İslâm’ın altın hükümleri: Farz, vacip, sünnet

Ümran Küpçü: “Mükellef, farz, vacip ve sünnetin ayrı ayrı tahlilli tanımını yaparak, farz, vacip ve sünnet olan halleri kısa hatlarıyla açıklar mısınız?” Mükellef Kime Denir? Mükellef, dinin emirlerini yapmakla ve haramlarından sakınmakla yükümlü kişidir. Mükellef olmanın, yani dinin emirleriyle yükümlü bulunmanın iki şartı vardır: 1. Akıl sahibi olmak. Akıl sahibi

Devamı

Vacip ibadetlerin hükmü

Atilla Bey: “Vacipleri yapmak mecburi midir? Meselâ vitir namazını kılmak gibi. Eğer mecbursa neden farzdan ayrı tutuluyor?” Şafiilerin sünnet-i müekkede, Hanefilerin vacip dediği kimi ibadetler vardır ki, hüküm olarak sünnet ile farz arasında bulunmaktadırlar. Yani vacipleri yapmak farz derecesinde mecburi değildir. Fakat hüküm ve kuvvet değeri sünnetten ileridir. Bu durumda

Devamı

Vitir Namazı Üzerine

Kıbrıs’tan Furkan Akçağ: “Şafiîlere göre vitir namazı nasıl kılınır? Kaza namazları varsa yine de vitir kılınır mı?”   Şafiîilere göre vitr namazı sünnet-i müekkededir. En azı 1 rek’ât; kemâl derecesi 3 rek’ât; en çoğu 11 rek’âttir. İki rek’âtte bir selâm verilerek kılınır. Bu durumda son rek’ât tek kılınır. Vitri, ilk

Devamı

Vitir namazı üzerine

Mehmet Bey: “Vitir ne demektir? Vitr namazı hastalık ânında bir rek’at olarak kılınabilir mi? Hangi sûreleri okumak daha faziletlidir?”   Vitr, sözlükte “tek olan ve bir olan” demektir; Allah’ın isimlerindendir. Vitir namazı ise, Allah’ın birliğini ve tekliğini dimağımızda pekiştiren, perçinleyen ve kuvvetlendiren bir gece namazıdır. Vitir namazı farz bir namaz

Devamı

Sığır adayıp koyun kesmek(!)

K. A. Rumuzlu okuyucumuz: “Sığır adamıştım; imkânlarım elvermedi, koyun kestim. Adağımı yerine getirmiş sayılır mıyım?”   Allah’a verdiğimiz düzgün bir sözü sonradan muhtelif tevillerle çevirmek, değiştirmek ve sözden caymak doğru değildir. O verdiğimiz sözü yerine getirmek ne kadar güç olursa olsun; bir defa ağzımızdan çıkmış ve bir defa vacip olmayan

Devamı

Kurbanın hükmü nedir?

Mehmet Bey: “Kurban Bayramında kurban kesmenin hükmü nedir? Kimileri vacip diyor, kimileri de sünnet diyor ve kesmeye gücü yeten insanları da caydıracak şekilde hükümler ileri sürüyorlar. Doğrusu nedir?”   Muktedir olan kimse için Kurban Bayramında kurban kesmek farz hükmünde bir emir değil; Hanefî Mezhebine göre vacip, diğer mezheplere göre ise

Devamı