelik sırası şöyledir: 1- Adak Kurbanı ve eğer düşüyorsa Kurban Bayramı kurbanı. 2- Akika kurbanı. Yani ilk ikisini birlikte kesip, akika kurbanını imkânlarınız ölçüsünde tehir edebilirsiniz.

Bu kurbanlardan sizin ailenizle birlikte yiyebileceğiniz kurbanlar; Kurban Bayramında kestiğiniz kurban ile Akika kurbanıdır.

Adak kurbanını siz ve aileniz yiyemiyor. Bu kurban tamamen fakir fukaraya dağıtılıyor.


KONU İLE İLGİLİ MAKALELER

Göz değmesine karşı imanî referans
47
İzmir/Konak’tan: “Bir insanın kötü niyeti olmadan bir şeye nazarının değmesi mümkün müdür? Halk arasında ‘Bu kişinin nazarı çok değer; dikkatli ol!’ tarzında yapılan değerlendirmeler doğru mudur?” (d...
Allah’ın her an faal oluşu
205
Mehmet Çörekçi: “Allah’ın bizi ve mevcudatı yaratmasının hikmeti nedir?” (daha&helliip;)
Tasarrufun devam etmesi ne demektir?
144
Batman’dan Abdullah Tunç: “Tasarrufun devam etmesi ne demektir? Öldükten sonra her şey biter diyenler var. Tasarrufu devam eden evliyâ var mı? Meselâ, Abdülkadir-i Geylânî’nin (ks) tasarrufu devam edi...
Deccalı kabul etmeyenin imani durumu
107
Selahattin Kuruçaylı: “Mehdi’yi kabul ettiği halde deccali kabul etmeyen birisinin imanî durumu nedir?” (daha&helliip;)
İhramlı iken vücuda koku sürmek
76
Musa Yılmaz: “İhramlı bir kişi kokulu sabunla ellerini yıkarsa cezası nedir?” (daha&helliip;)
Çocuğa Peygamber Efendimizin ismini vermek
72
Erzurum’dan Bekir Çankaya: “İki çocuğu olanlar çocuklarından birisine Peygamber Efendimizin (asm) adını koymazlarsa şefaatinden mahrum kalırlar diyenler var. Doğru mudur?” (daha&helliip;)...
Hapşırmanın kuralları ve sünnetleri
356
Kadir Bey: “Hapşırma esnasında sünnet olarak söylenen ‘Yehdînâ ve yehdîkümullah’ ne demektir? Hikmetleri nelerdir?” (daha&helliip;)
Felsefe üzerine
38
Zülfikar Balpetek: “Arkadaş! Kalp ile ruhun hastalığı nispetinde felsefe ilimlerine meyil ve muhabbet ziyade olur. O hastalık marazı da ulum-i akliyeye tevaggul etmek nispetindedir. Demek manevî ha...
Ahir zamanda gelecek mübarek zat kimdir?
174
Kıbrıs’tan Abdullah Erdur: “Sikke-i Tasdik-i Gaybi’nin 9. sayfasında geçen ‘Ümmetin beklediği, âhirzamanda gelecek zâtın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymettarı olan iman-ı tahkikîyi n...
Allahın rahmeti gazabını geçiyor!
189
Said Bey: “Allah’ın rü’yet-i cemâlini herkes görebilecek midir?” (daha&helliip;)